Privatlärare i alla ämnen
9 av 10 höjer betygen En privatlärare gör skillnad

En utbildad och erfaren privatlärare hjälper dig att uppnå toppresultat! Fokus ligger alltid på att hjälpa elever nå högre betyg, ökad motivation, stärkt självförtroende och förbättrad studieteknik!

Läs mer

Hitta en privatlärare för dina behov

Läxhjälp.nu är en hemsida gjord av Allakando (före detta Studie-intensiven). Vi på Allakando anordnar privatundervisning och hjälper gärna dig! Om ni vill ha mer information om privatundervisning kan ni antingen fylla i formuläret nedan, eller besöka vår hemsida: www.allakando.se.

Privatlärare är just nu mycket populärt

Allt fler familjer väljer att anlita en privatlärare för att stärka studieresultaten. En privatlärare är inte enbart en kunnig person med stor ämneskunskap, utan en studiecoach och mentor som kan stärka motivation, självförtroende och studieteknik.

De färdigheter och kunskaper som en privatlärare förmedlar är med en för resten av livet och ger inte bara resultat under tiden som läxhjälpen pågår, utan även i senare delar av ens studier.

Privatlärare i alla ämnen, på din nivå

Du kan få en privatlärare för i princip vad som helst. Några exempel på ämnen som du kan få privatundervisning & läxhjälp med en privatlärare är:

 • Privatlärare i matematik
 • Privatlärare i Svenska
 • Privatlärare i Engelska
 • Privatlärare i samhällskunskap
 • Privatlärare i kemi, fysik & biologi
 • Privatlärare i moderna språk
 • Privatlärare i Tyska
 • Privatlärare i Franska
 • Privatlärare i Spanska

Privatlärare kan göra hela skillnaden

privatlärare

I skolan finns det elever som upplever svårigheter med att hänga med i undervisningen. Som lärare är det viktigt att vara lyhörd och uppmärksamma när en elev inte förstår. Dessvärre är skolmiljön stressande och i en del fall hinner inte lärarna fånga upp alla elever. Det gäller att ta tag i problemet med bristande skolkunskaper i tid eftersom det på sikt kan leda till större samhällsproblem.

Bryt negativ spiral med privatlärare

Redan i tidig ålder kan elever uppleva svårigheter, vilket kan leda till ångest inför att gå till skolan. Om en elev har missat viktiga och grundläggande kunskaper tidigt så finns en stor risk att eleven får svårt att ta till sig nya kunskaper.

För att kunna lära sig något nytt är det viktigt att förstå det föregående i kunskapsprocessen. Man kan säga att vissa verktyg behövs för att kunna förstå vidare sammanhang. Om kunskapsluckor ständigt uppstår riskerar man att hamna i en negativ spiral som är svår att ta sig ur om man inte får hjälp. Detta har privatlärare i läxhjälp full förståelse för. Anledningen till att elever tycker det är besvärligt att täppa till sina kunskapsluckor beror på att det inte finns någon motivation. Det är väldigt lätt att tappa motivationen om man en gång har halkat efter i undervisningen. Det är här rollen som privatlärare har ett stort ansvar, att se till att motivera sina elever.

För många elever är det pinsamt att erkänna att de inte förstår. Alla andra i klassrummet förstår och då väljer man att låtsas förstå. Det finns god hjälp att få och möjlighet att hindra den negativa spiralen. Läxhjälp med privatlärare kan fås utanför skoltid genom privatägda företag. Läxhjälp med privatlärare är en effektiv insats som hjälper elever att uppnå bättre resultat.

Försämrat självförtroende ett minne blott med privatlärare

Privatlärare

När elever inte hänger med i skolundervisningen påverkas givetvis självförtroendet. Därför bör en god hjälpinsats fokusera på att bygga upp elevens självförtroende igen. På så sätt kommer eleven bli mer motiverad.

De privatlärare som bedriver läxhjälp är lyhörda och hjälper eleven att hitta en väl lämpad studieteknik. När det inte finns tillräckliga resurser varken i skola eller i hemmet så utgör läxhjälp med Allakando privatlärare ett gott komplement till skolundervisningen.

I hemmet är det inte alltid föräldrar och syskon har den tid som behövs för att hjälpa. Därför har det blivit allt vanligare att anlita extern läxhjälp med en professionell privatlärare.

Täppa till kunskapsluckor kan vara en uppgift för din privatlärare

Läxhjälpen med din privatlärare syftar på är att på ett effektivt sätt täppa till de kunskapsluckor som uppstått. När eleven får möjlighet att i lugn och ro hinna ikapp utanför skolan upplevs det mindre stressande. Att vissa elever i skolan lär sig snabbare än andra behöver inte betyda att dessa är smartare.

Snarare handlar det om att vi behöver olika mycket tid att lägga ner på studierna. En effektiv åtgärd för att komma vidare och få nya kunskaper är att helt enkelt lägga ner mer tid på inlärningsprocessen.

På sikt så innebär läxhjälp med en privatlärare att eleven blir mer självständig med sina studier. Hjälplärarna ser till att eleven ställer upp mål och ser till att dessa uppnås. Ibland kan det vara bra att ha delmål på vägen för att uppnå ett större övergripande mål. Man måste helt enkelt lära sig delarna för att kunna förstå större helheter. Detta hjälper en privatlärare till att ordna upp med.

Är målen tillräckligt tydliga så brukar det sporra eleven vilket leder till bättre fokusering. Hjälplärarna får det också lättare att hjälpa när det finns tydliga uppställda mål. Lärprocessen blir på så sätt mer glädjefull och motiverande för eleven.

Effektiv läxhjälp med en duktig privatlärare leder till att eleven ökar sina chanser att hinna ikapp skolans undervisning och få en känsla av att hänga med och förstå.

Fler städer där vi kan erbjuda privatlärare och läxhjälp

Genom Allakando läxhjälp kan vi hjälpa er med en riktigt duktig privatlärare över hela Sverige. Detta gäller oavsett om du behöver läxhjälp med en privatlärare på grundskolan eller gymnasiet. Störst är Allakando med privatlärare i Stockholm, privatlärare i Göteborg, privatlärare i Malmö, privatlärare i Västerås, privatlärare i Uppsala, privatlärare i Lund, privatlärare i Helsingborg och privatlärare i Linköping.

I följande städer hittar du också läxhjälp:

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti