Nationella prov
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Tidigare nationella prov

Nationella prov är prov som alla skolelever i Sverige gör i årskurs 3, 6 och 9, samt i gymnasiet. Nationella proven är till för att försöka ha en nationell likvärdig kunskapsbedömning och betygssättning i hela Sverige, men används också att konkretisera kursplanen och vad kursen ska innehålla, så att elever får ut samma kunskap från sina studier oavsett var i Sverige man går i skolan. Det är en möjlighet att höja sina betyg i de ämnen och kurser som proven hålls i, och att se till att man har lärt sig det man ska av kursen och är förbered inför nästa läsår eller fortsatta studier efter gymnasiet.

Nationella proven hålls i gymnasiet i slutet av kursen, så att man kan visa vad man har lärt sig under kursens gång. I grundskolan hålls proven oftast i slutet av vårterminen, så att eleverna har hunnit lära sig så mycket som möjligt inför provet. Datum för nationella proven går att hitta här. https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/provdatum-for-nationella-prov

Förutom att se till att man har hållit ett bra tempo under läsåret så är gamla nationella prov en utmärkt övning för att se till att man är väl förbered inför proven. Alla nationella prov är unika, men ofta kommer liknande uppgifter upp på nya prov och genom att gå igenom tidigare prov kan man få en bra känsla för vilken typ av uppgifter som finns med på provet och hur provet ser ut.

När man går igenom gamla prov hjälper det att gå igenom flera olika prov, eftersom det kan vara en stor spridning av olika uppgifter över flera prov, och du då får som mest övning. Det är också viktigt att komma ihåg att inte bara memorera svaren till uppgifterna, eftersom samma uppgifter inte kommer att komma upp igen på ett nytt prov. Öva i stället på att förstå varför svaren är vad de är och hur man kommer fram till dem, så att du är förbered på liknande frågor på ditt kommande prov.

Ett bra tips är att gå igenom gamla nationella prov med en studiecoach. En studiecoach har skrivit nationella prov tidigare, och kan hjälpa dig att förstå vad provet innebär, vilka slags uppgifter som är vanliga och hur du bäst förbereder dig inför provet, till exempel genom att fokusera på de uppgifter från tidigare prov som känns svåra. Studiecoachen hjälper dig att utvecklas och att vara väl förbered inför provet, så att du får de betygen du vill ha!

Vi har sammanställt några tidigare nationella prov i olika ämnen här, så att du kan få en uppfattning för hur proven är utformade och vilka slags frågor och uppgifter är vanliga på proven. Tänk på att gå igenom flera gamla prov för att vara väl förbered inför provdagen!

Nationella provet i svenska – högstadiet

Nationella provet i svenska – gymnaiset

Nationella provet i matematik – högstadiet

Nationella provet i matematik – gymnasiet

Nationella provet i engelska – högstadiet

Nationella provet i engelska A – gymnasiet

Nationella provet i engelska B – gymnasiet

_____________________________________________

Ta hjälp av en privatlärare inför nationella proven!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
  • Läxhjälp i hela Sverige
  • Läxhjälp hemma eller online
  • Läxhjälp för alla nivåer
  • Börja med en prova-på-lektion
  • Ingen bindningstid
  • 9 av 10 når sina studiemål
  • Nöjdhetsgaranti