Källhänvisning
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Källhänvisning

Källhänvisning i löpande text

När du skriver ett arbete är det viktigt att du, i den löpande texten, gör det klart för läsaren vad som är dina tankar och vad som är taget från en annan källa. Det finns olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det också viktigt att du visar precis vad som kommer från vilken källa på ett sätt så att läsaren utan problem kan hitta samma information. När man gör detta kan man använda sig av två olika sätt eller system (när du väl har valt är det viktigt att du håller dig till det och är konsekvent):

OBS! Källorna som används fyller endast funktion som exempel och syftar inte till några riktiga dokument (om dessa skulle finnas).

  • Harvardsystemet – Harvard källhänvisning

När du använder dig av Harvardsystemet i löpande text består källhänvisningen av författarens efternamn följt av årtal och sidnummer. Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i den löpande texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Exempel:

(1) Ungdomar kan inte… (Persson 2009, 134)

(2) Persson (2009, 134) skriver att ungdomar inte kan…

 

  • Oxfordsystemet – Oxford källhänvisning

   (Fotnotsystemet)

Oxford källhänvisning består, i löpande text, av en upphöjd siffra efter meningen och en fotnot längst ner på sidan med samma siffra. Informationen i fotnoten kan antingen vara fullständig (1) eller förkortad (2). Refererar du till samma källa direkt efter varandra kan du skriva ”Ibid” (lat. Ibidem eller ”samma” på svenska) följt av sidnr om annorlunda (3).

Exempel: [Brödtext] Ungdomar kan inte…1

(1) 1 Persson, Olof. Ungdomar kan inte. 3 uppl. Lund: Exempellitteratur, 2001, 33.

(2) 1 Persson, Ungdomar kan inte, 33. (3) 2 Ibid, 56.

*Använder du Microsoft Office Word 2007 (eller nyare) hittar du fotnoter under fliken Referenser i huvudmenyn.

**Använder du Open Office hittar du fotnoter under Infoga, fotnot.

  • Specialfall

OBS! Gäller för både Harvardsystemet och Oxfordsystemet (förkortad) i den löpande texten.

Om källan har två eller tre författare anges alla i den löpande texten. Persson, Johansson och Möller 1960, 55-56. Om källan har tre eller fler författare skriver du bara det första namnet följt av ”et al”. Ohlsson et al. 2002, 99-102

För källor utan namngiven författare väljer du artikelns titel som hänvisning (1), alternativt kan du använda företagets, myndighetens eller organisationens namn och initial-förkortning (2).

(1) Hunden Max räddar liv 2001, 33

(2) Europeiska Unionen, EU 2003, 67

För internetkällor gäller samma sak som andra dokument. Upphovsman/författare samt år och sidnr om det finns (1). Företagets, myndighetens eller organisationens namn anges om personlig författare saknas (2).

(1) Persson, 2003

(2) Röda Korset, 2010

Källförteckning

Informationen du anger i löpande text är ofta otillräcklig. Därför krävs det en fullständig källförteckning i slutet av ditt arbete där du listar alla källor i bokstavsordning.

Bok med en författare

Författarens efternamn och förnamn; utgivningsår (copyrightår); titel; Serie, volym, del, band; upplaga (om ej 1:a) ; Förlagsort (ej tryckort!) och förlag.

Persson, Olof. 2001. Ungdomar kan inte. 1. Lund: Exempellitteratur.

Bok med två eller flera författare

Persson, Olof, Johansson, Sven och Nilsson, Pär. 2011. Referenshänvisningar. 3. Lund: Exempellitteratur.

Tidningsartikel/Tidskriftsartikel

Författarens efternamn och förnamn, utgivningsår (copyrightår); artikeltitel; Tidskriftstitel (alt. Tidningsnamn); årgång och/eller volym och nr samt artikelns sidnr (alt. månad och år för tidningsartikeln).

Persson, Olof. 2003. Ungdomar kan inte. Exempeltidningen 3: 33-56.

Elektronisk tidningsartikel

Samma som tidningsartikel, men ta med länkning till webbadress (URL) och åtkomstdatum.

Persson, Olof. 2003. Ungdomar kan inte. Exempeltidningen, Vol. 3, 33-56. http://www.exempeltidningen.exempel.se/… (Hämtad 2024-02-03)

Internetkällor

Gäller samma sak som för tryckta källor fast ta med årtal för senaste uppdatering, dokumentets/sidans titel, webbplatsens titel/ägare, fullständig URL-adress (http://…) och datum då du hämtade dokumentet.

Persson, Olof. 2003. Ungdomar kan inte (uppdaterad 2012). Exempelwebb.se. http://www.exempel.webb.se/persson/ukn (hämtad 2024-03-03).

_______________________________________________

Förbättra dina skrivkunskaper med hjälp av en egen privatlärare. Hör av dig till oss för ett gratis prisförslag!

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti