Tips: Verbala delar
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Verbala delen på högskoleprovet

Sedan högskoleprovet gjordes om finns det fyra olika verbala delar. Dessa är:

1ORDOrddelen består av 20 uppgifter där man får ett ord och välja det av fem alternativ som bäst beskriver ordets innebörd.
2LÄSHär ska man läsa svenska texter och svara på flervalsfrågor rörande texterna. Delen är på 20 poäng och det brukar finnas ca fem texter per prov, dvs. fyra poäng per text.
3ELFSamma som den svenska läsförståelsen fast på engelska. Det finns även några av de 20 uppgifterna som går ut på att komplettera engelska meningar.
4MEKMeningskompletteringen är på svenska och går ut på att vlja ett alternativ för att komplettera luckor som lämnats i meningarna. Består av 20 uppgifter.
Nedan finns några tips för hur du pluggar till de olika verbala delarna.

ORD – ordkunskap

Ett av de bästa sätten att träna inför orden är att läsa mycket. Detta är bra både för ord- och läsdelen. Mer tips om hur du kan lägga upp din läsning finns under rubriken LÄS. Att plugga in enskilda ord är inte särskilt effektivt. Du kan ha tur och få de ord som du har lärt dig, men du kan lika gärna få helt andra. Dock är det alltid bra att göra gamla prov och övningar för att komma in i rätt tänk. På Allakandos sida för verbala delen för högskoleprovet Svenska kan du träna på tusentals ord. Nedan följer en tabell med de ord som fanns med på provet HT2011 och VT2012. Om man försöker kategorisera orden märker man att det är många ålderdomliga ord och ganska många ord som har en vetenskaplig koppling, framför allt naturvetenskaplig. Det finns även ord, t.ex. alarmerande och sympatisör, som man kan stöta på i nyhetsrapporteringen i media. Det generella tipset är att försöka snappa upp ord i olika sammanhang, både i litteratur, vetenskap, media, etc.  

BetydelseExempel
a-negerande förledasocial: inte social
aero-luftaerob: luftkrävande
anti-motantites: motsatt idé
auto-själv, egenautobiografi: självbiografi
bio-livbiologi: läran om livet
co-/ko-med, sammankooperation: samarbete
de-ned, fråndegeneration: nedbrytning
bi-/di-tvådipeptid: två sammansatta aminosyror
hypo-under, låghypoglykemi: lågt blodsocker
hyper-överhyperbol: överdrift
krono-tidkronologisk ordning: tidsordning
peri-runtperimeter: omkrets
post-efterpost mortem: efter döden
syn-med, sammansyntax: satslära (sammansttning av meningar)
-logiläraastrologi: läran om rymden
-metrimätningspirometri: mätning av lungfunktion
-fonljudgrammofon
-filsom älskar ngothydrofil: vattenälskande
-patikänslaempati: medkänsla
-valensvärdeekvivalens: likhet/likvärde
Ett bra tips inför ordprovet och något som är lätt att träna på är för- och efterled.

Förled – första delen av ett ord.

 • Bi: två. Bilateral – tvåsidig.
 • Geo: jord. Geologi – läran om jordens sammansättning.

Efterled – sista delen av ett ord.

 • Logi: lära. Astrologi – läran om rymden.
 • Metri: mätning. Trigonometri – mätning av vinklar och sidor i trianglar.

Prefix och suffix är undergrupper till för- och efterled. Det som kännetecknar dem är att de inte kan stå för sig själva utan alltid måste vara bundna till ett ord.

Försök också att tänka logiskt och använda de språkkunskaper du har när du ser orden. Det går att lista ut en ungefärlig innebörd av de flesta ord om man vet vad en del av ordet betyder. Som exempel på detta kan vi ta kardiologi (läran om hjärtat). Om man t.ex. vet att cardiac arrest betyder hjärtstopp på engelska vet man också direkt att ordet har något med hjärtat att göra.

Sammanfattningsvis kan man ge följande tips för studierna inför ordkunskapsprovet:

  • Läs mycket, inom olika ämnen.
  • Skriv upp och lär dig de svåra ord som du stöter på.
  • Försök snappa upp nya ord från nyhetssändningar.
 • Gör gamla prov och öva på Högskoleprovet.
 • Lär dig vanliga för- och efterled.
 • Använd de kunskaper du har både i svenska och i andra språk för att komma på vad orden betyder.

LÄS – svensk läsförståelse

Av de verbala delarna är läsförståelsen den som är lättast ett plugga till och lägga upp en bra plan för. Det viktigaste för att man ska göra bra ifrån sig på läsförståelsen är att man läser mycket så att man har både en snabbhet i läsningen och ett bra ordförråd. Texterna på provet kan vara väldigt nischade och det kan vara svårt att förstå dem om man inte är van vid ämnet. Därför är det viktigt att man skaffar sig vana av att läsa olika typer av texter. Det är tydligt att man bör vara van vid att läsa texter som rör olika ämnen, framförallt biologi, litteratur, medicin och juridik. Ett tips är att ta fram ett schema på vilka texter du ska läsa och när. Om du läser två texter om dagen månaden innan provet hinner du läsa 60 stycken, exempelvis 10 stycken i vart och ett av de 6 vanligaste ämnena.

 • Skriv ner ord som du inte förstår när du läser och kolla upp dem. Detta gör att du lär dig både inför läs- och ordförståelsen. Win-win alltså!
 • Skriv alltid en sammanfattning på några meningar när du har läst en text. Det blir ett sätt att testa att du har förstått allt. Hoppa tillbaka och läs igen om det är något som du inte är säker på.

Här finns några länkar till texter inom de olika ämnena:

Litteratur
Biologi

En annan sak som man bör göra är skriva gamla prov. Håll dig till de tidsbegränsningar som finns på det riktiga provet så att du vänjer dig vid att jobba snabbt. Både när du tränar och på själva provdagen är det en bra idé att titta på frågorna för varje text innan du läser texten. Då får du en aning om vad du letar efter och kan snappa upp mer redan första gången du läser texten.

MEK – meningskomplettering

Även för MEK:en lönar det sig att läsa mycket eftersom detta bygger upp ett stort ordförråd. Att göra gamla prov är också viktigt. För att klara meningskompletteringen på ett bra sätt krävs att man utnyttjar de ledtrådar som finns i själva meningen och tittar på nyanser som kan ge en ledtråd. Saker som man ska titta på är:

 • Är ordet positivt eller negativt?
 • Ska det vara en motsats eller synonym till något annat ord?
  • Ska ordet förstärka eller motsäga någon annan del av texten?

Ett exempel taget från provet VT2012:

”Kanske var denne visionär helt enkelt för _____, för aggressiv, för politisk. Han var mer av en _____ än en konsensusperson.

 1. Fördragsam – idealist
 2. Klarsynt – realist
 3. Stridbar – agitator
 4. Skarpsinnig – diplomat

En tydlig ledtråd ligger i den andra meningen. Uttrycket: ”han var mer av en … än en…” tyder på att ordet vi letar efter ska vara något som skiljer sig tydligt från ordet konsensusperson. Det första ordet som vi ska hitta bör ha en koppling till orden aggressiv och politisk. Det ska också vara någonting som bidrar till att visionärens inte ses som en konsensusperson.

 OrdBetydelseKommentar
Ord 1FördragsamTolerantGår inte att koppla ihop med aggressiv. Ej motsttning till konsensusperson.
Ord 2IdealistPerson som strävar mot det perfekta.Kan eventuellt ses som en motsats till konsensusperson, men inte solklart.

Alternativ A

 OrdBetydelseKommentar
Ord 1FördragsamTolerantGår inte att koppla ihop med aggressiv. Ej motsttning till konsensusperson.
Ord 2IdealistPerson som strävar mot det perfekta.Kan eventuellt ses som en motsats till konsensusperson, men inte solklart.
Slutsats: Detta kan inte vara rätt alternativ.

Alternativ B

 OrdBetydelseKommentar
Ord 1KlarsyntKlok, insiktsfullEtt positivt ord som inte går att koppla ihop med aggressiv. Inte heller någon koppling till konsensusperson.
Ord 2RealistSer verklighetenEn realist skulle kunna vara en motsats till en konsensusperson.
Slutsats: Inte troligt att detta är rätt alternativ.

Alternativ C

 OrdBetydelseKommentar
Ord 1StridbarStridslystenGår verkligen att koppla till aggressiv, och är inte sammanförbart med konsensusperson.
Ord 2AgitatorBråkmakarePassar bra som motsats till konsensusperson.
Slutsats: Båda orden passar bra och detta är rätt alternativ.

Alternativ D

 OrdBetydelseKommentar
Ord 1SkarpsinnigIntelligentPassar inte klockrent med aggressiv och politisk, men skulle kunna fungera.
Ord 2DiplomatFörsiktig förhandlareKan inte alls ses som en motsats till konsensusperson och passar inte med att vara aggressiv.
Slutsats: Detta är inte rätt alternativ.

ELF – engelsk läsförståelse

Högskoleprovets engelska del av läsförståelsen är identisk med den svenska, förutom att man även har lagt in några uppgifter i meningskomplettering i slutet. Precis som i svenskan gäller det att lägga upp ett schema för hur du ska plugga, och läsa många engelska texter för att bygga upp ordförrådet och flytet. Kom ihåg att sammanfatta och skriva ned och lära dig de ord du inte kan. Det är bra att skaffa sig vana av att läsa t.ex. medicinska, vetenskapliga och litterära texter på engelska, medicin, litteratur och nyheter och vetenskap.

Sammanfattning

De viktigaste att tänka på inför den verbala delen av Högskoleprovet:

 • Gör många gamla prov för att öva.
  • Håll tidsbegränsningen så att du blir van vid den.
 • Läs mycket. Detta är bra övning för både ORD, LÄS och MEK.
 • Läs även på engelska.
 • Se till att du har vana av att läsa olika typer av texter.
  • Gör upp ett schema för hur många texter du ska läsa i varje ämne.
 • Sammanfatta de texter du läser och lär dig svåra ord.
 • Läs frågorna (på LÄS- och ELF-delarna) innan du läser texten.
 • Lär dig vanliga för- och efterled – detta hjälper dig på ordförståelsen.
 • Om du inte vet vad ett ord betyder: försök att lista ut det med hjälp av dina ordkunskaper både på svenska och andra språk.
 • I meningskompletteringen: tänk på meningens nyans och de ledtrådar som ges för att kunna utesluta alternativ som inte passar in:
  • Fundera på om de är ute efter ett negativt eller positivt ord
  • Motsats eller synonym?
 • Våga ta hjälp av en studiecoach! Vare sig du behöver stöd i matten eller om du vill förbättra dina läskunskaper, kan en studiecoach vara av stor nytta inför provdagen.

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti