Guide till hur man skriver en text
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Guide till hur man skriver en text

Det finns vissa tips som är bra att tänka på, oavsett vilken typ av text man skriver. Det gäller både struktur, innehåll och språkbruk. Nedan följer några av de viktigaste sakerna att tänka på, och även en del exempel. Sist i texten finns en checklista som är bra att titta på när du skrivit klart din text.

Innehåll

Det är innehållet som ger texten en mening, och det är kanske den viktigaste komponenten för att texten ska bli läsvärd.

Typer av text

Innehållet måste formas till stor del efter vilken typ av text du ska skriva. Vissa ämnen lämpar sig inte för vissa typer av texter (till exempel går det inte att skriva en recension av det politiska läget i Sverige), och de som passar för olika typer måste ändå anpassas innehållsmässigt beroende på texttypen.

Här hittar du vår lista på olika texttyper!

Exempel på hur ett ämne kan anpassas för olika typer av texter:

Ämne: Sveriges insats i OS i London.
Referat: Ren återberättelse av vilka grenar som Sverige var med i och vilka resultat som nåddes. Recension: Omdöme om svenskarnas insatser, och huruvida de var bra eller dåliga (samt motivering).
Krönika: Skribentens tankar om något som har med Sveriges insats att göra, exempelvis hur bra idrottsprestationer kan öka hela folkets välmående under en tid.

Läs liknande texter av samma typ som du ska skriva så får du en idé om vad som bör finnas med i din text.

Läsaren

När du skriver måste du alltid tänka på vem som ska läsa det du skriver. Detta påverkar både innehållet i texten och det språk du använder. Det är naturligtvis en stor skillnad mellan att skriva till en lärare och en kompis, men det kan även vara skillnad på hur du skriver till olika lärare i skolan. Det är exempelvis viktigare att tänka på språket i en svenskuppsats än i en labbrapport, medan det i labbrapporten är viktigt att du presenterar allt på rätt sätt och har rätt struktur.

Exempel på skillnaden på hur man skriver för olika läsare:

Till din lillebror: ”Tja, jag mår sjukt dåligt idag så är hemma.. kommer inte kunna gå till skolan imorrn heller så missar fysikinlämningen. kan du ta med den till skolan så vore det grymt!”

Till din fysiklärare: ”Hej. Jag ligger hemma med hög feber idag och kommer tyvärr inte att kunna komma till skolan i morgon. Jag missar alltså fysiklektionen, men min bror lämnar in min inlämningsuppgift.”

Röd tråd

Oavsett vilken typ av text du skriver så är det alltid viktigt att ha en röd tråd. Innan du börjar skriva bör du fundera på vad syftet med texten är och vad den ska ha för huvudämne. Då får du en uppfattning om den röda tråden och kan bygga texten kring den. Som man kan se i exemplen nedan är det ofta ganska klart vad som ska vara den röda tråden i texten, men det är alltid bra tänka på att hålla sig till den och inte ta in på för många sidospår.

Exempel på röd tråd:

Krönika: Den händelse du har valt att kommentera och framför allt det mer övergripande ämne som den har fått dig att vilja kommentera.
Recension: Vad du tyckte om verket och varför.
Labrapport: Experimentet som du har utfört.
Referat: Handlingen i det verk du ska referera.

Essä: Det ämne du har valt att diskutera.

Språk

Även om du har en bra idé om vad din text ska innehålla är det viktigt att du lyckas få fram detta innehåll med hjälp av ett bra språk. Några tips när det gäller språket:

Håll dig på rätt nivå

Det blir både lättare och roligare att skriva om du håller dig på en språklig nivå som du känner dig bekväm med. Dessutom blir risken att du gör onödiga språkfel som kan dra ner ditt betyg (om du skriver en text i skolan) mindre. Använd inte uttryck och ord som du inte riktigt vet vad de betyder bara för att försöka ”imponera” på läsaren.

Våga utmana dig själv

Även om det är viktigt att inte ta sig vatten över huvudet när man skriver är det minst lika viktigt att våga utmana sig själv för att utvecklas. Detta kan du göra till exempel genom att använda olika stilmedel. Det blir också mycket roligare att skriva om man faktiskt testar nya saker och känner att man utvecklas.

Nyanser

Tänk på nyanserna i det du skriver, alltså de små skillnader som kan finnas mellan ord som verkar betyda nästan samma sak. Nyanser kan användas för att förstärka och försvaga olika saker i texten, eller för att ge texten en speciell känsla. Ord och uttryck med liknande betydelse kan också ha olika laddning, och kännas positiva eller negativa fastän innebörden egentligen är densamma.

Exempel på ord som kan ge texten olika nyanser:

Jämför: ”Igår var en väldigt dålig dag” och ”Gårdagen var helt värdelös”. Meningarna betyder samma sak, men ordet värdelös ger ett mycket starkare intryck än väldigt dålig.
Jämför: ”Filmen nådde inte riktigt upp till mina höga förväntningar” och ”Filmen var verkligen en besvikelse”. Båda meningarna antyder att filmen inte var så bra som skribenten trodde att den skulle vara, men den andra meningen har en mycket mer negativ klang, mycket på grund av ordet besvikelse.

Variera språket

Använd inte samma formuleringar om och om igen. Om du märker att du använder ett ord alltför mycket, försök att hitta en synonym som du kan växla med.

Använd samma tempus till hela texten

Kom ihåg att använda samma tidsform i hela texten, alltså att du inte byter mellan att skriva i t.ex. dåtid och nutid.

Skriv lagom långa meningar

Det är väldigt jobbigt att läsa en text där alla meningar är väldigt långa. När man har ett tankespår som man försöker att uttrycka i skrift finns en risk att meningarna blir väldigt långa för att man vill få fram alla nya tankar. Försök att hålla ner längden på meningarna för att underlätta för läsaren. Använd interpunktion (t.ex. kommatecken) för att få naturliga pauser i längre meningar. Samtidigt är det såklart viktigt att inte bara skriva korta meningar, då blir texten hackig och får dåligt flyt. Tänk på att det viktigaste är att det känns ”bekvämt” att läsa texten.

Exempel på för långa/korta meningar:

För långa: ”Det är viktigt att inte skriva för långa meningar för om man gör det blir det svårt för läsaren att hänga med, eftersom det inte finns några naturliga pauser där läsaren kan samla sig och ta in det han/hon har läst och detta gör att läsaren blir irriterad och tappar fokus.”
För korta: ”Man ska inte skriva för korta meningar heller. Om man gör det blir det också jobbigt att läsa. Det blir för hackigt. Då får man inget bra flyt i läsningen. Även detta kan gör att läsaren tappar fokus.”
Lagom långa: ”Om man skriver lagom långa meningar blir det lätt att läsa texten. Använd kommatecken för att ge lite andrum till läsaren. Växla mellan att skriva lite längre meningar, där du binder ihop flera satser, och kortare meningar.”

Läs igenom din text

Det är väldigt onödigt att lämna in en uppgift som innehåller slarvfel. Läs igenom det du har skrivit innan inlämning. Det är även bra att be någon annan läsa igenom, också under tiden du skriver. På så sätt kan du få feedback och kanske upptäcker fel som du annars hade missat.

Struktur när du skriver en text

Att ha en bra struktur på sin text är viktigt för att underlätta för läsaren och undvika att han/hon blir irriterad eller tappar fokus.

Styckesindelning

Det allra viktigaste för att texten ska bli lätt att läsa är att det finns en bra styckesindelning. Man brukar säga att man ska börja på ett nytt stycke när det kommer en ny tanke i texten. Det är inte alltid solklart var en ny tanke börjar, men ha detta i bakhuvudet när du skriver. Vanligtvis brukar det bli ganska naturligt att styckesindela om man bara tänker på det. Ett tips kan vara att ta ett nytt stycke när du lutar dig tillbaka och funderar på vad du ska skriva härnäst, även om detta såklart inte alltid fungerar. Nytt stycke kan börja med antingen blankrad eller indrag. Vilket sätt man använder är upp till en själv, men tänk på att använda samma sätt i hela texten. Om du använder indrag, tänk på att man aldrig har indrag efter en rubrik.

Rubriker

Alla texter ska ha en rubrik. Ibland är det även bra att använda underrubriker för att tydliggöra styckesindelningen. Försök att komma på en rubrik som fångar intresse och som ger en föraning om vad texten handlar om.

Checklista för att skriva en text

Läs igenom och bocka av följande punkter när du skrivit klart din text:

 • Innehållet i texten är anpassat efter typen av text.
 • Språket och innehållet passar för den person som ska läsa texten.
 • Det finns en röd tråd som stämmer överens med textens syfte.
 • Du har hållit språket på en nivå som du är bekväm med.
 • Du har tänkt på nyanserna i det ord och uttryck du har använt.
 • Språket är varierat.
 • Meningarna är lagom långa, så att texten blir lättläst.
 • Du har använt samma tempus i hela texten.
 • Du har läst igenom och letat efter saker att förbättra.
 • Texten har en bra styckesindelning.
 • Det finns en rubrik och kanske även underrubriker om det behövs.

___________________________________________

Förbättra dina skrivkunskaper genom att ta hjälp av en privatlärare. Läs mer här!

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti