Skriva uppsats
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Skriva uppsats – Hur man skriver en uppsats

Begreppet uppsats är vagt, men det som alla förknippar med det är att det är något man skriver i skolan, antingen för att öva eller som ett prov.

Vad är en uppsats?

En uppsats är en skriftlig akademisk text som har syftet att presentera och utforska ett ämne eller en frågeställning. Analysen ska göras på ett analytiskt och systematiskt sätt och uppsatsen fungerar som en formell redogörelse för en författares tankar, slutsatser och resonemang kring ämnet. En uppsats kan vara baserad på forskning, teoretisk analys eller en kombination av båda!

Typer av uppsatser

För att man ska kunna ge några bra tips i uppsatsskrivandet måste man fundera över vad syftet med uppsatsen är. I skolan kan de flesta uppsatser läggas i någon av följande kategorier:

 • Språkövning – en uppsats som skrivs i svenska, engelska eller något annat språkämne, där huvudfokus ligger på att kunna skriva en språkligt bra text, och kanske även att förstå litterära texter (t.ex. om uppsatsen går ut på att skriva en kommentar till en bok).
 • Övning i att tolka information – denna typ av uppsats går mer ut på att tolka information rörande ett visst ämne. Detta kan t.ex. vara ett prov i historia där man ska kommentera konsekvenserna av en historisk händelse. Det kan också vara ett ”klassiskt” arbete, där fokus även ligger på att samla information, men då får man naturligtvis också flera veckor på sig att skriva. Under den har kategorin kan även vetenskapliga forskningsarbeten läggas, men det är inte speciellt vanligt att man skriver sådana förrän på högre nivå.

En sak brukar utmärka uppsatser är att de är subjektiva, med mycket egna tankar och analyser. Detta gäller dock förstås inte om man t.ex. anser att ett referat eller en labbrapport är ett slags uppsats, eftersom ett de ska vara objektiva.

I den här guiden fokuserar vi på uppsatser som är ganska korta, sådana som du kan skriva t.ex. under ett prov. Om du ska skriva ett längre arbete kan du läsa guiden: Skriva arbete.

Språkuppsatser

De flesta uppsatser man skriver är i språkämnena. Detaljerade guider för olika typer av texterhittar du under: texttyper. Nedan kommer vi ge några generella tips för vad du bör tänka på, samt några mer specifika tips om du ska skriva en kommentar/tolkning till en litterär text.

Allmänna tips

 • Om du får välja vilken typ av text du ska skriva, tänk på följande:
  • Det är viktigt att komma igång snabbt för att undvika tidsbrist. Om det finns ett ämne/en fråga som du vet hur du skulle kunna börja skriva om kan det vara en bra idé att välja det ämnet.
  • Tänk också på att du ska kunna ”visa vad du går för” i din uppsats. Det kan t.ex. verka frestande att välja att skriva ett brev, eftersom det är en fri typ av skrivande. Det kan vara ett bra val, men tänk på att det kan vara svårt att få ett djup i texten om man skriver en alltför ”primitiv” typ av text.
 • Gör en disposition innan du skriver, så att du vet ungefär vad som ska vara med och när.
  • Alla gillar inte att skriva ett utkast, utan vill skriva ”på riktigt” direkt. Det är bara att göra som det känns bäst för en själv, men oavsett är det alltid bra att göra en disposition, om än bara några få ord lång.
 • Det är som sagt viktigt att komma igång snabbt och komma in i flytet. Även om du inte kommer på en perfekt inledning, börja skriva så att du kommer framåt. Du kan alltid gå tillbaka och ändra senare.
 • Var hela tiden medveten om vad du skriver och tänk på uppgiften. Dels gäller det att komma ihåg vilken typ av text du skriver och dels vilket ämne du ska skriva om. Eftersom man ofta har tidspress när man skriver uppsats är det viktigt att man inte tar in på för många sidospår.
 • Var självsäker när du skriver. Visst måste man också vara ödmjuk för att texten ska bli trovärdig, men om du garderar dig alltför mycket kommer hela texten att kännas osäker och innehållet kommer att drunkna i alla ”kanske” och ”möjligen”.
 • Tänk på tiden även i slutet. Det är viktigt att du hinner avsluta din uppsats och ändra saker som du har lämnat. Om du t.ex. har fem minuter kvar kan det vara bättre att avrunda än att böra med ett helt nytt stycke, även om det kan innebära att du inte utnyttjar de sista två minuterna. Chansen att ditt nya stycke skulle bli bra är ändå inte speciellt stor om du hafsar ihop det på några minuter.
 • Tänk på språket och strukturen i din uppsats. För tips på vad du kan tänka på, läs: Allmänna skrivtips.
 • En språklig sak som är värd att ta upp, eftersom det ett fel som är väldigt lätt att göra, är att inte glömma att använda samma tempus i hela texten. Kolla noga efter detta ifall du har tid att läsa igenom din uppsats.

Uppsatsens olika delar

 • Om du får en text att analysera på plats, t.ex. en dikt, börja med att läsa igenom den flera gånger.
 • Gå sedan vidare till att leta efter och stryka under viktiga saker i texten. Tänk på att anpassa sakerna som du eftersöker efter uppgiften. Typiska saker som du kan leta efter är:
  • Stilmedel
  • Budskap
  • Känslan i texten
  • Handling
  • Personer och platser som är av betydelse i texten
  • Kopplingar till andra texter av samma författare
 • Om du ska kommentera något du har läst tidigare gäller i stort sett samma princip: identifiera saker som du minns som bidrog till bokens känsla eller budskap. Skriv ner dessa.
 • När du har identifierat saker som du tycker är viktiga är det dags att fundera på en disposition och hur du ska få in allt på ett bra sätt i texten. Även här är det viktigt att du hela tiden har själva uppgiften i bakhuvudet. Allt du skriver ska bidra till att besvara uppgiften, annars kan det utelämnas.
 • Tänk hela tiden på varför författaren har skrivit på ett visst sätt. Om du t.ex. hittar en anafor, skriv inte bara att det finns en anafor, utan även hur den bidrar till texten (den kanske exempelvis påverkar rytmen när man läser texten?).
 • Använd citat från texten för att understödja dina tolkningar. Tänk dock på att inte använda för mycket citat, det allra mesta av texten ska vara dina egna ord. Om du inte har texten framför dig kan det givetvis vara svårt att komma ihåg specifika citat, men tveka inte att använda dem om du minns några.

Uppsatser i andra ämnen (tolka information)

Denna typ av uppsats fokuserar inte på det språkliga, hur du skriver och hur du tolkar litterära texter. Det utmanande med denna typ är istället att tolka viss information. Det kan vara något som du får läsa på plats under skrivningen, eller något du läst om tidigare. Exempelvis kan du få läsa om människans utveckling från att gå på alla fyra till att stå på två ben, och sedan kommentera anledningen till att utvecklingen gick från fyr- till tvåbenthet. Det svåra är alltså inte att ta in informationen och förstå vad som står, utan att ta den ett steg längre och fundera över innebörden. Nedan följer några tips:

 • Fokusera på frågan när du skriver. Ämnet kan ofta vara ganska brett och då är det viktigt att du håller dig till vad som specifikt efterfrågas I uppgiften för att undvika tidsbrist.
 • Börja med att skriva en kladd där du radar upp allt som måste vara med i uppsatsen och saker som kan vara med. På så sätt kan du prioritera de delar som är viktigast och vara säker på att du inte glömmer någon central del.
 • Var självsäker. Stå fast vid dina tolkningar och motivera varför du tolkar informationen så som du gör. Självklart måste du dock även kunna se andra möjliga tolkningar, och tänk på att uppsatsen (oftast) inte behöver vara argumenterande. Du kan alltså presentera flera olika tolkningar och inte argumentera för att en är rätt.
 • För att få ett högt betyg är det mycket viktigt att du funderar på frågan: Varför? Denna fråga kan användas på två olika sätt. Dels måste du fråga dig varför du tolkar informationen på ett visst sätt, alltså motivera dina tolkningar. Dels är det viktigt att t.ex. i en historieuppsats fundera på varför en händelse inträffade och varför den fick vissa konsekvenser.
 • Kom ihåg att fokusera på analys. I en uppsats får man alltid högre betyg om man lyckas analysera sitt ämne än om man bara beskriver det. Uppgiften/frågan som uppsatsen ska besvara innehåller nästan alltid någon form av analys.
 • På samma sätt som man måste fokusera på analys är det viktigt att man inte har med alltför mycket bakgrundsfakta. Fundera på vad som behöver finnas med för att besvara frågan, och utelämna sådant som inte bidrar.

Slutligen

För att sammanfatta kan man säga att det viktigaste att tänka på när man skriver en uppsats i skolan är att fokusera på uppgiften/frågan, komma igång snabbt, analysera (tänka: varför?) och tänka på att vilken typ av text man ska skriva. För ytterligare, mer specifika tips, finns våra övriga guider:

 • Allmänna skrivtips – saker som alltid är bra att tänka på när du skriver.
 • Texttyper – detaljerade guider för olika typer av texter.
 • Skriva arbete – om du ska skriva ett längre arbete.
 • Stilmedel – förklaringar av flera olika stilmedel, med exempel.

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti