Skriva debattartikel
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Mall – Skriva debattartikel

Syftet med att skriva en debattartikel är att övertyga läsaren om någonting du tycker. Med andra ord kan du skriva en debattartikel om nästan vad du vill!

Förberedelse

Tips på ämnen till din artikel:

 • Skoluniform
 • Hemläxor
 • Djurförsök
 • Vapenexport
 • Tänk ut ett ämne du kan argumentera för eller mot – syftet är att skapa en debatt.
 • Skriv upp 5-6 argument som ska övertyga läsaren att din åsikt är rätt.
 • Läs en professionell debattartikel och se hur den är skriven för att bli inspirerad och härma upplägget!

Innehåll

Tes

Exempel på tes:”Skolan borde ge gratis busskort till alla elever!”

En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om. Det är huvudsyftet till hela din debattartikel och du kommer att ägna hela texten åt att övertyga läsaren att du har rätt. För att väcka läsarens intresse kan du skriva din tes som ett utrop eller en fråga som du upprepar eller svarar på i slutet av din artikel.

Argument för

Känsloargument: ”Tänk på alla barn som måste stå över klassresan eller skollägret för att deras familj varit tvungna att köpa busskort varje termin för att deras barn ska ha möjlighet att komma till skolan.”

Fakta-argument: ”Undersökningar har visat att hela 20 % av alla elever inte bor tillräckligt långt från sin skola för att få gratis busskort, men ändå inte kan ta sig dit på annat sätt.”

Nu har du förklarat din ståndpunkt, nu ska du bevisa att du har rätt! Detta gör du genom att lista dina argument, eller anledningar till varför du tycker som du gör. Argument kan delas in i två huvudgrupper:

(1) Känsloargument – baserade på dina egna känslor och tankar. Känsloargument är väldigt personliga och starka. Med känsloargument vill du väcka läsarens känslor. Med andra ord ska läsaren helst börja gråta av ditt känsloargument…

(2) Fakta-argument – baserade på ren fakta. Fakta-argumenten är objektiva, tydliga och samtidigt väldigt övertygande för läsaren. Speciellt om du kan hänvisa till var du fått dina fakta ifrån.

För att övertyga läsaren på bästa sätt bör artikeln innehålla både känsloargument och fakta-argument. Känsloargumenten får din åsikt att låta passionerad medan fakta-argumenten ger konkreta anledningar till varför du tycker som du gör till läsaren. För att övertyga läsaren på bästa sätt ska du använda båda typer av argument! Samtidigt är det viktigt att endast välja ut de argument som är mest övertygande och skriva mer om dessa.

Genom att välja få men bra argument gör du din debattartikel tydligare och ger dina argument större betydelse. Varje gång du har listat ett argument är det bra om du knyter det till din tes. Detta är viktigt för att ständigt påminna läsaren om din ståndpunkt.

Tips för argument!

Tänk på att gärna ta med dina egna upplevelser när du argumenterar! Om du ska skriva en debattartikel om global uppvärmning kan en upplevelse innebära att du åkt skidor i Åre ända sen du var liten, men att snöperioden blivit kortare för varje år, till exempel. Du kan använda egna upplevelser i både fakta- och känsloargument; effekten blir att argumentet blir mycket tydligare och mer trovärdigt.

Motargument: ”Många hävdar att pengarna som skulle gå åt till att ge alla elever busskort kan användas till andra, bättre saker såsom nya skolböcker.”

Argument som svar på motargument: ”Är det inte viktigare att göra det möjligt och lätt för eleverna att komma till skolan i första hand? Först efter det kan man tänka på vilka skolböcker de läser i när de väl är där.”

Motargument

En riktigt bra debattör tänker inte endast på sig själv, utan även på sina motståndare! Detta gör man genom att ta med motargument, eller anledningar till varför man inte ska tycka som du själv gör. Detta får din debattartikel att se väldigt genomtänkt ut, vilket också gör den mer pålitlig.

Syftet med att ta med motståndares åsikter, för dig som författare, är att tydligt visa att de inte stämmer. För att lyckas med detta måste du välja motståndarsidans bästa argument och plocka isär det och besegra det med hjälp av egna argument. Den gyllene regeln säger att fakta-argument ska besvaras med fakta-argument, och på samma sätt ska ett känsloargument besvaras med känsloargument.

Avslutning

Exempel på avslutning.”Elever borde få gratis busskort därför att de ger alla lika möjligheter att ta sig till skolan oavsett var de bor och hur mycket pengar de har. För att göra skolgången mer jämställd, roligare och lättare för alla borde skolorna börja dela ut gratis busskort redan imorgon.”

I slutet ska läsaren få en överblick av debatten. Sammanfatta det viktigaste och framförallt, upprepa ditt starkaste argument! Sista stycket i din debattartikel ska innehålla ett övertygande svar på din tes. Ibland kan det vara effektfullt att resonera kring konsekvenserna om man inte gör som du tycker. Syftet med detta är att ge argumentationen en ordentlig slutkläm och övertyga läsaren en gång för alla.

Bäst effekt uppnår man genom att avsluta starkt och självsäkert; av den anledningen måste du tänka på att vara kortfattad. Precis som med antalet argument du har med i artikeln, blir avslutningen mer kraftfull om den är kort och tydlig.

Tips för att få din debattartikel riktigt bra!

 • När du ska skriva en debattartikel är det alltid bra att hänvisa till källor om det går! Med källhänvisning blir ditt argument mycket viktigare och mer trovärdigt. Föreställ dig ett argument som hänvisar till ett av Martin L. King Jr eller Nelson Mandelas tal; det får ditt argument (och åsikt) att framstå som mer korrekt eftersom det kommer från allmänt respekterade personer.
 • Var inte rädd för att provocera läsaren när du skriver! Genom att provocera läsaren når du verkligen fram till honom eller henne. Resultatet blir att din text kommer att läsas med större uppmärksamhet och nyfikenhet. Frågor(?)och utrop(!) är utmärkta sätt för att nå ut till läsaren och samtidigt provocera. Inled gärna din debattartikel med en fråga för att sen svara på den med ett utrop i slutet.

Checklista

Innan du är färdig behöver du kolla så att din debattartikel innehåller alla delar den behöver:

 • Tes – Är din tes klar, tydlig och i början av din text?
 • Argument – Har du listat dina bästa argument?
 • Motargument
  • Tänker du på de som inte tycker som dig?
  • Övertygat läsaren om att det är fel?
 • Avslutning
  • Sammanfattat det viktigaste?
  • Har du avslutat med ett övertygande svar på din tes?

Uppfyllt alla steg? Då har du skrivit en grym debattartikel! Om du fortfarande är osäker på din artikel låt en god vän, mamma eller pappa läsa den och säga vad de tycker.

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti