3. Memorera
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

3. Memorera

När du har finslipat talet och känner dig nöjd ska du lära dig det. De bästa talarna kan sina tal utantill. Ha detta som mål. Det finns ingen vits med att kunna det halvt utantill. Antingen satsar du på att kunna det eller inte. Tips för när du ska memorera talet:

 1. Skriv ut ditt färdigskrivna tal.
 2. Läs lugnt igenom det minst 3 gånger.
 3. Stryk under de viktigaste orden i varje stycke, dvs. de som representerar innehållet i stycket.
 4. Skriv de understrukna orden på ett separat papper. Dessa utgör dina stödord.
 5. Försök återberätta varje stycke genom att enbart titta på dina stödord. Kolla upp om du inte minns. Repetera tills du kan återberätta hela stycket bara med hjälp av stödorden, utan att tjuvkolla på ditt talmanus. Om du inte vill lära dig det utantill är du klar med memoreringen efter denna punkt.
 6. Försök återberätta talet utan att titta på stödorden. Kolla upp om du inte kommer ihåg. Repetera tills du kan återberätta hela talet utan att tjuvkolla på stödorden.
 7. Återberätta talet högt för dig själv. Använd kroppsspråk. Föreställ dig att du talar inför dina åhörare. Ett bra tips är att återberätta talet framför en spegel. Repetera tills du känner dig helt säker på talet och kan återberätta det utan avbrott.
 8. Håll gärna talet för någon, t.ex. en förälder, för att öva. På så sätt får du träna på att memorera talet, och du kan dessutom få veta om du t.ex. pratar för fort eller vankar av och an för mycket.

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti