Läxhjälp I hemmet

Högre betyg
Ökad motivation
Starkare studieteknik

Läs mer

Gratis tips & skolhjälp

Guider
Studieteknik
Högskoleprovet

Gå till guide

Läxhjälp i Stockholm

Att hitta tillbaka till sin självkänsla och sitt självförtroende är en viktig del av det arbete som ska leda till en mer effektiv inlärningsförmåga. Om självbilden är skadad kan man på vägen i livet glömma bort varför den blev det. Med tiden blir det allt svårare att identifiera vad som hände eftersom många olika faktorer kan påverka skadan, och dessutom kan den ha uppstått långt tillbaka i tiden. Nu finns läxhjälp i Stockholm som hjälper individer tillbaka. Deras läxhjälp strävar efter att individer inte ska vara begränsade av den egna självbilden. Det bör inte finnas några givna förutfattade meningar om vad vi tror oss kunna och inte kunna.

Förlorad lust och glädje

Det är oerhört lätt att förlora glädjen och på så sätt lusten att vilja lära. En del barn tappar fokus redan i lågstadiet och får kunskapsbrister som leder till att nya sammanhang inte förstås eller att frustrerande blockader uppstår inför att etablera nya kunskaper. Det finns mängder av olika faktorer som påverkar den här typen av inlärningssvårighet, och som inte nödvändigtvis beror på barnet.

Bristfälliga pedagogiska verktyg är en stor bidragande faktor till att barnet tappar intresse. Det är sällan det för alla människor finns en given pedagogik, och som lärare är det viktigt att lyckas få alla elever att hänga med i undervisningen. Det är inte självklart att alla elever har förstått budskapet även om majoriteten har gjort det. Det kan fortfarande finnas en eller ett par som inte riktigt förstått, men som väljer att hålla det för sig själva.

Det är betungande för de individer som har det svårt och jobbigt och känner att andra har det lättare. Under sådana omständigheter kan obehagliga tomhetskänslor infinna sig och självbilden och självförtroendet blir skadat. Det finns dessutom barn under dessa omständigheter som får utså mobbning och utanförskap. För de blir det en dubbel börda.

Läxhjälp i Stockholm ger mer tid åt inlärning

En bättre självkänsla och ett bättre självförtroende hjälper i sådana stunder för att eleven lättare ska kunna stå för det den inte förstår. På så sätt eliminerar eleven risker att hamna efter längre fram i undervisningen. Det är alltså någonting som eleven aktivt har möjlighet att påverka. Men det största ansvaret ligger inte hos eleverna utan att läraren är både lyhörd och engagerad.

Men den som har svårt för att lära sig måste vara beredd på att ägna mer tid åt läxläsning än merparten av sina klasskamrater. Mycket tid åt läxläsning är en utmärkt investering för att i lugn och ro kunna täppa till eventuella kunskapsluckor. Men det kan krävas läxhjälp även på fritiden eftersom varken föräldrar eller syskon ibland har tid att hjälpa, och då kan det vara en god idé att anlita extern läxhjälp.

Läxhjälp som strävar mot nya mål

Läxhjälp Stockholm resonerar att om det finns få skillnader människor sinsemellan från födseln så är de försumbara i relation till de erfarenheter vi skaffar oss genom livet. Det finns absolut anlag och talang hos människor. Det är inte viktigast att veta vilka anlag vi har utan vilka anlag vi tror vi har. Filosofin är enkel: ju mer en individ arbetar för att nå sina mål ju bättre blir individen och desto enklare blir det att ta sig an nästa mål.

Vägen mot högre mål kan vara tuff i början, vilket beror på att det finns kunskapsluckor som måste fyllas i på vägen mot målet. I det stadiet får man bara inte ge upp. Det gäller istället att tro på sig själv och kämpa så att dessa luckor sakta men säkert täpps till. Det blir lättare och roligare ju närmare man når sitt mål, och det här är en process som faktiskt alla människor går igenom oavsett grad av inlärningssvårighet – vissa behöver bara lite mer tid än andra. Men det är en sanning med modifikation, ju längre man når sina mål desto lättare blir det som sagt. Det är alltså fullt möjligt att utveckla sin inlärningsförmåga.

Alla kan mer än de tror

Läxhjälp Stockholm utgår från lärarnas övertygelse om att alla kan mer än de tror. Livet tycks inte vara förutbestämt då varje människas riktning går att styra mot specifika mål. Om det stämmer så är det inte uppenbart att vi har olika förutsättningar. Det innebär snarare att vi kan öva oss till ett bättre mattesinne eller bollsinne. Och så länge dessa sinnen kan bli bättre är det gott nog. Vi behöver nödvändigtvis inte bli bäst.

Det finns ett syfte att förändra uppfattningen om att vi människor är begränsade i vad vi kan prestera och utföra. Det ska vara självklarhet för varje människa att det den presterar bestämmer vad den kan klara av i livet. Och den bestämda uppfattning som läxhjälp Stockholm har är att inga utmaningar är omöjliga. Det är de föregående erfarenheterna som ska leda individen framåt mot nya mål.

Inga ämnen får vara avskräckande

Som en del av arbetet så strävar läxhjälp i Stockholm mot att få individer att öppna ögonen för särskilda ämnen som på något sätt varit avskräckande. Den som hamnat efter i ett ämne riskerar att tappa motivationen vilket i sin tur leder till att utmaningen att förstå ämnet blir svårare. Det finns en risk att individen kommer till en felaktig insikt att den aldrig kommer att kunna förstå.

Låt inte dig själv eller någon annan tvivla på dina förmågor. Om det trots allt finns tvivel se då till att motbevisa det. Välj det du vill uppnå och fortsätt till dess du har lyckats. Läxhjälp i Stockholm arbetar mycket produktivt med att ge dessa insikter till de individer som vill ha läxhjälp.

Visste du att?

Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!

+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag

Din mailadress

Ditt telefonnummer

Övriga upplysningar

Syfte

Sidans syfte är att vara en resurs till allt som har med skolan att göra, kunna erbjuda information och vara ett stöd till läxor och läxläsning.

Prov snart?
Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!
+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig Jag vill ha ett prisförslag
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag

Din mailadress

Ditt telefonnummer

Övriga upplysningar