Gamla nationella prov i matematik för årskurs 9
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Gamla nationella prov i matematik för årskurs 9

Det nationella provet i matematik för årskurs 9 består av fyra delar. Det första delprovet är en muntlig del, samt tre skriftliga delar där du till en början ska svara på frågor utan hjälp av miniräknare eller andra hjälpmedel, för att sedan gå över till svårare uppgifter där det är tillåtet att använda miniräknare.

Kom ihåg att alltid titta om du får använda miniräknare för den delen som du skriver. För vissa delar kan man även få poäng för att visa hur man har kommit fram till sitt svar. Då kan du även få poäng på provet för att du har påbörjat en lösning även fast du inte kommer fram till ett svar eller om ditt svar skulle vara fel.

Läs alltid instruktionerna noga så att du vet om du behöver visa hur du kom fram till ditt svar, och försök alltid att lösa en uppgift även om du är osäker på svaret för att ha chans att få några poäng.

Här nedan finner du exempel på provuppgifter för de olika delproven. Information om den muntliga delen kan du läsa här. Kom ihåg att inte bara memorera svaren till uppgifterna, eftersom samma uppgifter inte kommer att komma upp igen på ett nytt prov. Öva i stället på att förstå varför svaren är vad de är och hur man kommer fram till dem, så att du är förbered på liknande frågor på ditt kommande prov.

Högerklicka och välj ”Spara länk som…” för att spara ner filen på din dator.

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
  • Läxhjälp i hela Sverige
  • Läxhjälp hemma eller online
  • Läxhjälp för alla nivåer
  • Börja med en prova-på-lektion
  • Ingen bindningstid
  • 9 av 10 når sina studiemål
  • Nöjdhetsgaranti