Höja betyg i Matematik
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Höja betyg i Matematik

Att förbättra sina betyg i matematik kan i vissa delar kännas som en oöversiktlig process men blir förstås lite lättare om man bryter ner denna process i mindre delar. Ett bra sätt är att titta på de olika kunskapsaspekter som finns beskrivna i kursplanen för GY11 kurserna.

Här skall vi kika på varje aspekt för sig och diskutera kortfattat vad du kan göra för att förbättra dina kunskaper inom detta område, sammantaget kan du utifrån detta ha ett antal konkreta åtgärder för att förbättra ditt betyg i matematik.

Begrepp

Ett matematiskt begrepp kan sägas vara det abstrakta innehållet i ett matematiskt ord. Exempel på några begrepp kan vara absolutbelopp, linjär funktion eller maximipunkt. För att förbättra dina kunskaper här kan du inför prov eller tentor skriva ner en ordlista med viktiga symboler, begrepp, formler och regler med deras specifika innebörd.

Procedur

En procedur inom matematiken är de olika steg som man utför för att beräkna något eller visa något. För att förbättra dig inom detta område så är det ofta bra att kika på hur andra (som kan) gör sina procedurer och hur de strukturerar dessa. Tänk också på att kontrollera att du har genomfört din procedur på ett korrekt vis.

Problemlösning

Att lösa problem handlar om att klara av något som du på förhand inte vet hur du skall lösa. Detta är ett av de allra viktigaste områdena att träna på för att förbättra betyget. Några tips här kan vara att när du möter problemet så skriver du ner de begrepp som nämns och vad dessa betyder. Vilken information känner du till? Kan du rita en figur för att tydligare beskriva problemet? Sedan kan man lägga upp en plan för hur problemet skall lösas och genomföra denna. Med problemlösning är det också så att den som är envis och tränar mycket blir bättre och bättre på detta. Så ge inte upp i början utan fortsätt att kämpa på!

Modellering

Att modellera något handlar om att beskriva en situation med matematiskt språk, formler eller funktioner. Detta hänger mycket ihop med att du förstår vilken typ av funktion eller formel som passar in på liknande situationer. Även här är det viktigt att i möjligaste mån rita ut grafer och försöka att beskriva situationen så korrekt som möjligt.

Resonemang och Kommunikation

De sista tipsen på de olika aspekterna blir de för resonemang och kommunikation. Dvs hur tydligt du resonerar kring dina uträkningar och hur du förmedlar detta i matematiskt språk. Här kan ett bra konkret tips vara att kika på hur man i din matematikbok beskriver sina exempellösningar eller hur matematikläraren gör. Ett tips här kan vara att kika in på sajter med online genomgångar i gymnasiematematik (kolla gärna www.Matematikvideo.se) så får du se många exempel på hur du kan göra.

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
  • Läxhjälp i hela Sverige
  • Läxhjälp hemma eller online
  • Läxhjälp för alla nivåer
  • Börja med en prova-på-lektion
  • Ingen bindningstid
  • 9 av 10 når sina studiemål
  • Nöjdhetsgaranti