Läxhjälp I hemmet

Högre betyg
Ökad motivation
Starkare studieteknik

Läs mer

Gratis tips & skolhjälp

Guider
Studieteknik
Högskoleprovet

Gå till guide

Bättre resultat i skolan genom läxhjälp

I skolan finns det elever som upplever svårigheter med att hänga med i undervisningen. Som lärare är det viktigt att vara lyhörd och uppmärksamma när en elev inte förstår. Dessvärre är skolmiljön stressande och i en del fall hinner inte lärarna fånga upp alla elever. Det gäller att ta tag i problemet med bristande skolkunskaper i tid eftersom det på sikt kan leda till större samhällsproblem.

Negativ spiral

Redan i tidig ålder kan elever uppleva svårigheter, vilket kan leda till ångest inför att gå till skolan. Om en elev har missat viktiga och grundläggande kunskaper tidigt så finns en stor risk att eleven får svårt att ta till sig nya kunskaper. För att kunna lära sig något nytt är det viktigt att förstå det föregående i kunskapsprocessen. Man kan säga att vissa verktyg behövs för att kunna förstå vidare sammanhang. Om kunskapsluckor ständigt uppstår riskerar man att hamna i en negativ spiral som är svår att ta sig ur om man inte får hjälp. Anledningen till att elever tycker det är besvärligt att täppa till sina kunskapsluckor beror på att det inte finns någon motivation. Det är väldigt lätt att tappa motivationen om man en gång har halkat efter i undervisningen.  För många elever är det pinsamt att erkänna att de inte förstår. Alla andra i klassrummet förstår och då väljer man att låtsas förstå. Det finns god hjälp att få och möjlighet att hindra den negativa spiralen. Läxhjälp kan fås utanför skoltid genom privatägda företag. Läxhjälp är en effektiv insats som hjälper elever att uppnå bättre resultat.

Försämrat självförtroende

När elever inte hänger med i skolundervisningen påverkas givetvis självförtroendet. Därför bör en god hjälpinsats fokusera på att bygga upp elevens självförtroende igen. På så sätt kommer eleven bli mer motiverad. De stödlärare som bedriver läxhjälp är lyhörda och hjälper eleven att hitta en väl lämpad studieteknik. När det inte finns tillräckliga resurser varken i skola eller i hemmet så utgör läxhjälp ett gott komplement till skolundervisningen. I hemmet är det inte alltid föräldrar och syskon har den tid som behövs för att hjälpa. Därför har det blivit allt vanligare att anlita extern läxhjälp.

Täppa till kunskapsluckor

Läxhjälpen syftar på är att på ett effektivt sätt täppa till de kunskapsluckor som uppstått. När eleven får möjlighet att i lugn och ro hinna ikapp utanför skolan upplevs det mindre stressande. Att vissa elever i skolan lär sig snabbare än andra behöver inte betyda att dessa är smartare. Snarare handlar det om att vi behöver olika mycket tid att lägga ner på studierna. En effektiv åtgärd för att komma vidare och få nya kunskaper är att helt enkelt lägga ner mer tid på inlärningsprocessen.

På sikt så innebär läxhjälp att eleven blir mer självständig med sina studier. Hjälplärarna ser till att eleven ställer upp mål och ser till att dessa uppnås. Ibland kan det vara bra att ha delmål på vägen för att uppnå ett större övergripande mål. Man måste helt enkelt lära sig delarna för att kunna förstå större helheter. Är målen tillräckligt tydliga så brukar det sporra eleven vilket leder till bättre fokusering. Hjälplärarna får det också lättare att hjälpa när det finns tydliga uppställda mål. Lärprocessen blir på så sätt mer glädjefull och motiverande för eleven. Effektiv läxhjälp leder till att eleven ökar sina chanser att hinna ikapp skolans undervisning och få en känsla av att hänga med och förstå.

En bra hemsida för svenska prefix är prefix.nu.

Syfte

Sidans syfte är att vara en resurs till allt som har med skolan att göra, kunna erbjuda information och vara ett stöd till läxor och läxläsning.

Prov snart?
Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!
+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig Jag vill ha ett prisförslag
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag

Din mailadress

Ditt telefonnummer

Övriga upplysningar