1. Samla in fakta
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Samla in fakta

Innan du börjar jobba med ditt tal måste du bestämma vilken typ av tal du ska skriva: argumenterande tal, informativt tal/presentation eller hyllningstal. Mer om vad som karaktäriserar de olika typerna finns på: Att skriva och hålla tal. Sen är det dags att samla information. Vilken information du behöver den skiljer sig lite beroende på vilket tal du ska skriva.

Argumenterande tal

 1. Kom på din tes (påstående/åsikt). Vad vill du övertyga om? Om du inte kan bestämma dig kan det vara bra att skumläsa texter om intressanta ämnen på t.ex. internet. Tillslut kommer du på det ämne och den åsikt du vill argumentera för.
 2. Skriv och samla allt i ett dokument på datorn. Det gör skapandeprocessen lättare.
 3. Lista positiva aspekter/konsekvenser, dvs. dina argument. Vad händer om tesen uppfylls? Börja med spontana tankar och sök sedan på internet och i böcker. Tänk på att en positiv konsekvens både kan vara att något positivt börjar och/eller att något negativt upphör.
 4. Gör likadant med de negativa aspekterna. Tänk även här på att en negativ konsekvens kan vara både att något negativt börjar och/eller att något positivt upphör.
 5. Finns det någonting du inte förstår i det du har skrivit/läst om? Sök i så fall mer på detta.
 6. Hitta saker som kan krydda ditt tal. Tänk på att det är viktigt med känslor. Väldigt roliga, väldigt sorgliga eller väldigt kontroversiella saker är allra bäst. Börja med spontana tankar och sök sedan på internet. Fundera på:
 • Påminner mitt ämne om någon känd händelse/person?
 • Finns det några kända citat om mitt ämne?
 • Finns det bilder eller figurer som passar till mitt ämne?
 1. Se till så att du har full koll på allt du har tagit med i ditt dokument. Om inte: sök på internet tills du förstår det. Går det inte att hitta förståelig information ska du stryka det helt ur ditt dokument. Tumregel: Om det tar dig lång tid för dig att förstå kommer åhörarna också ha det svårt. Stryk det!

Informativt tal

 1. Kom ämnet och syftet med ditt tal. Vad vill du informera om/presentera? Om du inte kan bestämma dig kan det vara bra att skumläsa texter om intressanta ämnen på t.ex. internet. Tillslut kommer du på ett ämne och ett syfte.
 2. Skriv och samla allt i ett dokument på datorn. Det gör skapandeprocessen lättare.
 3. Fråga dig själv: Vad hade jag velat veta om jag skulle bli informerad om detta? Gör en kladd med dina spontana frågor.
 4. Försök besvara dina frågor genom att leta efter information på internet och i böcker. Om det uppkommer fler frågor under tiden du läser in dig på ämnet: skriv upp och försök besvara dem också.
 5. Hitta saker som kan krydda ditt tal. Tänk på att det är viktigt med känslor. Väldigt roliga, väldigt sorgliga eller väldigt kontroversiella saker är allra bäst. Börja med spontana tankar och sök sedan på internet. Följande frågor kan vara bra att fundera på:
 • Påminner mitt ämne om någon känd händelse/person?
 • Finns det några kända citat om mitt ämne/mitt syfte?
 • Finns det bilder eller figurer som passar till mitt ämne/mitt syfte?
 1. Se till så att du har full koll på allt du har tagit med i ditt dokument. Om inte: sök på internet tills du förstår det. Går det inte att hitta förståelig information ska du stryka det helt ur ditt dokument. Tumregel: Om det tar dig lång tid för dig att förstå kommer åhörarna också ha det svårt. Stryk det!

Hyllningstal

 1. Kom på syftet med talet. Vad vill du hylla? Är det en person, en sak eller en händelse? Tänk på sammanhanget och vad som är passande att prata om. Om du inte kan bestämma dig kan det vara bra att söka på ”tal + ditt sammanhang” (exempelvis ”tal student”) på internet och samla inspiration från andras tal.
 2. Skriv och samla allt i ett dokument på datorn. Det gör skapandeprocessen lättare.
 3. Lista alla dina spontana tankar kring det du vill hylla.
 4. Om du inte kan besvara frågorna själv: sök på internet och i böcker. Du kan även prata med bekanta. Kanske har de kunskaper och/eller minnen.
 5. Hitta saker som kan krydda ditt tal. Tänk på att det är viktigt med känslor. Väldigt roliga, väldigt sorgliga eller väldigt kontroversiella saker är allra bäst. Undvik pinsamheter. Börja med spontana tankar och sök sedan på internet eller fråga bekanta.
 • Påminner mitt ämne om någon känd händelse/person?
 • Finns det några kända citat om mitt ämne?
 • Finns det bilder eller figurer som passar till mitt ämne?
 1. Se till så att du har full koll på allt du har tagit med i ditt dokument. Om inte: sök vidare tills du har det. Går det inte att hitta förståelig information ska du stryka det helt ur ditt dokument. Tumregel: Om det tar dig lång tid att förstå kommer åhörarna också ha det svårt. Stryk det!

Allmänt och checklista

Sålla inte under insamlandet av fakta. All fakta du tycker är intressant vid första anblick ska tas med, även om allt inte kommer få plats i talet. Nu handlar det om att skapa en bra grund, och värdering av innehåll ska göras först i nästa steg. Låt dig även spinna iväg på eventuella sidospår. De kan leda till väldigt användbar information i slutändan.

Följande checklista kan användas för alla typer av tal och bör bokas av:

 • Du har ett bra ämne.
 • Du har samlat tillräckligt med information och samlat denna i ett dokument.
 • Informationen som ska samlas skiljer sig mellan de olika typerna av tal.
 • Du har förstått all den information som samlats, och publiken kommer också att förstå allt.
 • Du har kommit på saker som kan krydda ditt tal, saker som kommer att väcka känslor hos publiken. Exempelvis:
 • Kända händelser eller personer
 • Citat
 • Bilder och figurer

 

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti