Tips: Kvantitativa delar
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Kvantitativa delar — matte på högskoleprovet

De kvantitativa delarna av det nya högskoleprovet är fyra stycken. Du kan även läsa mer och öva på högskoleprovet matte här.

1ORDOrddelen består av 20 uppgifter där man får ett ord och välja det av fem alternativ som bäst beskriver ordets innebörd.
2LÄSHär ska man läsa svenska texter och svara på flervalsfrågor rörande texterna. Delen är på 20 poäng och det brukar finnas ca fem texter per prov, dvs. fyra poäng per text.
3ELFSamma som den svenska läsförståelsen fast på engelska. Det finns även några av de 20 uppgifterna som går ut på att komplettera engelska meningar.
4MEKMeningskompletteringen är på svenska och går ut på att vlja ett alternativ för att komplettera luckor som lämnats i meningarna. Består av 20 uppgifter.

XYZ, KVA och NOG

Det bästa sättet att träna inför mattedelarna är att göra gamla prov, så många som möjligt. Det är även viktigt att man kan sin gymnasiematte, då allt som kommer på högskoleprovet finns med i Matematik A, B eller C.

Om man tittar på exempelvis högskoleproven HT2011 och VT2012 kan man se vilka delar av matematiken som man bör kunna. Nedan följer en sammanställning. En sammanfattning av de dessa saker med formler och bilder finns i PDF-filen till höger.

Följande delar ingår

Prioriteringsreglerna

Se till att du har koll på hur du gör omförflyttningar i uppställningar, prioriteringsregler och bråk. Öva på uppgifter som innehåller negativa tal, bråk i nämnaren och andra saker som man kan känna sig osäker på.

Potenser

Gör uppgifter tills du är bekväm med att räkna med potenser och potensreglerna. Kvadratrötter kan också skrivas som potenser så se till att du är säker även på dem. De viktigaste potensreglerna finns i formelsamlingar för Matematik C, kolla på dem och lägg dem på minnet. Detta gäller t.ex. multiplikation och division av potenser.

Bråk

Öva på de vanliga räknesätten med bråk så att du känner dig bekväm med dem och kan göra snabba omförflyttningar i bråkuppställningar.

Procent

Kunna räkna på tillväxt och minskning med procent, förändringsfaktor och index.

Algebra

Kunna arbeta med algebra. Kunna regler för att flytta om, inklusive faktorisering och utveckling. Vanliga formler, så som hastighet = sträcka / tid.

Talföljder

Aritmetiska (addition/subtraktion) och geometriska (multiplikation, division) talföljder.

Ekvationer

Använda och tolka likheter. Lösa ekvationer. Lösa ut variabler.

Funktioner

Räta linjen, y=kx+m.

Ekvationssystem

Öva på att ställa upp ekvationer för att lösa uppgifter med flera variabler. Här är det också viktigt att kunna substitution. Ekvationssystem är också bra för att lösa problemlösningsuppgifter. Man bör även kunna räknelagar för ekvationssystem.

Statistik

Enklare frågor på sannolikhetslära kommer ofta. Kolla upp de grundläggande reglerna inom sannolikhetsläran. Dessutom är det ganska vanligt med frågor om medelvärde, så det är också något som man bör kunna.

Geometri

T.ex., volymuträkning, area av olika figurer, omkrets. Många uppgifter är på olika triangelkoncept, t.ex. Pytagoras sats, och vinklarna i en triangel. De olika figurer som man bör kunna räkna med är rektanglar, parallellogram, cirklar, och rätvinkliga trianglar. Man ska även kunna enhetsomvandling.

Övrigt

Det bästa sättet att öva inför matten är som sagt att göra gamla prov, så gör så många som du kan få tag i. Prioritera de delar som du känner att du inte har riktig koll på.

Den korta tiden som man har på sig för varje matteuppgift innebär att uppgifterna inte ska vara speciellt komplicerade och tidskrävande om man använder rätt metoder. Om du märker att dina uträkningar blir alltför invecklade bör du fundera på om du verkligen använder rätt metod.

DTK

Den sista delen av de kvantitativa proven är diagram, kartor och tabeller. För att plugga till detta är det allra bästa tipset att göra så många gamla prov som man kan få tag i. Ju fler uppgifter du har gjort, desto större blir chansen att de uppgifter som du får på provet liknar något som du redan gjort.

Den del som inte kan vara så annorlunda från prov till prov är kartor. Öva därför på att läsa kartor. Tips för kartuppgifterna:

 • Var uppmärksam på att det kan finnas en pil som pekar åt norr. Det är inte säkert att norr alltid är uppåt.
 • Se efter vilken skala kartan är i och träna på att omvandla sträckor på kartan till verkliga sträckor.

För tabell- och diagramuppgifterna finns följande tips:

 • Gör många gamla prov så att du vänjer dig vid olika typer av tabeller och diagram.
 • Var noga med att du använder rätt enhet (till exempel kan värden stå i tusental i tabellen men ”som vanligt” i svarsalternativen).
 • Kontrollera att du verkligen har förstått vad som efterfrågas i uppgifter så att du svarar på rätt sak.

_______________________________

Få mattehjälp inför provet – läs mer här!

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti