Argumenterande tal – att skriva och hålla tal
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Argumenterande tal – att skriva och hålla tal

Konsten att hålla tal, s.k. retorik, är viktig ur flera aspekter i vårt dagliga liv. Dels kan det göra att man lättare blir förstådd och dels att man blir bättre på att övertyga folk. T.ex. kan barn bli bättre på att övertyga sina föräldrar om att de ska få högre veckopeng, och föräldrar kan bli bättre på att övertyga sina barn att de redan har en tillräckligt hög veckopeng. När man håller tal kan man generellt ställas inför tre olika situationer:

1. Att hålla ett argumenterande tal

Att övertyga åhörarna om att din åsikt är den rätta. Det gäller att ha en klar och tydlig, s.k. tes (påstående/åsikt). Den som håller talet ska beskriva både argument och motargument för att slutligen vinna över åhörarna på sin sida. Debatt är en form av argumentation.

2. Att hålla ett informativt tal/en presentation

Att beskriva eller informera om någonting för sina åhörare. Talet ska inte övertyga åhörarna om att någonting är bättre eller sämre än någonting annat utan enbart beskriva: så här är det! När man får en skoluppgift där man ska hålla en presentation får man alltså inte ge argument för eller emot det man talar om.

3. Att hålla ett hyllningstal

Kan även kallas festtal och inbegriper allt från bröllops- och studenttal till begravningstal. Det är viktigt att tänka på i vilket sammanhang som talet ska hållas och lägga stämningen i talet därefter.

Konsten att skriva ett bra argumenterande tal

Ett tal är aldrig det andra likt, men det finns ändå några viktiga saker som skiljer ett bra tal från ett dåligt tal. Eftersom retoriken härstammar från antikens Grekland finns det tre grekiska ord man ska tänka på när man ska formulera ett bra tal:

 • Etos – Skapa förtroende
 • Patos – Anspela på känslor/ väcka känslor hos åhörarna
 • Logos – Hålla sig till fakta och logik

Det viktigaste av dessa är patos. Ofta kommer vi inte ihåg detaljer, men vi kommer ihåg känslor. Etos och logos är också viktiga att tänka på. Ingen lyssnar på någon som inte inger förtroende, och man blir inte heller speciellt trovärdig om man inte håller sig till logik och fakta. Till sin hjälp kan man även ta s.k. retoriska knep, som dels gör det lättare att komma ihåg sitt tal, dels skapar förtroende och dels gör talet livfullt. Mer konkret innehåller ett bra tal:

 • En stark inledning, dvs. fångar åhörarnas uppmärksamhet direkt
 • En stark avslutning, dvs. avslutas med någon mening eller stycke som dels förmedlar budskapet och dels får åhörarna att minnas
 • En klar länk mellan sig själv och sina åhörare, dvs. gör dem till en del av sitt framförande
 • Ett varierande tonläge och en bra röstnivå. En bra talare står alltid vänd mot sina åhörare när han/hon talar. Tystnader under talet kan ibland vara lika viktiga som innehållet i sig. De ger nämligen tid för åhörarna att tänka efter
 • En röd tråd genom hela talet, dvs. att man har logiska övergångar mellan olika delar av talet
 • Ett enkelt språk, dvs. att man undviker komplicerade meningar och namn som åhörarna inte har någon användning av. Ett bra tal är oftast kort och koncist
 • Ord, meningar eller stycken som väcker specifika känslor hos åhörarna, dvs. om du vill att åhörarna ska bli arga ska de också känna ilska inom sig genom det du säger
 • Variation, dvs. att man t.ex. har olika synvinklar, berättar saker på olika sätt och/eller väcker olika känslor
 • Anknytningar till kända saker för åhörarna, t.ex. citat, händelser eller karaktärer
 • Hjälpmedel som t.ex. bilder och/eller tavla. PowerPoint bör undvikas så vidare det inte handlar om en presentation. Det tar nämligen uppmärksamheten ifrån talaren och det den säger.

Talets struktur

Tal kan skrivas på ofantligt många vis. För strukturen i talet finns en generell mall på fem steg som brukar ge en god bas för att skapa ett bra tal:

 1. Inledning
 2. Berättelse/Bakgrundsfakta
 3. Argument/Bevis
 4. Motargument/Kuriosa
 5. Avslutning med tydligt syfte

Processen att skapa och hålla ett bra tal tycker vi att man kan sammanfatta i fyra steg:

 1. Samla in fakta
 2. Skapa
 3. Memorera
 4. Framföra

Varje steg är viktigt för att skapa ett så bra tal som möjligt. Därför har vi gjort 4 olika guider. De nås genom att klicka på respektive steg ovan.

 

Exempel på ämnen till ett argumenterande tal

Är du osäker på vad du vill skriva ditt argumenterande tal om? Här har vi samlat 15 exempel på ämnen som passar utmärkt att diskutera. För varje ämne kan du själv välja om du vill argumentera för eller emot.

 1. Artificiell Intelligens (AI) – Borde vi använda oss mer av AI eller behöver vi ta fram fler restriktioner?
 2. Globalisering – Diskutera för- och nackdelar med ökad globalisering.
 3. Religion och sekularism – Diskutera förhållandet mellan religionsfrihet och statens roll i att reglera religiösa institutioner
 4. Plastförbrukning och miljöpåverkan – Argumentera för eller emot engångsplast
 5. Veganism – Borde alla bli veganer?
 6. Minimilöner – Bör det finnas en minimilön?
 7. Skoluniform – Ska skolor införa uniform?
 8. Skatt – Borde vi införa högre eller lägre skatt?
 9. Rymden – Borde vi investera mer pengar i att utforska rymden?
 10. Överkonsumtion – Har vi som samhälle ett problem med överkonsumtion?
 11. Dödsstraff – Borde Sverige införa dödsstraff?
 12. Djurparker – Är djurparker okej eller bör de stängas ned?
 13. Kollektivtrafik – Ska kollektivtrafik vara gratis?
 14. Mobilförbud i skolor – Diskutera för och nackdelarna med mobiler i skolan
 15. Jakt för nöjes skull – Är det okej att jaga för nöjes skull?

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti