Skriva essä
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Mall – Skriva essä

En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt. Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett resonemang och komma med egna åsikter. Skillnaden är att du inte måste komma fram till ett entydigt svar. Din essä ska stå på två ben; det ena är fakta och det andra personliga tankar, eller resonemang

Förberedelse

När skriver en essä är det alltid bra att börja med en skiss. Vad är det du vill få med i din essä?

Exempel på förberedelseskiss:

 • Ämne: Människomöten
 • Källor: SvD, 2009
 • Stödord:
  • Rädsla
  • Förståelse
 • Frågeställning:
  • ”Kan förståelse för rädsla göra det lättare att träffa främmande människor?”

Inspiration

 • Leta upp och läs en essä på nätet som tar upp ett ämne du är intresserad av.

Research

 • Välj själv ett ämne du vill undersöka närmare.
 • Leta information om ämnet du valt. Med mycket kunskap om ämnet kommer du att börja tänka i andra banor och resonera bättre.
 • Anteckna alla källor (böcker, internetsidor etc.) du använder (författare, titel, publiceringsår). Du kommer behöva detta i källhänvisningen!
 • Skriv ner 5-10 stödord som sammanfattar ditt ämne.

Frågeställning

 • Formulera en avgränsad frågeställning om ditt ämne, dvs. försök ställa en detaljerad fråga som du ska svara på med din essä. Att den är avgränsad är viktigt för att din essä ska vara lätt att följa istället för att vara flummig och osammanhängande.

Innehåll

Rubrik

Exempel på rubrik: 

Kan förståelse för rädsla göra det lättare att träffa främmande människor?

Din rubrik ska presentera textinnehållet och ditt ämne. Använd din frågeställning som en del av din rubrik.

Inledning

Exempel på inledning: 

Instinkten att vara rädd för det okända må ha räddat våra förfäders liv, men har kommit att bli en socialt hämmande egenskap hos oss moderna människor.

I inledningen ska du presentera ditt ämne och sätta det i ett sammanhang. Skriv om hur du kom att välja ämnet och varför du är intresserad av det. I slutet av inledningen ska du skriva ut din frågeställning.

Textmassa

Fakta: Svenska Dagbladet rapporterade i oktober 2009 att forskare vid Stoony Brook University utfört en studie som visade att en rädd person utsöndrar kemiska substanser (svett) som påverkar beteendet hos den denne möter.

Resonemang: Detta får mig att fundera över hur stor del vår delvis primitiva biologi påverkar oss i mötet med nya människor, och hur mycket dess inflytande varierar hos olika personer.

Det är här du ska börja diskutera, med hjälp av fakta och egna resonemang. Kom ihåg när du skriver en essä måste inte alla fakta finnas med, du som författare måste inte heller komma fram till en entydig slutsats. Det viktiga är att du visar dina tankar kring de fakta du presenterar.

Du kan till exempel komma fram till flera olika förklaringar eller svar på din frågeställning, det viktiga är då att diskutera vilka som är bra eller mindre bra och varför det är så.

Det svåraste för dig som författare är att skapa en röd tråd så ditt resonemang blir lätt att följa för läsaren. Använd dig av underrubriker om ditt problem eller frågeställning består av flera olika delar för att sedan knyta ihop alla på slutet. För att din text ska få en röd tråd måste du markera tydligt med hjälp av referatmarkörer och källhänvisningar vad som är fakta och vad som är dina egna funderingar.

För att din essä ska bli riktigt bra ska du ha ungefär lika mycket fakta som egna funderingar. Det ska märkas att din essä har stöd i fakta, men också att det är just du som är författaren.

Avslutning

Exempel på avslutning: 

Kunskap och förståelse har varit människans främsta verktyg för att ta sig runt hinder, evolutionära som mer vardagliga. Därför anser jag att vi allihop borde se över våra uråldriga instinkter och inse att varelsen mitt emot oss inte är en sabeltandad tiger utan en människa, precis som vi själva.

När du skriver en essä vill du avsluta med att presentera svaret på din frågeställning. Om du inte har kommit fram till något entydigt svar, kan du avsluta med en ny fråga eller ett konstaterande kring din frågeställning.

Det du ska tänka på är att det viktiga i en essä inte är det slutgiltiga svaret, utan hur du resonerar och hur du kommer fram till din slutsats. Även om slutet är öppet måste du hålla ihop texten och avsluta på ett sammanfattande vis.

Källförteckning

Exempel på källförteckning: 

[1] Persson, Olof. 2003. Studie vid Stoony Brooks visar att rädsla luktar. Sydsvenska Dagbladet, Oktober 19, 2009. http://www.svd.se/nyheter/artikel_3281275.svd (Hämtad 2012-07-24).

Efter avslutningen måste du lista alla källor du hänvisat till i din essä så att läsaren ska kunna hitta informationen själv.

Se här hur man gör en källförteckning!

Språktips

 • När du skriver en essä är det viktigt att språket du använder är korrekt men samtidigt personligt. Du ska skriva på ett sätt som gör din text skön att läsa, istället för att skriva väldigt platt och trist som du skulle göra i ett referat, till exempel.
 • Det är bra att tänka att du skriver en essä som ska publiceras i en tidning vem som helst kan läsa, alltså ska språket inte vara avancerat och inte heller informellt.

Checklista

Tänk på att inkludera alla punkter när du skriver en essä:

 • Rubrik med din frågeställning
 • Inledning
  • Syftet förklaras.
  • Frågeställningen presenteras.
 • Textmassa
  • Med både fakta och egna funderingar.
  • Alla påståenden har källhänvisning.
 • Sammanfattande avslutning med slutkläm.
 • Fullständig källförteckning.

Uppfyllt alla punkter? Då har du skrivit en grym essä!

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti