Tips: Verbala delar
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Verbala delar

Sedan högskoleprovet gjordes om finns det fyra olika verbala delar. Dessa är:

PersonSakHŠändelse
Din relation?Din relation?Din relation?
Speciella minnen?Speciella minnen?Speciella minnen?
Egenskaper?Funktioner?Personer involverade?
Utseende?Utseende?Varföšr häŠnde det?
Livsfilosofier?Vem har gjort den och hur?Vilka föšljder fick det?
Din fšörsta tanke nŠär ni såŒgs föšr fšörsta gŒången?Din fšörsta tanke näŠr du upplevde den fšör fšörsta gŒngen?Din fšörsta tanke när det hŠände?
Nedan finns några tips för hur du pluggar till de olika verbala delarna.

ORD – ordkunskap

Ett av de bästa sätten att träna inför orden är att läsa mycket. Detta är bra både för ord- och läsdelen. Mer tips om hur du kan lägga upp din läsning finns under rubriken LÄS. Att plugga in enskilda ord är inte särskilt effektivt. Du kan ha tur och få de ord som du har lärt dig, men du kan lika gärna få helt andra. Dock är det alltid bra att göra gamla prov och övningar för att komma in i rätt tänk. På Allakandos sida för verbala delen för högskoleprovet Svenska kan du träna på tusentals ord. Nedan följer en tabell med de ord som fanns med på provet HT2011 och VT2012. Om man försöker kategorisera orden märker man att det är många ålderdomliga ord och ganska många ord som har en vetenskaplig koppling, framför allt naturvetenskaplig. Det finns även ord, t.ex. alarmerande och sympatisör, som man kan stöta på i nyhetsrapporteringen i media. Det generella tipset är att försöka snappa upp ord i olika sammanhang, både i litteratur, vetenskap, media, etc.  

BetydelseExempel
a-negerande f”örledasocial: inte social
aero-luftaerob: luftkr„ävande
anti-motantites: motsatt id‚é
auto-sjä„lv, egenautobiografi: sj„älvbiografi
bio-livbiologi: lä„ran om livet
co-/ko-med, sammankooperation: samarbete
de-ned, frå†ndegeneration: nedbrytning
bi-/di-två†dipeptid: två† sammansatta aminosyror
hypo-under, lå†ghypoglykemi: lå†gt blodsocker
hyper-ö”verhyperbol: ö”verdrift
krono-tidkronologisk ordning: tidsordning
peri-runtperimeter: omkrets
post-efterpost mortem: efter dö”den
syn-med, sammansyntax: satsl„ära (sammans„ttning av meningar)
-logilä„raastrologi: lä„ran om rymden
-metrimä„tningspirometri: mä„tning av lungfunktion
-fonljudgrammofon
-filsom ä„lskar n†gothydrofil: vattenä„lskande
-patikä„nslaempati: medkä„nsla
-valensvä„rdeekvivalens: likhet/likvärde
Ett bra tips inför ordprovet och något som är lätt att träna på är för- och efterled. Förled – första delen av ett ord.

 • Bi: två. Bilateral – tvåsidig.
 • Geo: jord. Geologi – läran om jordens sammansättning.

Efterled – sista delen av ett ord.

 • Logi: lära. Astrologi – läran om rymden.
 • Metri: mätning. Trigonometri – mätning av vinklar och sidor i trianglar.

Prefix och suffix är undergrupper till för- och efterled. Det som kännetecknar dem är att de inte kan stå för sig själva utan alltid måste vara bundna till ett ord.  

…Övergripande ŠämneAntal
SamhŠälle16
Natur13
SpråŒk7
Nationalencyklopedins lista med för- och efterled (med förklaringar). Försök också att tänka logiskt och använda de språkkunskaper du har när du ser orden. Det går att lista ut en ungefärlig innebörd av de flesta ord om man vet vad en del av ordet betyder. Som exempel på detta kan vi ta kardiologi (läran om hjärtat). Om man t.ex. vet att cardiac arrest betyder hjärtstopp på engelska vet man också direkt att ordet har något med hjärtat att göra. Sammanfattningsvis kan man ge följande tips för studierna inför ordkunskapsprovet:

  • Läs mycket, inom olika ämnen.
  • Skriv upp och lär dig de svåra ord som du stöter på.
  • Försök snappa upp nya ord från nyhetssändningar.
 • Gör gamla prov och öva på Högskoleprovet.
 • Lär dig vanliga för- och efterled.
 • Använd de kunskaper du har både i svenska och i andra språk för att komma på vad orden betyder.

LÄS – svensk läsförståelse

Av de verbala delarna är läsförståelsen den som är lättast ett plugga till och lägga upp en bra plan för. Det viktigaste för att man ska göra bra ifrån sig på läsförståelsen är att man läser mycket så att man har både en snabbhet i läsningen och ett bra ordförråd. Texterna på provet kan vara väldigt nischade och det kan vara svårt att förstå dem om man inte är van vid ämnet. Därför är det viktigt att man skaffar sig vana av att läsa olika typer av texter. Vi har sammanställt statistik över vilka typer av texter som har kommit på fem av proven mellan HT2009 och VT2012.

ۀmneAntal
Medicin8
Litteratur7
Biologi7
Juridik6
Politik6
Genus4
SamhäŠllsiakttagelse4
SprΌk3
Recension3
Psykologi3
Utbildning2
Historia1
Det är alltså ganska jämnt fördelat mellan natur- och samhällsorienterade texter, och en del språktexter. Nedan finns en mer detaljerad tabell över ämnena. Det är totalt 36 texter, dock berör vissa av dem flera ämnen så i tabellen finns det fler än 36.
Lucka 1Koppling till orden aggressiv och politisk. StΌr i konflikt med att vara en konsensusperson.
Lucka 2Motsats till konsensusperson.
Det är tydligt att man bör vara van vid att läsa texter som rör olika ämnen, framförallt biologi, litteratur, medicin och juridik. Ett tips är att ta fram ett schema på vilka texter du ska läsa och när. Om du läser två texter om dagen månaden innan provet hinner du läsa 60 stycken, exempelvis 10 stycken i vart och ett av de 6 vanligaste ämnena.

 • Skriv ner ord som du inte förstår när du läser och kolla upp dem. Detta gör att du lär dig både inför läs- och ordförståelsen. Win-win alltså!
 • Skriv alltid en sammanfattning på några meningar när du har läst en text. Det blir ett sätt att testa att du har förstått allt. Hoppa tillbaka och läs igen om det är något som du inte är säker på.

Här finns några länkar till texter inom de olika ämnena:

Litteratur
Biologi
Juridik

En annan sak som man bör göra är skriva gamla prov. Håll dig till de tidsbegränsningar som finns på det riktiga provet så att du vänjer dig vid att jobba snabbt. Både när du tränar och på själva provdagen är det en bra idé att titta på frågorna för varje text innan du läser texten. Då får du en aning om vad du letar efter och kan snappa upp mer redan första gången du läser texten.

MEK – meningskomplettering

Även för MEK:en lönar det sig att läsa mycket eftersom detta bygger upp ett stort ordförråd. Att göra gamla prov är också viktigt. För att klara meningskompletteringen på ett bra sätt krävs att man utnyttjar de ledtrådar som finns i själva meningen och tittar på nyanser som kan ge en ledtråd. Saker som man ska titta på är:

 • Är ordet positivt eller negativt?
 • Ska det vara en motsats eller synonym till något annat ord?
  • Ska ordet förstärka eller motsäga någon annan del av texten?

Ett exempel taget från provet VT2012:

”Kanske var denne visionär helt enkelt för _____, för aggressiv, för politisk. Han var mer av en _____ än en konsensusperson.

 1. Fördragsam – idealist
 2. Klarsynt – realist
 3. Stridbar – agitator
 4. Skarpsinnig – diplomat

En tydlig ledtråd ligger i den andra meningen. Uttrycket: ”han var mer av en … än en…” tyder på att ordet vi letar efter ska vara något som skiljer sig tydligt från ordet konsensusperson. Det första ordet som vi ska hitta bör ha en koppling till orden aggressiv och politisk. Det ska också vara någonting som bidrar till att visionärens inte ses som en konsensusperson.

 OrdBetydelseKommentar
Ord 1FöšrdragsamTolerantGåŒr inte att koppla ihop med aggressiv. Ej motsŠttning till konsensusperson.
Ord 2IdealistPerson som strŠävar mot det perfekta.Kan eventuellt ses som en motsats till konsensusperson, men inte solklart.
Försök lösa uppgiften! Klicka därefter på knappen för att kontrollera ditt svar.

Alternativ A

 OrdBetydelseKommentar
Ord 1KlarsyntKlok, insiktsfullEtt positivt ord som inte gåŒr att koppla ihop med aggressiv. Inte heller nŒågon koppling till konsensusperson.
Ord 2RealistSer verklighetenEn realist skulle kunna vara en motsats till en konsensusperson.
Slutsats: Detta kan inte vara rätt alternativ.

Alternativ B

 OrdBetydelseKommentar
Ord 1StridbarStridslystenGår verkligen att koppla till aggressiv, och Šär inte sammanfšörbart med konsensusperson.
Ord 2AgitatorBrΌkmakarePassar bra som motsats till konsensusperson.
Slutsats: Inte troligt att detta är rätt alternativ.

Alternativ C

 OrdBetydelseKommentar
Ord 1SkarpsinnigIntelligentPassar inte klockrent med aggressiv och politisk, men skulle kunna fungera.
Ord 2DiplomatFšörsiktig föšrhandlareKan inte alls ses som en motsats till konsensusperson och passar inte med att vara aggressiv.
Slutsats: Båda orden passar bra och detta är rätt alternativ.

Alternativ D

PK!;HŽ@lÄ[Content_Types].xml ¢( ¬”ËNÃE÷HüCä-Jܲ@5í‚Ç*Q>ÀēÄÔ/yÜÒþ=—”T…TÝĊÇsïkƓÙÆèl          
•³%#–­œT¶)ÙÛâ)¿eFa¥ÐÎBɶ€l6½¼˜,¶£l‹%kcôwœcՂX8–”µ FDú
÷¢ZŠøõhtÃ+g#ؘÇNƒM’P‹•ŽÙㆶw$”βûݹΪdÂ{­* ”wQޛ@ã@âÚʺü›¬ Ì$Ž­òxõ·Ã‡‡æÀA™®´ ªºÎ $dsâ³ÄÎ7šº°|wnY —ÖCèêZU ]µ2tkúBb .ÒZ¡ìžyÀ?Fž–ñ™Aºú’ðŽH=<}ÿdŽbÜjÀ3W»=æ܊ò5š¦³üÖâ ¾™瑦.Àé·°.;÷$!*ø¾fûq¤‘=Ýð Û¡{$ÈožÞ éÿÿPK!}ÌTž
Ý _rels/.rels ¢( ¬’MNÃ…÷HÜÁš}ã´ „PnRw…LíibÿÈv!½=†EC¤U‚¥=ãçï͛õf!ERROR! illegal character ’{’åch¸GÙaC|U–w<üԀj¢É¶J@ت`õÑçŸÿ¢Í
%T˜KháC& Ig/¬ÆÐP œ|Î×ñ»£ÈÔÀÏÝ^äö{-éÑɃ!›Îxæ4$²ŠÔ<z?G´üO¢)ó8Ÿ¡ç.t;çº9–Õå,¿¯ÂWjfgQ÷#È)¨S­xóÔ|ÅÅ'KY}ÿÿPK!Œ–Ånóºxl/_rels/workbook.xml.rels ¢( ¬’Ïjà ÆƒÑ}qҍ1F^Æ ×-{c+qhbKû“·ŸÉ M¡t— Ÿ„¿ï’¡íîgÄ&êƒWP%ô&ØÞw
>š×»’ÄÚ[=
&$ØÕ·7Û74çOäúH”»xRà˜ã³”dŽšŠÑçNÒ¨9ËÔɨÍAw(7eù(ÓÒê3O±·
ÒÞރh¦˜“ÿ÷mÛ| æsDÏ”$ñ4äD£S‡¬àO™äåø‡UãNhß9åí.)–åk՚ß!È!òiÇɹS]ƒÙ¬ Ãù`ð2K9¿Gyvqõ/ÿÿPK!ÿû óËèxl/workbook.xmlŒRÉnÛ½è?¼Ë”eÑ
Iã5PAÐ&g†¢,Â’ªý÷Ž¨:IÑKuá,š™÷ÞLq;j…~ç¥5%^.RŒ„ᶖæâïߎÉ
F>S3e(ñ‹ðø¶úø¡¬»<[{AÐÀø·!tB
¸¾»ë¥‚l–åË5&Õ+Ë{‡|k‡“¹l±!Î+1ˆÅú`wV5ïï%=Sj’u¥ü[›ÉEã“4µbùË;{ˆá’Y‡ä4‡ös쳐ç6Àz(]C°ç‡ °Hã$ònTÔFÆ™HþN±z {œ¤?=°ÝF‚áN¨äZřâÀuzây
FÜÞ;’ï ó‡ŸÃª^Ô;Y⟟h¶:Ðý*Éèq•lé!M–ëU–¬ócFó¨J³_×}ëñŸ…kɝõ¶ n5™w
7‰¹ˆ’s3ŸLUèq³u¼=íÑQ±3HžE€ؑ‘ë‘V¿ÿÿPK!µÿzèExl/sharedStrings.xmld“ÏnÓ@ÆïH¼ÃÈ’¨8 „lWˆŠ?Š€K@-·i<¶·^ïšÙ‰Eo}zK^!/à7é“vZ%JNÖÎî~óûö§ç[ =qÞeÑëx¹¥/Œ«²èçâÓÙ»‚ +ÐzGYtK!:ϟ?KCл.dQ-Ò½O’°¬©ÅûŽœî”ž[]r•„Ž ‹PIk“7³ÙÛ¤Eã”Xú•“,Ò&+gþ¬èãÓ:OƒÉSÉ/¯~§‰äi2.w¥ AÖ 9`rÚH[‹i
²Z+v›Õ°¶–P߶%c b¬ÖZ
!ERROR! illegal character ’’
½½ÁÇ*öª
å-# b§Ú=ßBiœ ñ1Òüׇ“RNŒŒn†u[[&ˆcø2ò…fäv’½±zPé‡
T¦WƒÍN”e˜D5…Šœ‚í°
Þ•^u]eJ= öýÇçãÒü•)hÒJVÅðôôÙîQËaÃð„õp÷ÏR!
䇻û‰j´T«WÛ¡NÑÒŒ‹á›ZÏDZ·½×Uãã›_S=lû/h
s¬ŒmQíR®ôÃÈ/]],æ’%ƒ•À+¼~ÓèdñËBÇB;±N»†¯Ö*¯Ž©˜†$ìá þDƒü?ÿÿPK!rh«
Ýxl/theme/theme1.xmlìYMoE¾#ñF{oc’vGuªØ±[hÓF±[Ôãx=öN3»³š’ñ
µG$$DA¸q@@¥VâR~M ŠÔ¿À;3»ëxÜ8%€€æÐzgŸ÷ûcޙ½zí8fèIyÒ ª—+”Iȇ47ƒ»ýI…“!f
¶rÞ%õBÈDOs&Áª!§²Í:Ĭ€˜!?ê“c †¥‚Í bþ‚•­«+x3#bjm‰®kþ2ºŒ`x°jdŠñ ZíÖWv
þÀÔ<®Óé´;ՂŸàK­.ežµîFµ•ó,ìÏyÞíJ½Rsñ%þks:7Z­V½‘éb™ýY›ÃoTÖkÛ«ހ,¾>‡¯µ¶Ûíuo@¿>‡ï^i¬×¼EŒ&shÐn7ã^@FœÝðÂ7¾QÉà3dC‘]ZĈ’jQ®Åø]h Ê&HMS2Â!$qÇA±€7 .½±K¡œ[Ò² MU3x?ÅP3~¯žûêùSôêù““‡ÏNþpòèÑÉÃï-/‡ðNÆe—_òû—¢ßž~õòñg~¼,ãþ~üÔ„
šiôâó’¿<{ò⋏ýæ±¾-ð  ïӘHt›¡}ƒmÆ1®æd ÎGяu(p¼=¬;*r€·§˜ùp-â:æá^Ÿ
éwü€u÷)uüºKCÁ%)tŸ¢¦^—ôéÀI¤Ñ
C¦>›!Ԏovï¡g>«wÈ¡‹„‚ÀÌ£|ŸÇ×ñDáØDzcVvø-¬”Ÿ’½©˸ŽTé1au†DJÍö–‚~C¿ò†}—Mc)=ðñ¼…9/#wøA;ÂqêÃöh•±ïÉHQŒö¸òÁw¹[!ú–…á¾G‰î³Á]:vTš%ˆ~3žX^’ÜÉßޔ1]ZºÓ©cš¼®m3
}ÛJxÛ¶›Á6lb¾â¹qªY/Âý [ôž${ªb~‹zÛ¡ßvèà?ß¡ÕòÅ÷åY+†.­;k›É;^8x(c=5eä–4³·„
h؅EMgΜ¤8ˆ¥üԕ ÜX`CƒWPõ”œÂÜ^
4“±ÌX%J¹„ó¢YöòÖx˜ý•=mÖõ9Äv‰Õ.Úå5½œ7
6F«±9Óæ‚Ö4ƒe…­]ɘ‚mo”¬ª•ZZZÕ¨fš¢#­Y»ØœËÁå…i°Xx&óxyNýZ4œw#Cíw£<,&
Mˆ2«­!”g¹äͪ‰]žBsöiólŽœÏ›…×Àig+aÒbqþ,éäœÁÌÉ@xºšXR®-– £fШ¯Öⴌठ?ã‚&õ,ˆÙn‹B%l֞Y‹¦Hg7üYU…Ë‹ã”q*¤ÚÁ2²14¯²P±DK²ú¯Ök:Ù.ÆO3YN‹µ
H‘L µZ2‘P•ƒ]ZѾ³Y’äED/¡›ˆ} áŸj{†T……)hý·kÚÛæ•Û[³NS¾Ó28»ŽYá¬[êۙ¼â,Üô“BóTRlóênŒ;¿)ºâ/ʔrÿÏLÑÛÜ ¬
uB¸ÛéJi¨ˆCJ#vìû¦w@¶À
-¼çÃ
³ù_Cý¿­9ËÔ5Õ>#Aa;Q‘ dڒɾ3˜U³­Ç²d#“Q%uejՐCÂúº®ë RÝt“¬
ÜéüsŸ³
ŒõŒR®7§“[§­¿{p±Å Fš%tþæþ/T,v÷Ùîgé
y¾G–
Ñ/fSR-¯
gók42Qo¨Â2pi¯µkÎâÕz®DqÞbX,æ™þö?*BFLë
µÏ÷¡·”øü`ý‡ «/鮤¤ý5€¹Ç.ÚdÒ¬¬k³ÉG{-߬/xP-äžr¶Öl™xŸÓÙÅåŠsjñ”yØñµ][èjˆìé…¥Q~11ß¹Êߢøàzný’Ì~’)<™:H÷„É®N³ŸLÚ
×f>Ãh$KöÉÑáq~þ(
Â5;~¹µçfxMjw˂xõlâ‚ÂH†–]› 5ø>–5n}´¼m²Öj]¹§Xòg¶„ò~—yO>˺Ì_¨7p™:~½Ë2Oóæ¾p
G¯žÉØtl¦›”ÝúÿÿPK!çA;̛
xl/styles.xmlÌV[kÛ~ì?½7N¼lk‚í²
}Ø4ƒ½Ê²ìˆêb$%µ÷ëw$%ŽGš6Œ]J ֑Ž¾ó«ÝtR 3–k•ãÙdŠSTW59þ¶^]]cdQZ±÷Ìâ›âõ«Ìº^°»
c„²9Þ8×.“ÄÒ
“ÄNtËœÔÚHâ@4Mb[ÃHeý%)’t:}—HÂŽKI/‘ÄÜoÛ+ªeK/¹à®XIº¼m”6¤@µ›Í =`á^rj´Õµ›¢ëšSvÊr‘,@*²Z+gÕ[år<hoay¯ôƒZù#à^«Èì´#vRœÕBä 2@læw‘,j|"‚—†û͚H.ú¸î…`îõ$×¼VâyD6#;õB;—æ#ú¦)s¼Z]Oýï¬Ïc—àÞ?E;ÅBT¸CŽRŸØ(2¨njZ€öëußB2”u jÐ{F»1¤Ÿ¥oG’`°ÈJm*h£CuxËq«È«¸lx³ñO§[ø/µsPsEVqÒhE,“ÍÃó‰›Ð•Ð€9–¬â[ ÖbêOr˜ÞÐãvö!l” qç¿×ƒ¾˜»©­Iw[冃/½Ã¶_F¾Qð~ŒÑ"ööýoÁ¢®ðϑJßc¤fЪûۈ´­è}·ú>ŒÒǐº£üAðFIUŠ Ú3Š~N:N}WS8e£CÚ5ë˜w¼«Ï‡ì͋fÁxÁ±;—Y¨È§2û3ù؜ËÜßezºz4:~Ã@þM—ã/þ;@ŒÒUn¹p
M}€YuÇ1^5οÓÀ¬€«ÉV¸õp˜ããús˜Œ‹Aë+ßi r|G­y˜èa¤†ošâ’ÿÿPK!À£˜µxl/worksheets/sheet1.xmlŒ”]oÛ †ï’í? îÛiâ4–íªNU­R«UëÖ^Œcc< Uµÿ¾ÌnÒî"7 ø¼<çåp ½:ˆí˜Ò¶ŽÆ!F¬¥²äí:ÿ~ގ.1҆´%idË2üÊ4¾Ê¿~I÷Rmt͘A@hu†kcº$4­™ z,;ÖB¤’JSµt§)Ý"Ñ“ŒAx‹=!QçdUqÊn$Ý
ÖQ¬!üëšwº§ zNµÙv#*Eˆo¸yuPŒMîÖ­TdÕÀ¾єОí&Ÿð‚S%µ¬Ìp7úyϋ`)OK;°eGŠU¾Ž’åyêêóÌÙ^‘!«’ÖjX DŽ‘-ÿJʍÞÁ§ˆÚ ,Qÿ>e4OßÇ}‚[wF
­ˆfKÙ¼ðÒԐz¡dÙ6æ‡Üc|]ø:ƒ*Øb$åë
ÓNÁfïßCòTÉ=‚㟺#¶9¢ä#·<^`djN7…´4°M­ôÚjý|—Gi°£ô_¬ð± ,Ì°†»<ZšÌìºÿTÉj{Kï8WÁÂǎ-M‡„N±ô
‹îë8’–¦Ÿ–.‡£²Ñ OÝA|HQøôȐ”Rx^)æƒÂ›ðê;©#kö@Ԛ·5¬j8ž^ùnô#;[´’ÆHá†5¼4 ú*ƒ¸’ÒôhTv÷Ú¸´U<Ãoñ4 'ó‹htáhf&ñ<Í瓨˜/ÃE†úÛ/ç]}AhÀ”¹§îÒ?uy*Éãý3z%¼*pþ·ìöèÆ/O”ØÇÆ]'X í¯3 nþÿÿPK
!m >ËaadocProps/thumbnail.jpegÿØÿàJFIFHHÿâ¸ICC_PROFILE¨appl mntrRGB XYZ Ù acspAPPLapplöÖÓ-appl descodscmxlcprtä8wtptrXYZgXYZDbXYZXrTRClchad|,bTRClgTRCldescGeneric RGB ProfileGeneric RGB Profilemluc skSK(xhrHR( caES$ÈptBR&ìukUA*frFU(Vaeobecný RGB profilGeneri
ki RGB profilPerfil RGB genèricPerfil RGB Genérico3;L=89 ?@>D9; RGBProfil générique RVBu( RGB ‚r_icϏðProfilo RGB genericoGenerisk RGB-profilÇ|¼ RGB Õ¸Ó Ç|Obecný RGB profiläèÕäÙÜ RGB ÛÜÜÙAllgemeines RGB-ProfilÁltalános RGB profilfn RGB cϏðe‡NöN‚, RGB×íÕ¡¤ëProfil RGB generic“µ½¹ºÌ ÀÁ¿Æ¯» RGBPerfil RGB genéricoAlgemeen RGB-profielB#D%L RGB 1H’DGenel RGB ProfiliYleinen RGB-profiiliUniwersalny profil RGB1I89 ?@>D8;L RGBEDA *91JA RGB ’D9’EGeneric RGB ProfileGenerel RGB-beskrivelsetextCopyright 27 Apple Inc., all rights reserved.XYZ óRÏXYZ tM=îÐXYZ Zu¬s4XYZ (Ÿ¸6curvÍsf32 BÞÿÿó&’ý‘ÿÿû¢ÿÿý£ÜÀlÿátExifMM*>F(‡iNHH  þÿÛCÿÛCÿÀþÿÄ
ÿĵ}!1AQa”q2‘¡#B±ÁRÑð$3br‚
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ
ÿĵw!1AQaq”2B‘¡±Á #3RðbrÑ
$4á%ñ&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ?þ¥|<<+ý…£ý«AÑ'¹þδóæšÆÙæ–S
$•ÝK<ŽÄ–f䓚zw{v_ð?®¬£KÒ4
nþßLÒ<¤ê7÷O² [M&Úiõf!PˆâA––i
Eòº¨&;¿¹ò@[×¼cá/ÚGöqøiªxs—gì¼qâ_EžŽ^çÃþÕíí´IU£[KÝ-_Q¶Ô¦icw}RÂÖH–8­Õç_çóëëùõÔºáOü*ÿ¢uàÏü’t¿þF þÿ¯ú’^ ÿÂwKÿäjüËý§¾*AðŸöŽøm¥øGá&‰yðáÞ¯à}?ö¡Öm~éz֋iƽF xr[ï5¯àù¾ |3ñZƒOŽs®h,¶Šùá·µ;€?M?áOü*ÿ¢uàÏü’t¿þF þÿ¯ú’^ ÿÂwKÿäjòÛÿ†_“ã_…4tð?…—Jºø[ñS¹Ó—DÓŔú‡‹~ÚÙ^Ël òžêÒÛQ¿‚ÞvC$Q^ÜƌgÔ¿áOü*ÿ¢uàÏü’t¿þF þÿ¯ú’^ ÿÂwKÿäjü˜oˆ÷ö¿ðS{ïÙæêÃÀIðµý’ÃÖ^áÿÝWRžGömO‰K~ ±Ð ø—¤Ù¯Œ ½¹»ø“}­_øÅbƒÀWzL:Ö»¦_ڀ~³ÿŸøUÿDëÁŸøNéü@ü)ÿ…_ôN¼ÿ„î—ÿÈÔåøeðîëâ·Å½2çÁŸNÒìþ>›c.‰§Ék`چ“¬Ë|֐48îXb’àƪfxџ%A Wÿ…?ð«þ‰×ƒ?ðÒÿù€!¹øEð¾+{‰`øiàˉã†Y!·þÀÒ£3ʈÍ>c[mO5ÀMíÂîÜxùñû ^xã_…ô|EøƒàOüd×ü5­ê?ÿf˜|ð›Ãcàv¿eâˆì5
ØxRÓâΑ’‚gÙá ‹ïxW‹ÄrÏý¸¨^òÁáý
ÿ…?ð«þ‰×ƒ?ðÒÿù€øSÿ
¿èx3ÿ Ý/ÿ‘¨Ê~ü3øwªé~3“RðG…¯ä³ø­ñ?Kµ{½Âáíôí7Æ:¥¦Ÿc Kíl­cŽÞÖۢǪŒP«ŸøUÿDëÁŸøNéü@>þÖ>ð¯ÂÿÙö‡ø“àOø&Ãƾø-ñ/ƾ“ÁÚª–~#ðï„5}WFº}2öÂæÓPX5 X%k;«yíîB˜¦ŠHݔ€|óûj7Ä߉?|%qàÚáO„|ðs_ðßÆ+_‡ô±üCñ¥Š¥ø…ð¦]sÀ:‡à¯¿„ít x‡íZV—§áåñrè^ žêé-šЏøSÿ
¿èx3ÿ Ý/ÿ‘¨’ü øT#‡~ #áÓ3¤ç”Û?ր<ßà¿Ã‡:ÇÂ…º¶«ào
ê:ž§ðóÁ·úŽ¡{¡é÷7—××~Óî.®î®%åžââyi¥‘™ä‘ÙؒI Kÿ…?ð«þ‰×ƒ?ðÒÿù€>Hý»ltO‚¿²gÆoŠ
<à}ÇÑ4[½VŸÁþÔbÓå½ño‡ô›Ë—µ×´­CE"=6þðùú¥•Õ¡ÅåÄ/ (Ó¿g¿ü.ñ§Â?
xŠâËÀ_//SSþ’´“á?Œb¸½ƒW¾†kâ?…>ðï€õ94‹¦´ºb©öaêK¨%ÕÄ Óÿ
áWý¯á;¥ÿò5x/íKðëÀ^ý›¾:ø‡ÃÞðމ®è¿
|s©éƗ£ØÙjZf£gáëùí/¬o-áIí®í¦Dš âu’)]XšóOþÉSø£Â>ñ”üañ~’ºî‰¦êÃLµð÷ƒ®-´ñiÏØàžïH–êh`ó<¸ä¸–IT4ŽÌI  úÏì!½úÇ?‰ µÔw.×BÐ'[˜wyN×Z¾™u*¡bË ³<öÉåùˆŒ xCö-Ѿ|JðÄ Š¼K¯Øjº–‘¦Oâ[¨µƒ§Å©x_ÄFàÛ¾¨úƒ$r,l%¶Œ$3HÑO(im dûKûÄô
|?ÿÊêiðïˆp|k©&|ÀtùP§x:o͕Nsò€:
wöˆÿèxÕ?ðSáÿþWPýâ?ú5Oüøÿ•ÔÄ]xGT‰¦þÕ[S·ðG‹, ºþÎÐÂÇcy¯x.âî iþS™î,läó]L‘‹}‘²Ê·þÀñý§þ
|?ÿÊê?°Õc¿Ômü”º…ÁÓ´7 ea¨GfM§˜âòc–E&5_3vçÉÐwýâ?ú5Oüøÿ•Ô`xþ‡Sÿ>ÿåuBžÖ£škˆüa|—_Ú’MË4þRì‹Î•tÀòùiòǽ›bü«@`xþ‡Sÿ>ÿåuØ#ÿ¡ãTÿÁO‡ÿù]@’€<#ªiö>#Oñ†«l—>;ñµýʝ;C›Í¿¾ñõÍõÆé4òP\HòˆWÂˌUÝÿ`xþ‡Sÿ>ÿåu#x{Ä,
·µ6V2¶‘áò=AMÁ¸=h©áÍ~% uÑsµGðò¨É$áWMd’N$“ÔÐÿ°|oªµ³ÿœŒõÓ°ã¾øOVÓ~xNÓ|cªÚéöð흍±Ót9ͽ¥®‘i¼&itö’cH¨e™$Æ÷%‰ ÏûÄôÊú?‡™XztÒúŠl~סA>4Ô”Œd„Fðê $䐫¦€2I’ŽO’š“ûÄô8ø*û]ø7ñGE×<[«_èú¯
än?ä|ÑÿìQñþž|+@uP@~~~Ù”øáË Kà/|Y𞏩üsøO¤|Xñ?ÁOÉñÇÚÂ۟|AŸT½Ó´<ñ*ä[?‰í|'iwyoá
NHÖémßɂêiÂZGí]ÿF—Á·žñÂ+?ø“Á^ø%â-WÆú×Áˆ^/ñ—ŠtGÅÿn¼uãuðwƒf‡Áú†£?‚|UñKHñ׿^iž-ð?ˆ|ªÞèM¨—¦€{ŸÁÿÚ£öÔ_Š¿~üCø[¬øÂÛÅ¿~:xs㒎áýž~!ü>ðïƒü¡xß㍏Ý[Jñe׋um
ËEð_ÃYo¤¾Ñ.4Ÿè_ü1{¦ø’]Rîf”×ÁïÚöÒñíã/†ž%Ò~ÏûJàEãÿ‹?ü_£Úh?l¼=ûGë¾$°ðí¦Ÿ®ØéחrkŸ ¾øÃ>?ºñ%ö‡.™ñOÂ÷·¾:—ÙôPÇ>~Ö¿ðP_ |yø™¨xàÞ««ø#Â’Åß´ß
Þ|ø¿sàß ÚEñžÏJðŸÅ¿øŠÁÒ?ŒW¾øy¥iÞ$Óí>]i¶þо ̞(¶Ôgð®¥4 nþÍ?ÿk?üX×4Ž_ |=à¯^è?¯¼5} øoÇv7¯àxö6:ϊ|S<6(¶ø‹câÍwÄ>–ÛÃ>¼‡IðmäòYjòé4`²<ÿšïýŽ>-ÿÓåÝv4P@2Oõr¸ßú  _ÀŸò$øGþÅ­ÿM¶ÔÕÐ@ç_¿ä–üCÿ±;Ä?úl¹ üÿ’UðëþÄÏÿé®Ú€=€9?ÿÈGÁ?ö67þ¢¾( ²€
( €9ù4û|Gÿ§Ÿ
Ð]@P@-|_ø÷áÿ€zýî½á¿ø¦OˆÞ<ð¿ÃÝ"ÇšmÝՍÌ~#|J×
ÿUøñþÍƋðïãU¾“ñQÐâƒ^Õ¼+¢éÚ?‡ü=âŸü
ð…|g«]OâPo¼9¯xŸö†øu¦FÞMwUÒ®eñ :ö™¥Oámz;©¿f/ڛáïí[áx£á宯già/Mð÷ZV—@½IõOøCüãÛ
OGÕ¼/­ø‹@Öt=_ÂÞ;ðæ§a¨iúµÂ·Ú¥¶ º¶š%úV€
(Žð_üzk¿ö8ø·ÿO—tØÐ@É?ÕÉþãè&€9ȓáû´Oý6ÛPW@P|^ÿ’[ñþÄïÿé²æ€ðþIWïû<;ÿ¦»jôzäüKÿ!ÿØØßúŠø¢€:Ê( €
än?ä|ÑÿìQñþž|+@uP@x$ÓCÛMÜÚ=î±k–´¸»GñÛOÁ=<
áKM[JÖ?f
ÂQÁã=[H}”o‡í§ËËíâFmdd#ÁºŸ<;â­GOÒ¢q¢ÞøSC¿Öòé{ÀÓ|1ø±û|3ðlÏð£Ç?³çïêžð÷Å«û_ k ðŽ›/‡|cmáÃ>7Õl-&°Yk6—¾ÐtRúY-¤ðölë
iöªèúgí;û9ëVzf£¤|uøK©Øk~$·ðv{cñÃVº§Šï,´íJÓÃvé¼wzÝ֟«éw¶úd,÷“Zê6SÇGs8™øoöîý—¼a¨ü4µð·Å]Ò~-épjþñm” øCR´¼´Õîl–]~c•¥Ýäú%ö•oerñÝI¬¬zW•öÙÑxköÊý™üYâ¿øCHøÇà95x¿Ã»¼›ÄÚ4>­ãégVÒü’áÍZKÑg¯x…-ÀŠûHÓ¥žúÊé㶞–ERíž ÿMwþÇÿéòî€;( €’ú¹?ÜoýÐ/àOù|#ÿb։ÿ¦Ûjêè €
ó¯‹ßòK~!ÿ؝âý6Ð~ÿÉ*øuÿbg‡ô×m@@Ÿ‰ä#àŸûÿQ_PY@P@Çüš?ýŠ>#ÿÓυh® €
( •>3|øgñËY‡Âß®å†×Mñ~•«ø^Ò+» i5__ü%ø§àÙ¬’+û[´¾’ø·Åz¤6ÐÄ’Š}6-@7•c28ÏZŸü³övÕ5ï
ê’ëßm´ j6:´^
²ñŸmá=CRÓ>x;á•ý֕Š±Çyÿƒ, ºº¶1\ÜÜ°’(€€C¡ÿÁ;?fOøê/k>1×5YÛ|ñô^)Ô|&׳jõ_ƒð‡ø”ãD·›O´ñ$³?ÃýĚ}ŠÛiZÈе9aŠÞéãk ãþ cû9X¯€e´ñ’įèŸ
o¾ëCFÓüG¥XxwÔüsâkô8íï&²½ð>‘qw|Dsyõ¨mÞ×ûGζ‹Kÿ‚bþÍW’àÿ‹àñõ;υ/ðÓUø?∼Eáõ<æñ|¿ n,Ú×@NÖKÑ|}¨h1IwÈÖô¦·’àI¨9¾` ýþ %û9hš¿ƒµÃâˆzåÿ¯|;k¡'ˆî¼+©iËào èð®ðþ÷KÂ֖:†“a ü7ðE²ê÷ÐÜxŠK½ßMª<—“%~x/þ=5ßû|[ÿ§Ëºìh €
dŸêäÿq¿ô@¿?äIðý‹Z’þ›m¨« €
(ξ/É-ø‡ÿbwˆôÙs@
ø?ÿ$«á×ý‰žÿÓ]µz=r~%ÿ‚ìloýE|Q@eP@r7ò>hÿö(øÿO> º€
( €>ý°¾|Tý ´õÑþ øûNøeãÿx§Pñn…ãMA.žMR×fÚá‹}§}’ÚîD¾±ñÅPk(µ¦Ÿgwn&½‚ÚÞp(ø%ûþÓ¾øð“⋾;x‹U±ðM߇ Ö|!©üBñ?ˆ´é¼+:þÕW9ðôÖÓÙC§øŽk›ÿ‰ÿÓúμ/5»7ሷ“Wó­¼ý`åï‹ßðNoÛ7Ç^ øûâ=âÃù|Gñ2éôoø»ÄÞ5ø©ÙèšÄ/ÚOÇ^×´ý-*=#Á²ø”ÓâßÃ_
ØlxsTÓ¼ ¯Þ]Y^ÞêpK~õÇÄoÙöÖÿfý[áދñBó]ø…âïÚâ—Äψsë
Â+”KM’áçÄ -V±xíüB¾3I¼Ogqu$o ~èÐà¿øô×ìqñoþŸ.è± €
(’«“ýÆÿÐMrþÿ‘’Â?ö-hŸúm¶ ®€
( :ø½ÿ$·âý‰Þ!ÿÓeÍ7àÿü’¯‡_ö&xwÿMvÔèôÉø—þB> ÿ±±¿õñEu”P@ÈÜÈù£ÿØ£â?ý<øV€:ê( €
ü´ÿ‚~Ô_eO‡3x»áLš%¯‹¼añ Bðjjzý†¡§èz^Ÿðcãċýrk=NêÊÎê×M‡ö²j°}¡odÐßTLsj¢Î&øëÇ~)ÿ‚†|OñÄsà üi°ð
øᵟ‡~’‡M‡EmÚ¯ÃÿÚHgÑ`€—Â×µ‡Áßø~Y€¾‰ü_¡Øށ=“úëö|ø£ÿñÿįØ|^ð—ðÓÀ—>>ø‰yãy$ð¦ëKð¿‡4ËáßØj×ÒúÃÄ­ãbøÖÕdº¿µ³Ô±,‹P%ñ¿ÅŸø)WŒüUñLðüoðßÂÞøѯh^Ö%øe¤êZˆ¼¬ü!ý«t[µ7Ÿf¸ð¶ñKÂ?õdñ`Û<6,î5)bà~¨~Ϻ‡ŽuoŸu?‰ßÚÿ𱯾øBçÇC^ЗÃÒø¶]Éü@šŸ‡ÑäM"ñ5Ct³Y+²Äà€H4ìÇx/þ=5ßû|[ÿ§Ëºìh €
dŸêäÿq¿ô@¿?äIðý‹Z’þ›m¨« €
(ξ/É-ø‡ÿbwˆôÙs@
ø?ÿ$«á×ý‰žÿÓ]µz=r~%ÿ‚ìloýE|Q@eP@|vñïÆoütýšì´}wÚw¯ˆm>ki’]ø“]k¯†ßüWyww©NÂ
2ÊÂóÃlVPY«MtÒÍ%É a€:¯Ú—ãC~Î
þ%ü{>>-·ø;ðGâ/ÄmOÉ«ØèSêÚ/„®ü3¬ë¶Özž¦Ëc 4kKùtè®-íôvö*D—)@œ^ÿ‚ÊCñO‡á/ÙßÄVúƯ†¾>ü(ñNjüc¡x_Àð¡¾
ê´‰¾:øŸâ[Åk?†š‚µ/|/²ñ/…õÆ]SD¼øßák-DAw¥jð é?ìyñïÄ_´ÿìãðÏã׉¾k?ï~%iš†¿aàm~ú ýV×Ãm­jV¾×’šâòàñw‡-´Ïiö³Åݶ­ZCyw+*(Ó4P@ŸÿµÿÅ߃_ .¼ÿ ×ÁzW<ñ+㇀¾Ç©§Eª¾•â]káOÅÝÃ7^Ÿ(Åî­¯êþ·ð%¥©–®‹å†îe²{•`
zÏü»ö_𶛫ÎO§²Ð^õtûmÀw·¯x_CÒ¾7ꚧŒü+kÈ5èÚìãñy®µT,+á);fV¡À”»ÿ‚œ~ÎV÷Z~™“ñSÖ¯u´[ Løm©]jÚ6¹âøcAÑ5ÛQt£MÔüMªxkPþÀ·‘Ü^ÚIitÏ sü ‹ÿø®økãv¯ðúë[ñ¶­ð[öxºý¤ît[
!ERROR! illegal character ’”’
OðpøgÁ×?´ïx’ÅNj>|1ñ%±ðôÿØ:GÄÿh^ÕçÐl/.¯…ö¥¥øZãâo‚4Ïëö³Úè·¾ °Šò@Ҍ€wßÿà ~;xëÃß¼ÄKgŖQ_xnóÅ^¾ðþ‹¬Å{à;_Š:Xêwɳkß®dñf‘Àn´›+٘ÄðˆÜêÏÿǦ»ÿc‹ôùw@P@ “ýŸî7þ‚h—ð’ü‰>ÿ±kDÿÓmµutP@y×Åïù%¿ÿìNñþ›.h¿ÿä•|:ÿ±3ÿúk¶ G OÄ¿òðOýÿ¨¯Š(¬ €
(ä/ÿþüXñ×ÃøG◄|£ü’ñ}ŸÄ
i·€î§‰t
oMŠóAÖÞÃĞ Ԑ]éw^t2ڍRÆÞò;iüÔVŠ5}áN@9ûÿÙCökÕ4k@Ô>ü5»ÐüE¢|]ðÞ·¤Íá]-´ýGÃÿ|C¦x³ãN‹sköq 韼M£izïŒì‚‹}wT±·»½ŽYP5zÃ…_¾ x3Køwð§ÁÚ€¼¢½äšO…ü7e£éíu-õáµ³‹Â’»žYÝPÞä€(Ð( €>Tø×uû;Å{6ŸûHÂ’†üGã xWÁv_ⰛOÕ|â_øÛD³Ò4dÔ¡:þ­ákïi¶Á rÉcw¨À’/œCx¿Ã
Cþ ÿãüGð¯‚üðîÓW]]ø—ñëRð}†¤>‘ªø;뺦¯z‘Ø-¥×‚?hfßU‘åŽÔØxïÅßh`·º“ʽ7Ä?ø’Αâ½FIõovZ̾”øcw?‰O˧ê~&ñn³l~]Zëö’Oi}w©ë¾+’A¾Žw.îïç¬72 ÏÃ_
~Àvž¾ø£ðÒËö{Ó<ñŸD¼øQyâý6o i't=:Þ_
êkË©m”Õ-­í´ ‹­ça›;½¹Ž’zè|Qðÿö!ÖµoÚx·LýŸ/u­Ä?ü7g¬j> :…·ˆ,¼1áÝø¯O·¹½››_øgÀ¾$ŸPC è~×ÖÂÎÊé@=CáÿÀ”ÛÂ~8øcá?‡6šlþ
ñ_ƒm´kÝ>+/Â/ðóJŸÃÚƒÓZIkgà¡’…,籝âM6ŸýŸ)@ׂÿãÓ]ÿ±ÇÅ¿ú|» ƀ
( Iþ®O÷ÿA4ËøþDŸÿص¢é¶Ú€:º( €<ëâ÷ü’߈ö'x‡ÿM—4߃ÿòJ¾ؙáßý5ÛP£Ð'â_ùø'þÆÆÿÔWÅÖP@P#qÿ#æÿbˆÿôóáZ먠€
(åo?4OÚPGÖ5­GÃ÷^ø‘ð¿â—‡õM6ÏI¿–=gÃ:wˆ,Ò{MjÇP±’×SÑuÍcMšO³‹«Cv—¶3ÛÞÛA2x/„àœ~蟼’¼e”ügøâÙ®ìjš††·íáÝcá?Ã߇WúŽˆŸÙñ=׈í¼7ð¦ÇZù–êžm^æ[Sg$Þ(ÿ‚i|8Õþ,ë§ø¥ã2õÃ&ð~ƒ-·„’ðÃè>xûàŸÄ-ËFÓoô)`}*]càž™ntýE®-¬í|Wâ¿°­¼÷ñKUmûü¼øiðkྙñ3Qm+à?ÆKï‹›M·ðSxš=6ÿÔ|S7în­´£qk¢ßø{ÆËá}sQ Ö|Cà½y­õkû¥Ö…ÄÀªÁ >
ËáŸøjïãOÆ|5à«OˆpËþ±áû†Ö’ñLJüUà&ûS¾½ÑÚHî<ðËÄZ'Ã=íä€xWÀž²ÔEä¶wR݀~®øCÃú7…<+á¿ øv+ht-CÒô";HàŽÛû;O²†ÚÑ¡KUK`’CI˜Fŋ Á 
 ÿMwþÇÿéòî€;( €’ú¹?ÜoýÐ/àOù|#ÿb։ÿ¦Ûjêè €
ó¯‹ßòK~!ÿ؝âý6Ð~ÿÉ*øuÿbg‡ô×m@@Ÿ‰ä#àŸûÿQ_PY@P@Çüš?ýŠ>#ÿÓυh® €
( ‰?j_|nø‡¥_éu띒W²ñ§„5Oi–
jºš-våèâ~Äß·/Žt=2?üp¼½ø­à/xÿÆ>øÓ¢|lø…áȵ]sUý™>3|4ønt/†ÚO‡m´o…¶^øƒão¿í4SU´ø“¤ØjšÇˆí¯%‘ô;°ý¤ÿgßÛ/âŒüS7Ã߉ú
ÇÂ|Ðä½øwâø¿Ã†ïã]”çÁzöŸi{ዸÒ~ë
õÝcÆÐÚjHŸ¼-áJïO“JºÕd@‹<'û$þß¾¹ºðn›â-#QøƒâoÖO⟉:oºøû2þØ^7ð‚moþ’ÙøŸÅ>ý’~ü4ñg‡’ø›ãÿø+ƟWÅþ—ãčR? Úisj—w> ÓüIÿ
ÿYÔà”ÇÄ×vS^h–ÖÒI—üý‡ÿjo‡¿>xÓâ?Žeñu÷‚~&|ñ¯æÒ~=|M±Ð5Ë7öÓ?gOˆz±­|6Ñè<;Ž,ô¹-¬ôÏøw_k{øô ­'ìwÀ®^ ÿMwþÇÿéòî€;( €'ú¹?ÜoýÐ/àOù|#ÿb։ÿ¦Ûjêè €
ó¯‹ßòK~!ÿ؝âý6Ð~ÿÉ*øuÿbg‡ô×m@@Ÿ‰ä#àŸûÿQ_PY@P@Çüš?ýŠ>#ÿÓυh® €
( ƒ?lϏ?g_‡?~ üøk¬|Wø€5/ iº/ƒôŸø«âwó’„
Õ´­oF³Önô+_ ÙxŠ5Õa²ñ½¢ÚK£ÞA< Óö­ý«eøwûNxŸTý›ît
sà~«áÏøRŸ xëTµñî©®øóT›Wø…á½ M•¼G㏇^øâ†>9Öl¼$‡]Ö|gįiw–ú¯‡ãŠÜË¿c/ڃöÐñŸÅ|’øÉð–â_Y|Pñ&±ñgÅ>ø›àWÄ6Wþ1ÝøGS𥖱§3@д’Hð„í|ãƒaã!¢jÖ~%¸×nLš}–´â¿kïÛëá׆ô¿„ºçà OŠÿ±µÒ<+©|oñ_«ßêž °Öæ×4Û¿
x‡_øO¬xkMÓeÓôû߅røºòÚîü=q|€¡ÿ³’íñ·âŸÆoÚ/á¿Ä߆W¾ð§Â)ü/§ø3⠟’xWÅöÚRø£Ä(°ñ—jžðïŒ<=­hZ°[¯
x÷A¸¿²îm¤œíúã¼ÿšïýŽ>-ÿÓåÝv4P@2Oõr¸ßú  _ÀŸò$øGþÅ­ÿM¶ÔÕÐ@ç_¿ä–üCÿ±;Ä?úl¹ üÿ’UðëþÄÏÿé®Ú€=€9?ÿÈGÁ?ö67þ¢¾( ²€
( €9ù4û|Gÿ§Ÿ
Ð]@P@&~П´¯ÃÏÙ?Ã?~|N‡Y¹ð¶’Þ†ê×ïá·×f[x_¾—LÓ¼Kâ? Ç­M§èš­ªÍ¤è÷wÚýŝ…Ôºn“}äL#ùNÃþ
µðûHºø•Ä…Ÿm4¯ø«þ¯ xÁiáßÙ|FÔ%ÔôOÙÏÄ6Õ$ÖíôíÚ%ÖtØõDº²Ñbñu’üàB]Á·áçÇ×Ð¥×u]OËðûHÓ´‹/
Iðšßƾ$ÔtÝcÅúwŒ,4O_|kø¦ø’ÞçÂñøŒjwú…Ž‘áý^ãEÔÒ؇ñ/ü#àͯ‹üia௅Þ1ñ6·àoüzOxàÉàÐ<3¥üøimñrëÍgþ.ñ÷ˆ¼â»Vî=$ødêz֓©Úê)«øfÆíÕí?€ß´ÿÃ?Ú.óÇ6#ñ»øk}m¡xêE])¼7ã3®øÃ@Õ¼©¼»øËÃ3ø:KïiJ^;’Ä>Ô”»º‹[ŒBôUqÞ ÿMwþÇÿéòî€;( €’ú¹?ÜoýÐ/àOù|#ÿb։ÿ¦Ûjêè €
ó¯‹ßòK~!ÿ؝âý6Ð~ÿÉ*øuÿbg‡ô×m@@Ÿ‰ä#àŸûÿQ_PY@P@Çüš?ýŠ>#ÿÓυh® €
( ™þ-øWà%×<9ûFi_ uÏjž%ð-Ž…¤üZ_
I¡j^4Ô´{IÒ4Ý&ßÅ ¶—ž”Õ´ýCXÒ-të1%þ©§ßêšbAqiyy€_â3þ ÃmªÏâÛÏÙìßۗÿ u‹WÄ?
-#‹Å‘xÚóâ]ÿïneÔaû?‹,þ kš_B’HõÛëz†²¶ð_j—3Νñ7âoìðËAøW¨ëz_Â?h?µOi_
§ðf‹áiÞ/·µðí¿Ä?Š֙u¦Ë%†©¡[i_ 4OÅWÖ¯y©xk¶^Eö©•no ÿÁ3´M?ÅMwoûèºnãJÓÇlÔþi–Ú/ÄxkÅ>Ôô_y×°Ç¥ø—Ä>_xv}V^ßhvzޘ,¤²Óêo†¶ß,ï~$§Â%øo£ñVÖþ-Çðú_
µäÿ/ì4ËMsQñúx}Úa㫽7LÑáÕ%ׂë’ÚYX-Ñhᇥ@w‚ÿãÓ]ÿ±ÇÅ¿ú|» ƀ
( Iþ®O÷ÿA4ËøþDŸÿص¢é¶Ú€:º( €<ëâ÷ü’߈ö'x‡ÿM—4߃ÿòJ¾ؙáßý5ÛPˆ|øãýoö¤ý­>xŸÄöú÷„~iŸuïié¡éZ]χaø£xúó^Ó’¾±Ay­Æ’ðîšÐÝê’I
( FãþGÍþÅÿéç´×P@PÊ??gíö†Ôíô]cÅ^(ðÞøðË↉â?ËŖZdžtývÜA¢ø‹RÒµ=CÂí«iÚ¦£¢jÚ§‡dÓµ[ßjzLJ®n§Ñ5½ZÂìå¨à‘¿³ÔÚ}ö›¯ø»â?‰­Ã}Wà߇ƧÃháøY?‡5ÿ x{Ã6±é¿l Öu?
éÞ*ñµñ·‰”Õüg®Ë©‘â­o[‚ÖÒ€=çÇ?°oÁÿø
‡Zž­ã+×Ä_µŸ‰-›Jºðý½Í½ßí‰añ‹Oøk›Ã×°ØèPükñ3×2í•ì$Ó´6Õå֖ÞõoÀ<×Qÿ‚þÏ:¥Ü×wZ§ŽXÜØüP³¹‡Ïð‹As'Åyk¹uÍFá$ð‹™µ=5ÿlÿ‰ÿؗ’’ÛûÂ&çímk­tÜ¿g¿Ù?Jýœµ¯_x?â‡ÄMKÞ5ñ©â}Oáþ­‚aðM¶©¨YiÖÂÿJÒô i·6­5Ý®£®xVѯtëøÔ¼CãDÖõ—Kàõ•qÞ ÿMwþÇÿéòî€;( €'ú¹?ÜoýÐ/àOù|#ÿb։ÿ¦Ûjêè €
ó¯‹ßòK~!ÿ؝âý6Аü4Ö¾9Cð÷Á1h¿~ßéø_DM2÷Qø¥â2þîÅtøµÅæŸoð·T‚Êæh¶¼Ö±j7±Á#4ks]äº7ƒüyáßëÞ>ðÿìåû:h~:ñTføÏHñÅޛâ¯DÒÅ9‹]ñŸÁumZ?:%Ùwp¢Hcp”ñ+Vý¬.¡ð”~
ð?ÀÄ?ð—#Z]øÇâ/Ä
{C1
x˜Ãqe ü9Ðu™à.ö× zñG2*Mm,rŒ—óà¤_óãûÿà×ãÇÿ)¨óà¤_óãûÿà×ãÇÿ)¨óà¤_óãûÿà×ãÇÿ)¨óà¤_óãûÿà×ãÇÿ)¨óà¤_óãûÿà×ãÇÿ)¨›ž_ø(·ü%úfëØ£ûCþ½wÉÛª|uû/Øÿ´ü;öŸ4#Ìóüÿ²ù¡ŒÜ™ˆ“Íÿ‚‘ϏìCÿƒ_ü¦ Íÿ‚‘ϏìCÿƒ_ü¦ Íÿ‚‘ϏìCÿƒ_ü¦ Íÿ‚‘ϏìCÿƒ_ü¦ Íÿ‚‘ϏìCÿƒ_ü¦ kL—þ
+ÿ ’‰ü›اí¾V…öß3Tøëör>Ëuö_³‘¤³“³½PÙ³w&€:_7þ
Eÿ>?±þ
~<òš€7þ
Eÿ>?±þ
~<òš€7þ
Eÿ>?±þ
~<òš€7þ
Eÿ>?±þ
~<òš€7þ
Eÿ>?±þ
~<òš€=oàÝÏÆÁàûñGøW/Œ?á+ñöÛø7Ä~.·ðѸÿ„†ûËþˏð½Þª"ò<±)»—sN$dTŒ¢(«}«Çôð—þZÇÿ1Ô}«Çôð—þZÇÿ1Ô}«Çôð—þZÇÿ1Ô}«Çôð—þZÇÿ1Ô׺ñÖÇ·á…æñ6­¯ö}¾Æ’$ð”ɲà²,Òª’THàn 7Ú¼wÿ@? áU¬ó@Ú¼wÿ@? áU¬ó@Ú¼wÿ@? áU¬ó@Ú¼wÿ@? áU¬ó@Å[7ÃO­æá˜­O„µáq-·ˆõ[‹ˆá:uǘðÁ/…mcšE”î`Wl•Ü:OƒÿòJ¾ؙáßý5ÛP£Ð’â_ùø’þÆÆÿÔWÅÖP@P#qÿ#æÿbˆÿôóáZ먠€
(óÇöÞý­µØ×’|NÒ< ÄñÄ߇ßo´™/®´è´½?[ðOÄ
f___ZYêØøÃxrßXñ–«ößì/Ûx_KB}.+ ’ñWü«àÿÃÍÄíâ
ø—]×þø‹Mð_Åaá9¼:,-|H÷Ÿ缟ÁvzŸˆ—VñE†¡ðóáçü/-
Hå—þŽþøƒVº°—]xm€-k¿ðSëaâÛOxgàGŒüˏ‰*ð|ºÿŠ é1x3S—Ã~%Ô4[íT´Q¨[é$ áçüwD×?áÓ¼kðƒYÑõ¯ˆ¿4¿ƒžƒAñwƒu{Í]5ûOƒ–>ñö§áßí¡«xOúϋþ6ø7C¾‡P’þ/E¨C5Ư©O-µ½Ðo†ÿðV êþðF½ñ?ág‰<¨üOÒ~§ƒ¼;¢j^ñœ~=øµà†~?Ñ~OãFñ5ž«j>ñæ·ãKMFêÇÃv:_„>øîm|Y_h2E8Ûß²WíYàÏÚóáçˆ~!x+D×4O x÷Vø©Ùëm§N.5
Ã~)±Õ´}CK¼¼²Õt-kÃ>/ðö«§êº$ÂîTdŠ(în=ÏÁñé®ÿØãâßý>]Ðc@P$ÿW’ûÿ šåü ÿ”O„ìZÑ?ôÛm@]P@uñ{þIoÄ?û¼Cÿ¦ËšoÁÿù%_¿ìLðïþší¨Ñè“ñ/ü„|ÿccê+âŠë( €
(‘¸ÿ‘óGÿ±GÄúyð­uÔP@ó·ÄO|<ð6»uñËL½±ÔüIá½/A:¤éiâüã}lÝڍvêÕí|?£x‚úy›Q6óÜF°›)/¥ˆçøi_ø&¶­àÿ]ø¿Ä³7†ôã
ÂÞ=²øegz’ðø“áf™¯¾ƒ2ÞEm©èZOÃ/xGBœ¨Õ4ÝÁº—‡í­·‡o´û
zOí}ûxÿÇ÷_
ŸÃþ½¼²øé{ðƒFÕ5Ýá›h~ ø•àýGEÖ§Õ|:—š´º´–:g>ÙèÞ#¹Ò,N¥ãOk²xmµ Ÿ[^k@üIûEÿÁ9´M./ŠºEÏìõãí{FÒ`ø‘áy<¢|7ñuK] ¬<+câ_IpÞÞ]iú„mm´KN¿Ž_øG<fÒç“IðÐk@HÒþ/þÁ:^Óô~Í:%­çˆ¼I­øJ ð•c'‰|m­i^!ñ‡äAojº†—k©øƒL>!²*óC©ê¶6·Ó-ýÔS{¿ÁQð^ãáއ®~Ïö?­>x¡eñ‡®þi:“àím.XZI­é±øzÖÓL½[Ád‘FÜ]Ão Y¤…b4Òø/þ=5ßû|[ÿ§Ëºìh €
dŸêäÿq¿ô@¿?äIðý‹Z’þ›m¨« €
(ξ/É-ø‡ÿbwˆôÙs@
ø?ÿ$«á×ý‰žÿÓ]µz=r~%ÿ‚ìloýE|Q@eP@r7ò>hÿö(øÿO> º€
( €>-ý¢>hÿ´ˆü1áoøêøDø‰¦x‚ú=”yô¿x¦æóà׺Zè^ñ%¶«§Üøcµ¶ñv¥âXõ›+mSQ‚-µ´µ P(øiû~ÇÞӓÃñ»â;‹Ÿ#ƳJþ7Юõ;ø¯.?h=R-|ÛèZFa
…쿵ÇÄ«˜äÓ´ë=8¦­á¯³Gv.À5¯àŸ¿²¿„o¼}®ø¿Ã––ž)ð͈Ò/¼sck£üEÔmüwà_ø ÁÞ#†ÿLkFßMø‹ðïÃ^ ðæáû½T¼ÕÿN»»ÔôBçJp n¿à˜ÿ²ÝÝî›yý›âhƙðkáçÀ÷…uÜËuá…Þ¸ðG‚õs¬ßøf÷Ě/Š´ÿ ]Ï¡Ýj^Öô -_OšHµ].ðK!p øuŸì·’ˆ.
( Iþ®O÷ÿA4ËøþDŸÿص¢é¶Ú€:º( €<ëâ÷ü’߈ö'x‡ÿM—4߃ÿòJ¾ؙáßý5ÛP£Ð'â_ùø'þÆÆÿÔWÅÖP@P#qÿ#æÿbˆÿôóáZ먠€
(âßÚöx¾ý¡üYðöÎ×ƺç-~|lðoÅm_Xð®«>‡âˍ6Ïà÷Æ?føsWŠÊý,oî5ˆÝ=ÌDú5®©iæ$גð7?à˜Ÿ´O‡5χF©ñßC³øaà߃_³ÇÁ¿éÞñOÅ
xÇ>øOâŸÙs[ñm¦©q¥6Ÿ6™q¯i?¾-xz×[ðþ½¤K©èŸmtÍCHÓÛ]Ôõ€cý¬`ߏŸþ üCÕüñÚ/†^ñµ? Éyâx“]ð‹þxƒHÕSS𮏮•¥xOÔôûmcOÖ?²µ}gÄÞ£«’ˆô½Á­µËê >ýŽjÁeûiCâŽÚF„ß´GÃ;Á
l|ã?ŠW6
ðÝÖ©áÝN{ýZëÁqø‰Š.4íGò_‰ðNÚy¼-ãï üý¥.ü1oã]CIJZKâïŠ_5}GÂP§ÄßÚ3Ä¿ uO kWºÇ‰.tOá߁þ#|ð„–)i>›â;/†6·om¨Å6@lþ̳_Äς_¾’øÃÆ_5_ißíµ[ëÝ’Rñ?
ŸŠ®>:ütñ֙«iv>(¿¼Ó<7ecð§âÇÙ~ƒKÓ¶ü>…E“ZÛX8Ôþ ÿMwþÇÿéòî€;( €’ú¹?ÜoýÐ/àOù|#ÿb։ÿ¦Ûjêè €
ó¯‹ßòK~!ÿ؝âý6Ð~ÿÉ*øuÿbg‡ô×m@@Ÿ‰ä#àŸûÿQ_PY@P@Çüš?ýŠ>#ÿÓυh® €
( ΟÛVûö’Ñ¥ð‰?fMUñ/‰¼5ñÛÁš·Ä
+KŠKâß Ÿà—Ç/ŗòèk{¦§Šo4‹ýKAÕ¼-á9õ->øê˺Q½µ’æ9ç=Gãü[µñüøs§ø~þËXñUޙs®|’Ôæ·Òo<;àÚÃÄ7¼>“x¾Á|áÏêß¿fm‰6’Ø[&§ñOZÓ¡Óf¾D·Ó@5¤ñ¯ü+Qñ>‚ÏÃ&“¤x«Cðõø=s‰´/xËÆ6z§‹m4æñõ´zRü?ð¤~¸K/µßGªÝm»º¸´Šéíãw„¾-ÿÁD>(è_µ†üWð«_ø]vß±Ìڷ­f?Ie¥þÒ÷ [ÂW²ê·V>&²›Äšœ÷Z<2Ë
þ™y¥-–­½É’Ý@-¼gÿø=áï‡Ð|­üD³Ó¾1üøqj×^ÔõI¿áMøgÃ_­øŸ©Øk×6ͦiS|=–Êþú{©m—SöÙ¯ÇðPûÿ‰ÿ#øû¡è2ü;ñ%†ÿ …¾ðÞç·^¾ñÀ{Oˆ:ƒ¾³’‹õ¿9<ñbÒãáh…ôôþÐ:‹ÝM-½Å¼p¸迂ÿãÓ]ÿ±ÇÅ¿ú|» ƀ
( Iþ®O÷ÿA4ËøþDŸÿص¢é¶Ú€:º( €<ëâ÷ü’߈ö'x‡ÿM—4߃ÿòJ¾ؙáßý5ÛP£Ð'â_ùø'þÆÆÿÔWÅÖP@P#qÿ#æÿbˆÿôóáZ먠€
(âïÚCöÖÿgCÃÚލà„ñ¬~2|*øU«´ÚþŸáø<)¥ø¯Ãþº>+šãSx­¯~Ç£XéÐiBâ õ+½RÞÖÚCs$1Èò÷Àø(7įˆºçÅkíoᴺDŽüû=Ý|oÑ´O
éxçÄÍkðËà’Äð퍥ýëXɭ߉ޔ±´Ó}òÞÙéöi3:LÎå?ÿ଺æÃşü}¯|5Z_‰´ýKPðƯ«jÞ5ð%ߋüc Yx·ÀöÍÅî±mã-+ÁWúÿƒ¬¾Ã¡¨iÚ§‡çŽÞoíX{¥—ü3Âzï‰5/ xWà_Å_kvÖÿl´÷Ó¦ðŸö£âߍz·ÀÝ3úø–]y4H¬íÇÏ
IsâV¼:íáŸÃgq.܀vÞ8ÿ‚øÂý–¼QkðßÇ>”Ô?jKÕ|’à6Mÿ±kDÿÓmµutP@y×Åïù%¿ÿìNñþ›.h¿ÿä•|:ÿ±3ÿúk¶ G OÄ¿òðOýÿ¨¯Š(¬ €
(áïÚÇâ¿íð’@ñ7ƺ¿øUà9üo¼¨Ûj¯ãZkšö‰¡kB×T…–™βWF·D]5²‹ŽnûK|yðoìÅàŸ|~ø…¥’‚þü/ñ7‰¼G•
j?Ùéâ?Ú?Ù¢wHÝÖ[¸ÙËȨ‘‡v`ªM|¹ð÷þ
¿û9üI›ËÑ4ŸZ¦¯ãÏÙãÁÞ}SBûüCÒ¿iώ_¾|1ñׇme”]Eá[Íà
Ý„¬ìu‰íÖRËÎú#ö4ý³¾þÜß ¼Oñ_à»kßðxO⯎þêIâ=*}ýµßÝÚÔmínÉ.âTѶ €
ù[ãGÆ‚ÿ5K{¯Ž66¾øñ#á§Ã¯
>§¡>¿§Âq©é$×ô/![[ÄÓⵏ×׫«ÍǧÏm¢Xä(ÀU¾|Ñ~-ü:øiá=ÂڍÏÄ?ÙÞø›BÔ¼%§AáÆðÿ„<3âDº°ymõmrOø~ÿK›I´Ðâ½K];N†æõ!³†Ý”ñköq‹ÅVÞÒ®¾Üê>×ôjöÐàؒƒuoª§„ôx ºµnRMSK»ÐôË=ÜG¥ÞÇv®-RÆ÷ɚÛâì­e­ëÐéúßÂÈüCáOˮ뫥éZš®›áï j:{ùìÖsÜˉ©eÙÙZ´×óÿgÞY[Ç´Ôë:.™ðßÆZGƒ|Y¡èþ×ô{}>ÏVð&·m¤iWpiú}ê[^ÙÝørá­Ki‘Ê”µ~Ämd†ê²Â¡:Í3KÓ4[4ÍN°ÒtÛQ ¶ÓôËK{ q,¯<¢ KXâ‚!$òË4žk¾YFË»Îø/þ=5ßû|[ÿ§Ëºìh €
dŸêäÿq¿ô@¿?äIðý‹Z’þ›m¨« €
(ξ/É-ø‡ÿbwˆôÙs@
ø?ÿ$«á×ý‰žÿÓ]µz=r~%ÿ‚ìloýE|Q@eP@ž¿´ñËÇ¿t-7Rø)ªøóözøq7‡|a¢iŒ¼)¤ˆÿìöjV7¾.µÖn£|;à}Aa›Kњ3§®Á¥uº KT`[ý¨>ø[ö²øeã_Ùï⺦‹áOŒ?¼Mᶕ,
ªXÙ^ëÞ
»º‚ÞSºÝåW·Ò71ȆM§
|ƒoÿø¦kÿ
kðé¼G¤ÜN¢âßx[E𝎷f#ÿ®›$_3LHÝTP@’|mø;à_:ދ¢xß[³Ñ%ð¯ÅτÞ?ð€½Gº[ñG†t¿<žfµ›}Y|Aá[¯i÷vVé%ôvÝê6ɛeùËá×ü×áGÃo~Ͼ/Ò>”|DÔdýŸ
ø’ÂrˆÎ˜Í‰x+þ S§iWßõŸô¹tøëâ§ÄÏë¾·þÅ×¼+}ã¨>>™µýSÄ:³ªÁÃÛ_Œ–þ ð|1²ÙøsÅ^¼×Ìþ^¤Vtoø%÷Á8¼?&Ÿá¯x§Ãڋ鍥·Š´á¥O«ÝF~|øA©.­w$Eõkm^Ëàƛ¯k¶WSy7Ú÷ˆ¼MrþT÷‚tûKöyø1áïÙßà—Ã_‚^Ôµcß
|/eáSÕ]$Ô/l­ZY”šá¢&,Ÿ8ˆÒ2cŽ!hv¨ e ;Áñé®ÿØãâßý>]Ðc@P$ÿW’ûÿ šåü ÿ”O„ìZÑ?ôÛm@]P@uñ{þIoÄ?û¼Cÿ¦ËšoÁÿù%_¿ìLðïþší¨Ñè“ñ/ü„|ÿccê+âŠë( €
(‘¸ÿ‘óGÿ±GÄúyð­uÔP@ùëûiþÏ¿h­+IÑ~
xîËáç>ü]ðŵÛÙ5q{§hß>(xr÷ÃÞéÛêšbø°ø®jƙui«hú>¡©êš=Õ¾¯ic*€|áâßØïöò¼Ô-ßÿ´=šiÚOí¢ëþûgŠ¼Zš‡…¾øgÅßðžè
ääÛø›Äï/Œþ!ü<ñD×ÖÑ7ˆ< |5UÔ,³5K[ð3Yÿ‚t~Õ6zË|r»ñGˆt¿‡¾?Ñ¡Ô
NêÇìW‘í»Ü‡þ ùûNÛx·NÒ,>6kÂø‹ûKëú|Fñš§Æo‹ž ñö‘¯êpê:n¥=êÉào®Ö|eªipØ[hrxƒE×-®|Aumn•à¿Ø öÆÓí4_
ë´ˆ4/Øü)ýþG¢xW⯊¡±ÒtÝ| ±øµáÈ$þɃÄw“ø¾ÛÀíݍœ:u•žŸne6ö6¶öpæ’âc
´)Fk‰™æžRˆ¾dÒ»É+åݙ˜’Ìx/þ=5ßû|[ÿ§Ëºìh €
dŸêäÿq¿ô@¿?äIðý‹Z’þ›m¨« €
(ξ/É-ø‡ÿbwˆôÙs@
ø?ÿ$«á×ý‰žÿÓ]µz=r~%ÿ‚ìloýE|Q@eP@r7ò>hÿö(øÿO> º€
( €>/ý¦>%|]øYhÞ!ø9àûëWß>è’Ðtïë>%×$ð6©o®x~×KO°YjÐÉ
†ÝOÅ7z_†-l^ùoµ}2êk ¸À>Ÿö©ÿ‚˜êºV³?†>h¶Ú–“¥k¾&¾O|.ñ¤6>*Іiô‰d·õOŽ¿¿lÏ
ü”ø{¢|1ñOˆþ,7í%ã?øòÛÀ>×-|;â‡_¾/xÁZ_‰58-5MCQð®ñ;á厝ãí”{ǹÑc{—Z®Ÿ±µ¿ï5_¶6‡ð_à÷Œõ_‡Öÿ<ûF§†
g¤è¾Õ&øYâOüEѾ_Ýx‡C¿øaâ¿ xWÆ,|
ñê÷ÄƦ,u‹é7~ ø•áŸ†¾°ð¬[5‰úg‰­|cáçÑ®lµ
éåøÉûn§íá‡ZΎWᏅþ>|4ð¯Ž~ x_àωeð׌þø«à_Å+ZT¹Õn%¿Ò&¶øÑ xJ[Ä~:ׅ
(’«“ýÆÿÐMrþÿ‘’Â?ö-hŸúm¶ ®€
( :ø½ÿ$·âý‰Þ!ÿÓeÍ7àÿü’¯‡_ö&xwÿMvÔèôÉø—þB> ÿ±±¿õñEu”P@ÈÜÈù£ÿØ£â?ý<øV€:ê( €
ø—ö¡ý¬¼û ØÞxÛŞñW.|kã
|>ð—…|ºKkº÷Š&ð?Ž
ñŸÄ
6¡oᝠHÒµË_„~øåâOŠZö‰«ø›Äz&›ƒ,?gˆÏy¤Áu.±r%ð‰†Ñ[ÄRG¦7ÄðVoƒz4ÚäWÂߋ¾+’ÖçÇxa4Tð Oã ü/‹ã«|EñU¬z·Ž4é<=iáÉÿgO‰1A¤x­toëÑÁ£Ï£iw_kÔ£Ò=Ä_ðR…ý›|_ûHø‡Á~9Ñ´¿øóWø¯xR›Â+ãfÕôo ÿÂÀ¸<6%Ô4zy~²xÂ-?HÕ.ïb³[Ø‹IÕ¯,€ðöõÔ>;üt‡á uÏ
èw¿ðÒóißo|wàýNÚ÷Oýž¾’ø+áÌWÇÃ63
vÔø»þm;Tûéö­
žÞ c¿³õ8?DèŽð_üzk¿ö8ø·ÿO—tØÐ@É?ÕÉþãè&€9ȓáû´Oý6ÛPW@P|^ÿ’[ñþÄïÿé²æ€ðþIWïû<;ÿ¦»jôzäüKÿ!ÿØØßúŠø¢€:Ê( €
än?ä|ÑÿìQñþž|+@uP@~|þ؞ý™~”¾ƒá_ڋHÔõO
êÞ?H|-=Ž¹¨xrËIñðãwŠüK}âfÇ[ГNÐføSሺmÝíõÓÚÛÏ}jI³‘ÓR²ÐðÅø’÷‰|9¨x»Ã“ü
±‡Åz?Š¼kâh®¬ü|A¤é÷>&øYâ?x¶Úŵ ©Rþ)ð¬³ê²É}«ÛjzޒË<“j–ˆèºŸìIáY<3â ©ÿgÚ&ê-wÂ:¡ÿ„ÖoŒwšÞ‰uáÛ}_F¼ù?á.}cEø…?†àÔ¢–ê;èüu„·Kâx-/€
´ðî©yyà„~#Ó´4û»ûøWâ
ø3â߃î•=£jðè–:Õáq¢i‘^Ý}IðÃAýœühºwÆ/„šÂÍy®µ_Üéß|¤ø~{¿íËè´ÿxÔ¦µan.­õ‹ˆ¼%¥øsÄÑI,WÄxvÏKÔÓ:lPÄî´Çx/þ=5ßû|[ÿ§Ëºìh €
dŸêäÿq¿ô@¿?äIðý‹Z’þ›m¨« €
(ξ/É-ø‡ÿbwˆôÙs@
ø?ÿ$«á×ý‰žÿÓ]µz=r~%ÿ‚ìloýE|Q@eP@r7ò>hÿö(øÿO> º€
( €>Søßû7ü6ý§‡ˆ|
ñJjçÃÚmÄ·ñÛ蚴º<óMãƒ_~
ê«=ÜóìO üRñ,Öf†K}b=.üHÂÍ ˜Á5ø&Á½SPÔuûωßNjµûŸxËOñ/„4OxãVñoŠ4¯ꚟŒ®4Oé֞”ÓâG¤è°|=Ô,åøPºE¬†_Mª_ê:Øæ½ÿûý›ì|û?ø?Vñ?Œô
| ð†¾
è֗/Ñôø~”øÂÞ,ð/čÁþ:¹¾Ò|Ëß’ÅŸ <=â#sá9|/­Ïž«§I|úþ¡§HÁø[þ ™û#ëðøâOÿüC¹¹Ð<7‡þüNðÅ8$º·ð¯ˆ~ |%ø¬]xsŶ{[ˆüSðÃá…´û­NÊiGÛ.õéØë)¢êHÙ³OìåàÙgáŠ|*øâSC>+ñ—.µéw½î¿ãÏ_ø£Ä
Hд‹h%Õu–¶³Ó´›+[hJÇ ÿ@w‚ÿãÓ]ÿ±ÇÅ¿ú|» ƀ
( Iþ®O÷ÿA4ËøþDŸÿص¢é¶Ú€:º( €<ëâ÷ü’߈ö'x‡ÿM—4߃ÿòJ¾ؙáßý5ÛP•|?øßã?~П> jÞ Ð@ð†´ÿ§ÄOxŸRñ•¥ê¾µqg¤ü;ñÄZ†´;}â-ÿ†ã¶ñ´š&‘¨kK¥èwPMàŠÿB¿Ö€=ÃÄ¿òðOýÿ¨¯Š(¬ €
( FãþGÍþÅÿéç´×P@PÄ¿µߏ?4ýNÏöwñž‹àïhºßÛ.[Ä~!ñG†4=gGñGÀߌ b†ûTð†«ªù¾ñ7ü5ñ?H³m>{{í{À:U·Út‹©-uÍó[Wý¿à¢Wz·ˆuCâÍsYÓo~8Øh:‡n¿j‹þOŠ -üoà‹ø|Câ½V¹_„ð׆¼5ã=7J³øe¥ã/YüO¿/ðü2ie¼â|#û
Á@<âŒß¾6|Cñ®©¡Üø[Fðv‘ñoÅ?u·ðw4-἞¿[_è~%Öua®xóUÕgñyñ(ƒÃº‡†´ÍQÑ
ByðÇü[ö†øq¯xkMøcñ®ûÁ_
tߌ^ñÿˆ4 |cø“¤k^!ÓìþþÏþ ‚æâoø_☛ÀÚçÂψ6ú_ƒÊÿaxïÃ_˜ëZ¯†ot [y€?P¿f„¾”ø%ðGÁñ§‹µxîÃOûo|g­x£Å~.¸ñ’ŒµûN½ªÚê~2Ô5bßL¸»-ý¤¬–Ú~•h±Úiö6–Ѭ@ߨŽð_üzk¿ö8ø·ÿO—tØÐ@É?ÕÉþãè&€9ȓáû´Oý6ÛPW@P|^ÿ’[ñþÄïÿé²æ€?-4Ÿø+Àï†fŸðçYø}ñZÿVð5·…u+Ý2˧]ßh¥…ÍŋÝx²Öå­e–x
Å´Êù‘#d$øoÿý‡¾ø¯Æ~4øyð3㇇uÿˆ:®»¯x¾DחRÒµmoÄÚÈñ¿¬
ë?u
éú¦««µ]_ézM•Óôa*Ú~â€5>.ÿÁl~è6¯xcà×Ä­QҕPà;ÿ
xsþg[ÿùcÿÎò€øˆSßôk:ßþËþw”ÄBžÿ£YÖÿðîXÿó¼ þ”ðçýηÿ‡rÇÿåñ§‡?èÖu¿ü;–?üï(Oø/ÿ‡d×ìõÏøeýh-¦©iFßþ͉iP½Ò®Äâ_øWà(ˆiŒ†?-‹™ƒo_,‡Øÿˆ…<9ÿF³­ÿáܱÿçy@üD)áÏú5oÿåÿ;Ê?â!OѬëøw,ùÞPÿ
xsþg[ÿùcÿÎò€øˆSßôk:ßþËþw”eÿþðõ¦±­jÇö_Ö¤]]4ÄXŋh?³ š&-’ü+öyÆ`Û6wg gþ”ðçýηÿ‡rÇÿåñ§‡?èÖu¿ü;–?üï(ÿˆ…<9ÿF³­ÿáܱÿçy@üD)áÏú5oÿåÿ;Ê?â!OѬëøw,ùÞPßÿ³'ü/Á?>éßnþx«Ãsx§Ä^2¾:%¶¡¤ëÑتx›R·HÆ©+èot]”Y¿³-Â34`8Q#€{ÿü6GÃÿúücÿ€ú/ÿ.hÿ†ÈøÿBߌðEÿåÍðÙÿè[ñþè¿ü¹ þ#áÿý ~1ÿÀ}ÿ—4Öý±þ²°ÿ„oÆ<©ê4^àŽ¿Û'ùÇðßíoàMÃÚ“qáïÉ>™¤iÖI 9ŠIm-”‚Gˆ¾®ŽcgŒ²oEm¤næ€6¿á²>ÿзãüÑùs@ü6GÃÿúücÿ€ú/ÿ.hÿ†ÈøÿBߌðEÿåÍðÙÿè[ñþè¿ü¹ WÇ?µg‚„÷HÜ!ò>q~PUYI*QÔ•(±³ì—6ÿÈ6¤=’áb8I‚Ú
K{æ}žyr¾Ø‹&øck% ”D1
@2Åk¹-ÐÓfÎQ`•œ6JB`Ñ¢¼¾Ê™&LxJƒq5ØÀ“¤%Lhçœ&[¶Amäҋ•2‚:4[¬){§[ÀiÏ°G9uwÀPDtDr6″õ‡izg ÅI”à_¯#ìŁ^™8EíÚw:Ɲ²9Äѽ·õhlÛ6j³>†ÏŸà—õýc_5¬e·+¨Ì9#Ìuʔëï/iƒ¥2ª7exŽ’b·È†Z·ö;¯j෇ þsç÷u†G€> ꜔çly·Y¡2“4Œçaœm’”ds’Ì^»æ»ÀÅ8ùñ&O€2ÇgŸ¤üÿÿPK!Ÿó˜V‘docProps/app.xml ¢( œ’MoÛ †ïú Ý9m1 ¬bK[؊HÚ;+Ó±PY2$ֈ÷ëGÛHãl;íƏ/QT·‡ÆeÆdƒ/Är‘‹ ½ ¥õûB<ï.¿ˆ,øðXˆ“¸ÕŸÔ&†#YL[øTˆš¨]I™L
¤·=wª Nã^†ª²ï‚yoГ¼ÊóÏ„¾Äò²ý“㪣ÿ5-ƒøÒË®oX«¯më¬âWê’kbH¡¢ì ŒõRÝ :%ç2Ŝ[4ïÑR¯s%ç©Úp¸æº—PÉSA=” ëۀI«ŽV
1Kö/ðJd¯p+Dт’dS2Æ®Mõwpo½{uP*ɂ©8†sí<¶7z9
887Îw–¦ŸÕ”ýƒx9’&Þ çÓM#çxã‹yÐÖëдà{n|D?¬KÏí.Üáq›çEµ­!bÉpìŸ
ê‘Ý`²®Áï±
Ý ¥_rels/.relsPK-!Œ–Ånóºãxl/_rels/workbook.xml.relsPK-!ÿû óËè xl/workbook.xmlPK-!µÿzèE xl/sharedStrings.xmlPK-!rh«
Ý(
xl/theme/theme1.xmlPK-!çA;̛
ixl/styles.xmlPK-!À£˜µ/xl/worksheets/sheet1.xmlPK-
!m >ËaaýdocProps/thumbnail.jpegPK-!¾Ø«ýIqB{docProps/core.xmlPK-!Ÿó˜V‘Â}docProps/app.xmlPK ʼn€
Slutsats: Detta är inte rätt alternativ.

ELF – engelsk läsförståelse

Högskoleprovets engelska del av läsförståelsen är identisk med den svenska, förutom att man även har lagt in några uppgifter i meningskomplettering i slutet. Precis som i svenskan gäller det att lägga upp ett schema för hur du ska plugga, och läsa många engelska texter för att bygga upp ordförrådet och flytet. Kom ihåg att sammanfatta och skriva ned och lära dig de ord du inte kan. Det går inte att få tag i de gamla ELF:proven på grund av upphovsrätten, men de ämnen som finns i det exempelprov som lämnats ut liknar de som finns i svenskan, och det är bra att skaffa sig vana av att läsa t.ex. medicinska, vetenskapliga och litterära texter på engelska. Medicin Litteratur och nyheter Vetenskap

Sammanfattning

De viktigaste att tänka på inför den verbala delen av Högskoleprovet:

 • Gör många gamla prov för att öva.
  • Håll tidsbegränsningen så att du blir van vid den.
 • Läs mycket. Detta är bra övning för både ORD, LÄS och MEK.
 • Läs även på engelska.
 • Se till att du har vana av att läsa olika typer av texter.
  • Gör upp ett schema för hur många texter du ska läsa i varje ämne.
 • Sammanfatta de texter du läser och lär dig svåra ord.
 • Läs frågorna (på LÄS- och ELF-delarna) innan du läser texten.
 • Lär dig vanliga för- och efterled – detta hjälper dig på ordförståelsen.
 • Om du inte vet vad ett ord betyder: försök att lista ut det med hjälp av dina ordkunskaper både på svenska och andra språk.
 • I meningskompletteringen: tänk på meningens nyans och de ledtrådar som ges för att kunna utesluta alternativ som inte passar in:
  • Fundera på om de är ute efter ett negativt eller positivt ord
  • Motsats eller synonym?
Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
 • Läxhjälp i hela Sverige
 • Läxhjälp hemma eller online
 • Läxhjälp för alla nivåer
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • 9 av 10 når sina studiemål
 • Nöjdhetsgaranti