Allakando Läxhjälpare
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Allakando Läxhjälpare

Allt fler familjer väljer att ta hjälp av en Allakando läxhjälpare. Det snabbast växande företaget i branschen heter Allakando och deras fokus är att säkerställa kvalitet i läxhjälpen genom att ha välutbildade och ämneskunniga läxhjälpare.

Svensk skola är på många sätt fantastisk, men den brottas också med stora problem. Den senaste PISA-undersökningen visar att Sverige är det land i norden som har störst skillnader i kunskapsresultat mellan våra skolor. Det är allt för många elever idag som inte får den kvalitativa undervisning de har rätt till.

Det är oacceptabelt att många skolor inte idag levererar den utbildning som eleverna har rätt till. Många föräldrar som inte tycker att eleverna får tillräckligt med stöd och utmaningar i skolan, väljer därför att anlita en läxhjälpare. Det är ett klokt val – 9 av 10 av de elever som får hjälp av Allakandos läxhjälpare höjer sina betyg. Betygen är oerhört betydelsefulla som urval till både gymnasium och till högre utbildning, så den som vill komma in på sin drömutbildning och inte har tillräckliga betyg gör ofta klokt i att anlita en läxhjälpare.

Välutbildade läxhjälpare

Det kan kännas lockande att fråga ett syskon eller en bekant om den vill hjälpa till med läxhjälp i familjen. Men det är ofta bättre att välja en erfaren och utbildad läxhjälpare, som har erfarenhet av läxhjälp och vet vad som krävs för att du som elev ska kunna höja dina betyg. Allakando har profilerat sig genom att ha särskilt ämneskunniga och pedagogiska läxhjäpare, som anställts efter en noggrann rekryteringsprocess med flera tester, djupintervjuer och referensinhämtning. Det är bara ett fåtal av de som genomgår rekryteringsprocessen, som senare blir anställda som privatlärare i bolaget.

Läxhjälpare över hela landet

Ett vanligt missförstånd när det gäller läxhjälp är att det skulle vara ett storstadsfenomen. Visst, Allakando läxhjälp är störst i stora städer som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås, men bolaget finns över hela Sverige. Läxhjälpen kan ske hemma hos eleven, på ett bibliotek eller annan plats som eleven önskar eller genom online-undervisning.

Läxhjälparna kan bistå på både grundskolan och i gymnasiet, i samtliga ämnen. Allakando är branschens snabbaste växande företag och bolaget har läxhjälpare med ämneskompetens i samtliga ämnen som eleverna kan tänkas behöva hjälp i. Det kan vara personer som har läst precis samma kurs som du tidigare, eller som studerar på universitet och har särskilda kunskaper i just det ämne du behöver hjälp med.

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
  • Läxhjälp i hela Sverige
  • Läxhjälp hemma eller online
  • Läxhjälp för alla nivåer
  • Börja med en prova-på-lektion
  • Ingen bindningstid
  • 9 av 10 når sina studiemål
  • Nöjdhetsgaranti