Retoriska knep
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Retoriska knep

Att använda retoriska knep innebär att man använder olika språkliga metoder, både genom det man säger och hur man säger det, för att förbättra talet. De används ofta för att förstärka/förtydliga en poäng i talet och skapa minnesvärda fraser för åhörarna. De underlättar även memoreringen för talaren eftersom speciella uttryck är lättare att minnas än vardagliga. Dessutom kan det ge en imponerande och förtroendeingivande bild av dig som talare.

De retoriska knepen är många och kan kategoriseras på flera olika sätt. Nedan har vi listat de mest användbara.

Upprepningar (ofta i tretal)

FörklaringLatinsk/grekisk benämningExempel
Saker och ting utelämnas/utesluts och är istället underförstådda.Ellips”Hon gick därifrån”, vilket skulle kunna betyda att en flickvän gör slut med sin pojkvän.

 

Bildspråk

FörklaringLatinsk/grekisk benämningExempel
Saker symboliserar någonting helt annat.AllegoriSverige, denna trygga moderliga famn
Ett ord/begrepp byts ut mot ett annat som inte nödvändigtvis är en synonym men som fungerar i sammanhanget.MetaforLejonet med backslick var tillbaka och jag kände återigen hur mina ben blev svaga”
Sammansättning av två motsatser.Oxymoron”Hon var fulsnygg”
Objekt får personliga egenskaper.Besjälning”Hennes barndomskvarter sjöng av lycka”

 

Avsiktliga felaktigheter

FörklaringLatinsk/grekisk benämningExempel
Talaren avbryter och korrigerar sig själv till en starkare formulering.Correctio”Det var en väl genomförd, nej förlåt, det var en fullkomligt strålande föreställning!”
Att påstå någonting genom att inte säga det (säga motsatsen).Praeterito”Jag skulle aldrig kunna hävda att min kollega borde få sparken, trots alla de gånger han har sålt information till konkurrenterna”
Stavfel eller fel användning av ett ord för att förtydliga eller förlöjliga.Metaplasmus”Tack för dina oerhört lingvastiska motargument”
Överdrifter.Hyperbole”Det var så fullt att folk fick sitta på varandras axlar för att överhuvudtaget komma in”
Underdrifter.Litotes”Jag skulle bli ganska glad om jag slapp betala skatt”
Ett verb som enbart står i första ledet i meningen gäller även för påföljande led.Zeugma”I midsommarnatten slokade snart blommorna, på morgonkvisten deltagarna och vid lunchtid värden”
Talaren ställer en fråga där svaret är givet eller framgår av frågan.ErotemaÄr påven katolik?

 

Motsägelser

FörklaringLatinsk/grekisk benämningExempel
Saker symboliserar någonting helt annat.AllegoriSverige, denna trygga moderliga famn
Ett ord/begrepp byts ut mot ett annat som inte nödvändigtvis är en synonym men som fungerar i sammanhanget.MetaforLejonet med backslick var tillbaka och jag kände återigen hur mina ben blev svaga”
Sammansättning av två motsatser.Oxymoron”Hon var fulsnygg”
Objekt får personliga egenskaper.Besjälning”Hennes barndomskvarter sjöng av lycka”

 

Förenkling

FörklaringLatinsk/grekisk benämningExempel
Saker och ting utelämnas/utesluts och är istället underförstådda.Ellips”Hon gick därifrån”, vilket skulle kunna betyda att en flickvän gör slut med sin pojkvän.

 

Citat

FörklaringLatinsk/grekisk benämningExempel
Tar motståndarens parti, argument och struktur, men framför det så att det orimliga framkommer.Eironeia”Man kan hävda att vi bör förbjuda skatteavdrag, om vi istället sänker skatterna. Det blir inte alls orättvist mot dem som tvingas vara borta halva året på grund av sitt jobb”

Retoriska knep innebär alltså att vara uppfinningsrik och fantasifull med det man säger i sitt tal för att få önskvärd effekt. Alla retoriska knep fungerar inte i alla lägen. Informativa tal/presentationer är generellt begränsade till ett fåtal retoriska knep medan argumenterande tal kan kryddas med nästintill samtliga. För att veta vilka knep man kan använda kan man fråga sig; Vilken poäng vill jag lyfta fram? Hur kan jag göra det så effektfullt som möjligt?

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
  • Läxhjälp i hela Sverige
  • Läxhjälp hemma eller online
  • Läxhjälp för alla nivåer
  • Börja med en prova-på-lektion
  • Ingen bindningstid
  • 9 av 10 når sina studiemål
  • Nöjdhetsgaranti