Höj betygen med en Studiecoach
9 av 10 höjer betygen

Höj betygen med en Studiecoach

En erfaren och certifierad studiecoach kan ta dina betyg till en helt ny nivå. En studiecoach hjälper elever att få en djupare förståelse i ämnen samt förbättrad studieteknik och motivation.

Läs mer

Vad utmärker en bra studiecoach?

En studiecoach är oftast en nuvarande- eller tidigare student som kan ge dig riktigt bra läxhjälp och privatundervisning antingen i hemmet, online eller på valfri plats. En riktigt bra studiecoach är någon som har goda ämneskunskaper i de ämnen du vill ha hjälp med, men som också kan anpassa sig efter vem du är och vilka behov du har.

En bra studiecoach fokuserar inte bara på att förbättra dina studieresultat i form av bättre betyg utan en bra studiecoach lägger stor vikt vid att även utveckla dig som person. Riktigt bra läxhjälp av en privatlärare handlar om att motivera dig, stärka ditt självförtroende samt lära dig om god studieteknik. Allt detta för att du ska få riktigt bra förberedelser för att ta dig an kommande utmaningar i framtiden – oavsett om det är framtida studier, arbetsliv eller vardag.

Två företag som är riktigt bra på just detta är Allakado läxhjälp och SmartStudies. De ställer väldigt höga krav på vem som får ge läxhjälp och därefter utbildar de alla sina studiecoacher i pedagogik för att ge elever läxhjälp som är tydlig och förståelig.

Vad behöver en studiecoach kunna?

För att du ska få bra och givande läxhjälp krävs det att din studiecoach såklart har bra ämneskunskaper, men din lärare måste också matcha din personlighet. En avgörande del för att läxhjälp ska fungera handlar om att personkemin mellan elev och studiecoach stämmer. Allakando och SmartStudies utför gedigna och väldigt noggranna matchningsprocesser där de ser till att varje elev får en studiecoach som stämmer med elevens personlighet. De erbjuder även en första prova-på-träff där elever får möjlighet att träffa sin utvalda privatlärare. Om det inte känns rätt hittar organisationerna alltid en ny! Det handlar även om att studiecoachen kan anpassa sig efter elevens behov, situation och önskemål. En bra studiecoach ska även kunna vara pedagogisk och tydlig så att eleven förstår och därmed utvecklas.

Hur arbetar en studiecoach med läxhjälp?

En studiecoach arbetar oftast enbart tillsammans med eleven. Ett vanligt upplägg är att eleven och studiecoachen tillsammans sätter upp planeringen och studiemålen för läxhjälpen. Något som också är vanligt är att studiecoachen skriver kontinuerliga lektionsrapporter som elev och familj kan ta del av och därefter ge feedback på. Detta hjälper studiecoachen att utvecklas och blir ännu bättre på att ge läxhjälp. Organisationer brukar även från sin sida ge kontinuerlig feedback och utbildning till studiecoachen för att den ska utvecklas ännu mer!

En studiecoach i alla ämnen – på alla nivåer

Du kan få en studiecoach för i princip alla ämnen oavsett vilken utbildningsnivå du studerar på. Några exempel på ämnen som du kan få privatundervisning och läxhjälp i är:

  • Studiecoach i matematik
  • Studiecoach i Svenska
  • Studiecoach i Engelska
  • Studiecoach i samhällskunskap
  • Studiecoach i kemi, fysik & biologi
  • Studiecoach i moderna språk
  • Studiecoach i Tyska
  • Studiecoach i Franska
  • Studiecoach i Spanska

Du kan även få läxhjälp av en studiecoach i flera andra ämnen eller kurser.

Vad kostar en studiecoach?

Priset för en studiecoach varierar mycket mellan företag. Hos våra rekommenderade organisationer utgår priset från 399 kronor per timme. Det är både för löpande lektioner och klippkort på ett visst antal timmar. Timpriset för läxhjälp av en studiecoach kan även bli lägre per elev om fler elever delar på samma studiecoach. Det är vanligt att klasskompisar samlas i grupp och delar på samma studiecoach för läxhjälp då de ändå har samma kurser.

En studiecoach finns i hela Sverige

En studiecoach kan vanligtvis hjälpa dig oavsett vart i Sverige du bor. Organisationer som Allakando läxhjälp och SmartStudies har heltäckande läxhjälp i Sverige och kan hjälpa dig om du bor i en storstad eller i en mindre ort. De erbjuder även läxhjälp online där du träffar din studiecoach i deras virtuella klassrum.  Just nu är det populärt med en studiecoach som ger läxhjälp i:

Hur kommer jag igång med en studiecoach?

Det är väldigt enkelt att komma igång med en studiecoach som ger läxhjälp. Du kan du antingen fylla i formuläret på denna sida eller så kan du ringa in till Allakando eller SmartStudies för att komma igång redan nu. De hjälper dig därefter att hitta just din personliga studiecoach!