Skriva referat
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Mall – Att skriva referat

Vad är ett referat?

Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en text, det kan till exempel vara en artikel, ett tal eller någon annan längre text. Referatet ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten.

Förberedelse

Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att referera. Om du inte redan blivit tilldelad en text, måste du hitta en. Gå in på t.ex. Sydsvenskan eller Dagens Nyheter för att hitta en artikel du kan referera.

Det viktigaste när du skriver ett referat är förberedelsen. För att kunna skriva ett grymt referat måste du förstå den text du använder:

Exempel på bearbetning av text:

Ur ”Loreen mitt i diplomatiskt drama”:

”Svenska Loreen anklagas av Azerbajdzjans regering för att ”politisera” schlager-EM. I ett uttalande från Ali Hasanov, en av den azeriske presidentens nära medarbetare, kritiseras sångerskan för att hon vid två tillfällen sedan sin ankomst till Baku ha träffat företrädare för olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i Azerbajdzjan. I azeriska medier anklagar också Hasanov Sveriges ambassadör Mikael Eriksson för att han ha ska ha uppmanat Loreen att utföra politiska handlingar.”

Här kommer fyra steg som kommer att hjälpa dig förstå och hitta viktig information i texten:

 1. Skumläs texten en gång först:
  • Dela upp texten i sektioner baserade på innehåll genom att
   dra streck där de börjar och slutar.
  • Försök sätta dig in i författarens tankesätt.
   • Varför har man skrivit texten?
   • Hur är den uppbyggd?
 2. Läs nu igenom texten noggrant och:
  • Stryk under/markera viktig information.
  • Ta anteckningar.
 3. Skriv ett kort stycke för varje sektion med hjälp av dina
  anteckningar. Det bästa är om du lyckas sammanfatta varje
  stycke i en enda mening.
 4. Bestäm textens huvudtanke
  • Skriv ner nyckelord som sammanfattar textens huvudtanke.

Gå igenom steg 1-4 MINST en gång till och gör ändringar där det behövs.

Kom ihåg: Ju fler gånger du arbetar med materialet, desto bättre kommer ditt referat att bli!

Innehåll

Innehållet i ett referat ska vara kortfattat och okomplicerat. Den gyllene regeln säger att längden på ett referat ska vara mindre än hälften av texten som refereras. Därför är det viktigt att du har arbetat med materialet så du vet vad som är huvudbudskapet.

I ditt referat ska det finnas tre delar:

 1. Inledning
 2. Sammanfattning av texten
 3. Avslutning

Inledning

Exempel på inledning:

”I sin artikel ”Loreen mitt i diplomatiskt drama”, publicerad i Dagens Nyheter 24/5-2012, skriver Carl Cato om att sångerskan Loreen anklagas av azeriska regeringen för att ha politiskt syfte med sitt deltagande i schlager -EM.”

I första stycket ska referatets ämne och källhänvisning stå, så att läsaren ska kunna leta upp originaltexten utan problem.

Författarnamn måste alltid finnas med (om texten har en författare). Om texten är publicerad i en tidning måste tidningsnamn och nummer (datum) skrivas. Är den publicerad i en bok ska boktiteln tas med i källhänvisningen.

Sammanfattning

I denna del av referatet ska du sammanfatta originaltextens innehåll. Sammanfattningen ska vara helt baserad på jobbet du gjort i förberedelsedelen.

Avslutning

Exempel på avslutning: ”Till sist skriver Cato att man eftersökt sångerskan Loreen för en kommentar utan att lyckas.”

Referatets avslutning ska vara enkel och tydlig. För att markera referatets slut för läsaren kan du göra på två sätt:

 1. Använda dig av ett ord eller uttryck för att markera slutet. Genom
  att skriva t.ex. ”till sist”, ”slutligen” eller ”författaren avrundar med
  att” blir det klart och tydligt att det är referatets sista stycke.
 2. Skriva en sammanfattande avslutning, d.v.s. upprepa originaltextens huvudpunkt(er) igen. Detta sätt fungerar bäst då originaltexten är väldigt komplicerad och rörig.

Språktips

Neutralt språk: ”IT-företaget Facebook har nu valt att börsnotera sig…”

Icke neutralt språk:”Den tidsdödande IT-giganten Facebook har äntligen valt att börsnotera sig…”

Språket i ett referat ska vara objektivt och neutralt, alltså inga egna åsikter. Anpassa språket efter de(n) som ska läsa ditt referat. Skriver du ett referat till en dagstidning ska det kunna läsas av vem som helst. Om det istället är ämnat för en forskarklubb är det OK att använda vetenskapliga termer. Tänker du på detta samtidigt som du bara återberättar originaltexten utan personliga kommentarer behöver du inte oroa dig för språket.

Det är viktigt att du använder dina egna ord och formuleringar. För att lyckas med detta är det lättast om du skriver utifrån dina anteckningar, utan att titta på originaltexten.

Exempel på referatmarkörer: ”…Mikael Eriksson menar att anklagelserna är tagna ur luften…” ”Författaren påpekar hur viktigt det är att skriva med egna ord…”

Tänk på att du refererar texten, inte kommenterar. Alltså får du inte ändra några fakta som står i originaltexten även om de inte stämmer.

I ditt referat kan du använda dig av referatmarkörer för att ytterligare understryka att idéerna tillhör författaren eller någon annan i originaltexten. Referatmarkörer visar att du refererar till andra personer.

Checklista

När du skrivit ditt första utkast är det dags att kolla igenom för att se om du har tagit med allt.

 • Originaltextens huvudtanke kommer fram
 • Källhänvisning i första stycket
 • Texten är neutral och objektiv (inga egna åsikter eller kommentarer)
 • Dina referatmarkörer stämmer och framhäver textens åsikt

Uppfyllt alla punkter? Då har du skrivit ett grymt referat!

Var inte orolig för att lämna in ett väldigt kort referat. Så länge man har med originaltextens huvudbudskap är ett kort referat bara bra!

 

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti