Källhänvisning
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Källhänvisning

Källhänvisning i löpande text

När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det också viktigt att du visar precis vad som kommer från vilken källa på ett sätt så att läsaren utan problem kan hitta samma information. När man gör detta kan man använda sig av två olika system (man måste hålla sig till ett enda när man väl har valt):

OBS! Källorna som används fyller endast funktion som exempel och syftar inte till några riktiga dokument (om dessa skulle finnas).

  • Harvardsystemet

Består av en författares efternamn följt av årtal och sidnr. Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Exempel: (1) Ungdomar kan inte… (Persson 2009, 134) (2) Persson (2009, 134) skriver att ungdomar inte kan…

  • Oxfordsystemet

   (Fotnotsystemet)

Består av en upphöjd siffra efter meningen och en fotnot längst ner på sidan med samma siffra. Informationen i fotnoten kan antingen vara fullständig (1) eller förkortad (2). Refererar du till samma källa direkt efter varandra kan du skriva ”Ibid” (lat. Ibidem eller ”samma” på svenska) följt av sidnr om annorlunda (3).

Exempel: [Brödtext] Ungdomar kan inte…1 (1) 1 Persson, Olof. Ungdomar kan inte. 3 uppl. Lund: Exempellitteratur, 2001, 33. (2) 1 Persson, Ungdomar kan inte, 33. (3) 2 Ibid, 56.

*Använder du Microsoft Office Word 2007 (eller nyare) hittar du fotnoter under fliken Referenser i huvudmenyn.

**Använder du Open Office hittar du fotnoter under Infoga, fotnot.

  • Specialfall

OBS! Gäller för både Harvard och Oxford (förkortad).

Om två eller tre författare anges alla. Persson, Johansson och Möller 1960, 55-56. Om tre eller fler
författare skriver du bara första namnet och ”et al”.

Ohlsson et al. 2002, 99-102 För källor utan namngiven författare väljer du artikelns titel som hänvisning (1), alternativt kan du använda företagets, myndighetens eller organisationens namn och initial-förkortning (2). (1) Hunden Max räddar liv 2001, 33 (2) Europeiska Unionen, EU 2003, 67 För internetkällor gäller samma sak som andra dokument. Upphovsman/författare samt år och sidnr om det finns (1). Företagets, myndighetens eller organisationens namn anges om personlig författare saknas (2). (1) Persson, 2003 (2) Röda Korset, 2010

Källförteckning

Informationen du anger i brödtexten är ofta otillräcklig. Därför krävs det en fullständig källförteckning i slutet av ditt arbete där du listar alla källor i bokstavsordning.

Bok med en författare Författarens efternamn och förnman; utgivningsår (copyrightår); titel; Serie, volym, del, band; upplaga (om ej 1:a) ; Förlagsort (ej tryckort!) och förlag.

Persson, Olof. 2001. Ungdomar kan inte. 1. Lund: Exempellitteratur.

Bok med två eller flera författare

Persson, Olof, Johansson, Sven och Nilsson, Pär. 2011. Referenshänvisningar. 3. Lund: Exempellitteratur.

Tidningsartikel/Tidskriftsartikel Artikelförfattare efternamn och förnamn, utgivningsår (copyrightår); artikeltitel; Tidskriftstitel (alt. Tidningsnamn); årgång och/eller volym och nr samt artikelns sidnr (alt. månad och år för tidningsartikeln).

Persson, Olof. 2003. Ungdomar kan inte. Exempeltidningen 3: 33-56. Elektronisk tidningsartikel Samma som tidningsartikel, men ta med länkning till webbadress (URL) och åtkomstdatum.

Persson, Olof. 2003. Ungdomar kan inte. Exempeltidningen, Vol. 3, 33-56. http://www.exempeltidningen.exempel.se/… (Hämtad 2010-02-03)

Internetkällor Gäller samma sak som för tryckta källor fast ta med årtal för senaste uppdatering, dokumentets/sidans titel, webbplatsens titel/ägare, fullständig URL-adress (http://…) och datum då du hämtade dokumentet.

Persson, Olof. 2003. Ungdomar kan inte (uppdaterad 2012). Exempelwebb.se. http://www.exempel.webb.se/persson/ukn (hämtad 2012-03-03).

Test: Vilket betyg får ditt barn i matte?

Gör vårt snabba mattetest och få en prognos!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti