Skriva arbete
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

För en kort sammanfattning på tio punkter, klicka här.

Skriva arbete

Stora skolarbeten går oftast ut på att hitta information om ett visst ämne, samla och tolka den, och sedan skriva ett längre arbete om ämnet. Vad man ska tänka på varierar beroende på vad för sorts arbete man ska skriva, men vissa saker är alltid bra att tänka på. Här följer en guide som tar upp dessa viktiga punkter. Först finns en detaljerad guide och efter den finns en kort checklista.

Innan du börjar

Bestäm vad ditt arbete ska handla om. Välj ett ämne som intresserar dig, då blir du mer motiverad att lägga den tid och energi som krävs för att arbetet ska bli bra. Välj inte ett alltför brett ämne. För att du ska få höga betyg krävs att du går in och analyserar på djupet, och om du har ett för brett ämne är risken att du bara håller dig på ytan.

Det är ofta bra att ha en specifik frågeställning att utgå ifrån. Detta gör det dels lättare för dig att hålla dig inom ämnet, dels att strukturera arbetet. Ett exempel på en frågeställning kan vara “Hur kommer det sig att en så kontroversiell ideologi som nazismen kunde få så stort stöd i Tyskland på 1930-talet?” om du ska skriva ett arbete som rör andra världskriget. Ibland går det naturligtvis inte att ta fram en så pass smal frågeställning, exempelvis om uppgiften är att skriva ett arbete om andra världskriget i stort.

Samla information

När du har bestämt ett ämne ska du samla den information som du ska basera ditt arbete på. Utgå från dina frågeställningar och vad du behöver veta för att kunna besvara dem. När du sedan samlar informationen finns det saker som är viktiga att tänka på:

 • Var källkritisk! – Genom att vara källkritisk kan du vara säker på att den information du använder faktiskt är relevant och sann. Använd sunt förnuft – en blogg som påstår att en syreatom har 12 elektroner är mindre tillförlitlig än en kemibok som säger att den har 16 elektroner.
 • Använd flera olika källor – Ju fler källor som stödjer din information, desto mer tillförlitlig blir den, och desto fler slutsatser kan du dra från den.
 • Anteckna referenser under tiden – Det är svårt att minnas alla källor man använt om man inte skriver ner dem under tiden man samlar informationen.
 • Sålla bland den information du hittar – Det är inte säkert att du har plats för allt i ditt arbete, och då måste du välja ut de delar som är mest värdefulla.

När du skriver

 • En mycket viktig sak när du skriver är att du använder dina egna ord. Det visar att du faktiskt har tänkt till och tagit in informationen, och inte bara skrivit av dina källor.
 • Om du vill använda någon annans formuleringar är det viktigt att du citerar, och refererar till varifrån du har tagit citatet. Du får inte ändra när du citerar.
  • Undvik att citera alltför mycket. En stor del av ett högt betyg ligger i att du visar att du kan tänka själv och tolka information, och detta visar du bäst genom egna formuleringar.
  • Om du citerar måste du göra en källhänvisning i texten, hur du gör detta beskrivs under ”Referenser” nedan.
 • Tänk på vem som ska läsa det du skriver. Läsaren ska inte behöva vara en expert på området för att förstå vad du menar.
  • Låt någon annan läsa och förstå arbetet under tiden som du skriver, så ser du om du håller dig på rätt nivå.
 • Det är i analys- och diskussionsdelen av arbetet som du har chansen att visa att du är värd ett högt betyg. Det räcker inte med att bara samla en massa bra information, utan du måste visa att du förstår det du läst och att du kan tolka och dra egna slutsatser från detta.

Struktur

Följande delar bör finnas med i ett bra arbete:

Försättsblad

Framsidan av arbetet ska ha en tydlig titel, som visar vad arbetet handlar om, och även info om dig som skrivit det (namn, klass, handledare, osv.). Framsidan ska fånga läsarens uppmärksamhet så att denna läser arbetet. Detta kan du uppnå genom en bra titel och en snygg layout, t.ex. med en bild. Ibland finns ett givet försättsblad som du ska använda till ditt arbete.

Abstrakt

Alla arbeten behöver inte ha en abstrakt, men de flesta vetenskapliga arbeten, både natur- och samhällsvetenskapliga, har det. En abstrakt är en sammanfattning av arbetet, på ca 200 ord. Det är viktigt att abstrakten hålls kort men ändå har med de viktigaste punkterna i arbetet.

Någon som inte har möjlighet att läsa hela arbetet ska kunna läsa abstrakten och få en klar bild av vad arbetet handlar om och de slutsatser som dragits. Det är viktigt att abstrakten inte innehåller information som inte finns i själva arbetet. Därför ska den skrivas allra sist, när resten av arbetet är klart.

Innehållsförteckning

En innehållsförteckning är inte speciellt komplicerad att skriva, men den ska alltid finnas med. Skriv den när du är klar med arbetet, så att inte sidnumren ändras. Observera att innehållsförteckningen placeras efter en eventuell abstrakt.

Inledning

Inledningen syftar till att leda in läsaren på det ämne som arbetet berör. Om man har en uttalad fråga som arbetet kommer att fokusera på bör den vara tydligt uttryckt I inledningen. Det är ofta lättast att skriva inledningen i slutet, när du vet vad arbetet faktiskt innehåller. Alla större ämnen och frågeställningar som du skriver om i arbetet ska du nämna i inledningen. Om det behövs någon bakgrundsinfo för att man ska förstå arbetet kan denna skrivas i inledningen.

Brödtexten

Den viktigaste delen av ditt arbete. Det är i brödtexten som du presenterar den information som du har samlat och diskuterar den med ditt ämne och din frågeställning som utgångspunkter. För att få ett högt betyg är det väldigt viktigt att du inte bara presenterar ren fakta, utan även tolkar den och drar slutsatser utifrån den.

Det är bra att dela upp brödtexten i olika delar. Om du skriver ett naturvetenskapligt forskningsarbete t.ex., bör du dela upp texten i delar som liknar en labbrapport med metod, resultat, och diskussion. Då ska resultatdelen vara fri från analyser och tolkningar och bara presentera objektiv fakta, medan diskussionen är tvärtom och inte tar upp några resultat som inte nämnts i resultatdelen. Om du inte skriver ett strikt naturvetenskapligt forskningsarbete kan du ofta väva in diskussionen när du presenterar den information som du har samlat.

Hur du väljer att dela upp brödtexten beror på vad arbetet handlar om, men uppdelningen ska göra det lättare att hitta i texten och göra dina analyser och slutsatser tydliga.

Avslutning

Avslutningen används för att knyta ihop säcken. Den får gärna anknyta till inledningen och sammanfatta de viktigaste sakerna som du kommit fram till i ditt arbete.

Referenser

Det måste alltid finnas angivet varifrån du har fått din information. Detta görs dels genom att du har en fullständig referenslista sist i arbetet, där du anger alla dina källor, dels genom att du källhänvisar löpande i texten när du t.ex. citerar. För mer info om hur du refererar och källhänvisar klickar du HÄR.

Bilagor

Tabeller, diagram, bilder, och liknande saker som du refererat till I texten kan läggas till som bilagor allra sist I arbetet.

Layout

För att arbetet ska se bra ut och ge en seriös känsla är layouten viktig. Det finns flera olika typsnitt, storlekar, med mera, som kan användas, och det viktigaste är att du är konsekvent genom hela arbetet. Följande system är ett exempel på en layout som alltid brukar accepteras:

 • I texten använder du Times New Roman i storlek 12.
 • Arial i rubriker, storlek 14 (kan vara annan storlek till exempel i underrubriker).
 • Använd sidfot i Word för att göra sidnummer på varje sida
 • Använd antingen blankrad eller indrag vid nytt stycke. Det viktiga är att du är konsekvent.
 • Bilder, tabeller och diagram kan läggas i bilagor eller eventuellt i brödtexten (om det inte finns alltför många). De måste alla ha tydliga rubriker som står ovanför eller under (använd t.ex. Arial i storlek 10).
 • Oxfordsystemet eller Harvardsystemet för referenser.

Checklista

Medan du skriver och innan du lämnar in kan du hålla ett öga på denna checklista. Se till att du:

 • Håller dig till det ämne du valt och inte går för brett utan på djupet.
 • Är källkritisk och inte litar på allt du läser, speciellt inte på internet.
 • Inte baserar allt på en enda källa.
 • Använder dina egna ord och inte skriver av dina källor.
 • Analyserar och drar slutsatser, vilket visar att du förstår vad du läst.
 • Inte citerar alltför mycket, dina egna tolkningar är intressantare än någon annans.
 • Har en bra struktur.
 • Tänker på att anpassa innehåll och språk efter läsaren.
 • Låter någon annan läsa arbetet ibland för att komma med feedback.
 • Använder referenser på rätt sätt för att ange var du hittat din information.

Uppfyllt alla punkter? Då har du skrivit ett grymt arbete!

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti