Läxhjälp Göteborg
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

LÄXHJÄLP GÖTEBORG

Det är väldigt smidigt att få en privatlärare som ger läxhjälp i Göteborg. Studiecoachen hjälper dig att nå dina studiemål och det spelar ingen roll om du behöver läxhjälp i matematik, svenska, engelska eller i något annat ämne. Det finns studiecoacher som är specialiserade i alla olika ämnen.

När det kommer till läxhjälp i Göteborg rekommenderar vi Allakando läxhjälp och Smartstudies läxhjälp Göteborg. De kan hjälpa till på alla nivåer och i alla ämnen. Oavsett om du vill ha läxhjälp på gymnasiet, grundskola eller på universitetsnivå. Organisationerna erbjuder även många upplägg för företag.

LÄXHJÄLP GÖTEBORG – I ALLA ÄMNEN

De partners som vi rekommenderar i Göteborg erbjuder läxhjälp och studiehjälp i alla ämnen. De förmedlar allt från mattelärare för mattehjälp i Göteborg till studiehjälp för nästan alla språk. 

Några exempel på ämnen som elever kan få hjälp med i Göteborg är matematik, engelska, svenska, naturkunskap, kemi, biologi, fysik, teknik, företagsekonomi, spanska, tyska, franska, italienska, japanska, kinesiska, geografi, historia, juridik, filosofi, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap med mera.

Några exempel:

 • Läxhjälp Göteborg i Matematik årskurs 1-3 (lågstadiet), Läxhjälp Göteborg i Matematik årskurs 4-6 (mellanstadiet), Läxhjälp Göteborg i Matematik årskurs 7-9 (högstadiet).
 • Läxhjälp Göteborg i Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2a, Matematik 2b, Matematik 2c, Matematik 3b, Matematik 3c, Matematik 4, Matematik 5, Matematik – specialisering.
 • Läxhjälp Göteborg i Kemi årskurs 1-3 (lågstadiet), Kemi årskurs 4-6 (mellanstadiet), Kemi årskurs 7-9 (högstadiet), Kemi 1, Kemi 2.
 • Läxhjälp Göteborg i Biologi årskurs 1-3 (lågstadiet), Biologi årskurs 4-6 (mellanstadiet), Biologi årskurs 7-9 (högstadiet), Biologi 1, Biologi 2, Bioteknik.
 • Läxhjälp Göteborg i Fysik årskurs 1-3 (lågstadiet), Fysik årskurs 4-6 (mellanstadiet), Fysik årskurs 7-9 (högstadiet), Fysik 1a, Fysik 1b1, Fysik 1b2, Fysik 2, Fysik 3.
 • Läxhjälp Göteborg i Svenska årskurs 1-3 (lågstadiet), Svenska årskurs 4-6 (mellanstadiet), Svenska årskurs 7-9 (högstadiet), Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3, Litteratur, Retorik, Skrivande, Svenska som andraspråk.
 • Läxhjälp Göteborg i Engelska årskurs 1-3 (lågstadiet), Engelska årskurs 4-6 (mellanstadiet), Engelska årskurs 7-9 (högstadiet), Engelska 5, Engelska 6, Engelska 7.
 • Även Läxhjälp Göteborg i Franska, Läxhjälp Göteborg i Spanska, Läxhjälp Göteborg i Tyska, Läxhjälp Göteborg i Italienska och Läxhjälp Göteborg i fler moderna språk.

PRIVATLÄRARE I OCH UTANFÖR GÖTEBORG

Man kan få läxhjälp i hela Göteborg men även i resten av Sverige. Det spelar ingen roll om du bor i en storstad eller på landsbygden. Våra partners har nämligen studiecoacher över hela landet, även alternativet att ha läxhjälp online är väldigt populärt om det skulle passa bättre.

Elever kan få hjälp med en privatlärare i exempelvis Kortedala, Gunnared, Härlanda, Bergsjön, Högsbo, Kärra-Rödbo, Linestaden, Lundby, Lärjedalen, Askim, Backa, Biskopsgården, Centrum och Frölunda. Självklart finns läxhjälpen även i de angränsande kommunerna såsom Kungsbacka. 

Läxhjälp nu - Privatlärare, Studiehjälp, Mattehjälp

LÄXHJÄLP GÖTEBORG GÖR SKILLNAD

Att vända sig till att få läxhjälp kan vara en bra metod för att klara ett enskilt prov, men de eleverna som får ut mest av läxhjälp är eleverna som jobbar långsiktigt med sin studiecoach. Då hinner man fokusera på fler viktiga aspekter. En vanlig missuppfattning är att läxhjälp endast handlar om ämneskunskap, men egentligen är det mycket mer än så. Bland annat är självförtroendet en viktig del, elever med lägre självförtroende presterar generellt sämre i skolan. Men framförallt påverkar det ens inlärningsförmåga negativt. För många kan ämnen såsom matematik eller fysik bli svåra att klara av just för att man inte själv tror att man kan göra det. 

En studiecoach som erbjuder läxhjälp i Göteborg kan även fungera som en mentor. Framförallt med yngre elever kan det vara perfekt att ha en förebild som man kan se upp till, en studiecoach som själv är duktig rent akademiskt kan hjälpa eleven att se vikten av skolan. Detta brukar hjälpa eleverna finna motivation som i sin tur kan driva dem genom hela skolgången.

Även studieteknik brukar bli en vital del av undervisningen. Studiecoachen är i början lite som ett stödhjul för eleven. De hjälper eleven att hålla sig på banan och jobba mot sina mål. Men slutmålet är givetvis att eleven ska bli helt självdrivande i sina studier, därav är studieteknik så viktigt. Förutom att bra studieteknik gör inlärningen roligare så blir det såklart också effektivare, något som inte är jätteviktigt under grundskolan men blir mycket viktigare under både gymnasie och universitetsstudier.

PRIS FÖR LÄXHJÄLP I GÖTEBORG

Priset för läxhjälp varierar mycket mellan olika aktörer. Hos våra rekommenderade läxhjälpsföretag är priset från 399 kronor per timme. Detta gäller för både prenumerationer och klippkort. Timpriset kan dock bli ännu lägre, framförallt om man exempelvis delar privatlärare med ett syskon eller med en klasskamrat.

Några vanliga upplägg för läxhjälp i Göteborg är:

 • Läxhjälp Göteborg timvis med klippkort
 • Läxhjälp Göteborg löpande, 1 lektion/vecka
 • Läxhjälp Göteborg löpande, 2 lektioner/vecka
 • Läxhjälp Göteborg intensivt, flera gånger i veckan under en begränsad period

LÄXHJÄLP OCH MATTEHJÄLP ANPASSAD FÖR DIG

Det är enkelt att boka sin första prova-på-lektion. Du kan enkelt fylla i dina uppgifter på toppen av denna sidan. När du fyllt i dina uppgifter blir du kontaktad och får chansen att beskriva din situation och vad du behöver hjälp med. Organisationerna kan därmed tillmötesgå dina önskemål och framförallt välja ut en riktigt duktig studiecoach som både matchar dig på ett personligt plan men såklart också när det kommer till ämneskunskaper. 

LÄXHJÄLPEN I GÖTEBORG SOM GER HÖGRE BETYG

Allakandos läxhjälp i Göteborg är perfekt för dig som vill ha högre betyg, få ökad motivation och en förbättrad studieteknik. Här kan du läsa mer om Allakandos läxhjälp i Göteborg. Allakandos filosofi går ut på att motverka begränsningarna i individens självbild. De tror nämligen att allt som krävs för att uppnå sina mål är en bra attityd och hårt arbete.

läxhjälp göteborg

En gemensam nämnare för elever som har det svårt i specifika ämnen grundas ofta i någon form av avskräckande händelse från när eleven började arbeta med det ämnet. Som vi sett på alla elever som gått igenom organisationernas program kan det ofta bero på en lärare tidigt i skolan som inte lärt ut på ett sätt som gynnat elevens starka sidor. Därav är läxhjälp i Göteborg ett perfekt komplement till skolarbetet. Genom studiehjälp har privatläraren möjlighet att lägga upp arbetet på ett sätt som gynnar elevens starka sidor.

RUT-AVDRAG FANNS TIDIGARE FÖR LÄXHJÄLP I GÖTEBORG

En del menar att inte tillräckligt många har råd att anlita hjälpen

När RUT-avdraget först breddades för att innehålla även exempelvis barnpassning så inkluderas även läxhjälp, detta innebar att många elever som haft det svårt i skolan men inte haft råd att anlita privat läxhjälp nu hade den möjligheten. Vi tror att detta innebar en bredare jämlikhet för elever. Att fler har råd med läxhjälp gör också att fler klarar skolan bättre vilket gynnar samhället.

Därefter gjordes en förändring för RUT-avdraget och numera inkluderas inte läxhjälp. Detta är såklart tråkigt och gör att färre har möjlighet till läxhjälp i Göteborg. Detta har gjort det svårare för föräldrar att anlita läxhjälp.

Vi är övertygade om att avdraget på läxhjälp hade betalat för sig själv i längden, det skapar fler jobb och förbättrar skolresultaten i Sverige, vilket såklart gör oss mer konkurrenskraftiga på en global marknad.

Ytterligare ett argument innebär att ingen förlorar på läxhjälp. De individer som får läxhjälp i Göteborg kan även hjälpa sina kamrater i skolan, vilket i sin tur innebär att lärarna får det mindre tufft. Utöver detta är ett vanligt missförstånd att läxhjälp betalas med skattepengar. RUT-avdraget gör inte att staten betalar, bara att de tar in marginellt mindre.

Men det är faktiskt inte bara elever som gynnas av läxhjälp. Lärarna ges möjlighet att koncentrera sig på de som verkligen behöver hjälp om fler elever får hjälp utanför skolan. Det kan handla om elever vars föräldrar inte har råd med läxhjälp eller som har extra svårigheter. Det är alltså fördelaktigt på många plan att använda sig av läxhjälp i Göteborg. 

ROGIVANDE FÖR ELEVERNA MED LÄXHJÄLP I GÖTEBORG

Med läxhjälp i Göteborg brukar eleverna uppleva mycket mindre stress i vardagen. Ofta kan skolan vara en ganska stressig plats, speciellt för elever med inlärningssvårigheter. Läxhjälp i Göteborg kan bidra till att eleverna hamnar i fas med skolarbetet och därmed inte behöver bära på bördan att vara efter i skolarbetet. Tusentals familjer över hela Sverige utnyttjar de fördelar som finns med privat läxhjälp. Tveka inte på att göra detsamma.

Statistik från våra partners visar att nio av tio som anlitar deras läxhjälp i Göteborg är nöjda. Detta beror mycket på att aktörerna har ett stort fokus på att anställa de bästa studiecoacherna. Det är många högskole- och universitetsstudenter som ger stöd åt eleverna men som samtidigt fungerar som förebilder. 

Många elever och studenter hjälper även till med professionell barnpassning. I Göteborg finns det många familjer som vill ha hjälp med det. Vill du veta mer om detta klicka in på dessa sidor:  myNanny barnvakt Göteborg och NannyPoppins barnvakt Göteborg

LÄXHJÄLP FÖR BÄTTRE INLÄRNING

Det finns många olika faktorer till att individer kan tappa intresse under skolgången. Det kan i många fall vara svårt att etablera nya kunskaper eller förstå nya sammanhang om det finns kunskapsbrister. Kunskapsluckorna måste täppas till och ju tidigare desto bättre.

Mycket av ansvaret hänger på att lärare är lyhörda och använder alla sina pedagogiska resurser för att inte låta några elever hamna efter. Tyvärr är detta svårt att uppnå, framförallt när antalet lärare per elever minskar. Det leder till att en del förlorar lusten och glädjen till att lära sig. Den läxhjälp i Göteborg som finns syftar till att effektivisera inlärningsförmågan och hjälpa de som hamnat efter. Dock används läxhjälp även av många som är väldigt duktiga i skolan, exempelvis elever som vill ha en extra utmaning.

STÄRKT SJÄLVFÖRTROENDE MED LÄXHJÄLP

En bättre självkänsla och ett bättre självförtroende hjälper på sikt individer att utmana sig själva när de inte förstår. Att uppleva att andra har det lättare är jobbigt när man själv inte förstår. 

Som tidigare nämnt kan studiecoachen agera som en mentor och på så vis motivera eleven och därmed skapa ett engagemang. Dock kan det, framförallt i början, även kräva att man lägger mer tid på läxläsning än vad man gjort tidigare, framförallt för att bygga vanor.

Läxhjälpen i Göteborg utgår alltid från övertygelsen att individer faktiskt kan mer än vad de tror. Det finns goda förutsättningar att öva upp sina färdigheter. Vi bestämmer och styr över vårt eget liv och även vilka mål som vi önskar att uppfylla. Det handlar inte om att bli bäst utan snarare bättre. 

Nå målen med läxhjälp i Göteborg

Inga utmaningar är omöjliga. Ju längre på vägen mot målet desto roligare blir det att lära, och med rätt inställning man göra vad man vill. Tillåt varken dig själv eller någon annan att tvivla på dina förmågor. Ta hjälp av läxhjälp så kommer du sakta med säkert se att du klarar mer än vad du tror. 

Det bör inte finnas några givna förutfattade meningar om vad vi tror oss kunna och inte kunna. Dessa insikter vill och kan läxhjälpen i Göteborg bygga hos de individer som önskar läxhjälp. Hitta läxhjälp i och utanför Göteborg, exempelvis läxhjälp i Kungsbacka och läxhjälp i Borås.

 

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti