Läxhjälp I hemmet

Högre betyg
Ökad motivation
Starkare studieteknik

Läs mer

Gratis tips & skolhjälp

Guider
Studieteknik
Högskoleprovet

Gå till guide

Allakando Läxhjälpare

Allt fler familjer väljer att ta hjälp av en Allakando läxhjälpare. Det snabbast växande företaget i branschen heter Allakando och deras fokus är att säkerställa kvalitet i läxhjälpen genom att ha välutbildade och ämneskunniga läxhjälpare.

Svensk skola är på många sätt fantastisk, men den brottas också med stora problem. Den senaste PISA-undersökningen visar att Sverige är det land i norden som har störst skillnader i kunskapsresultat mellan våra skolor. Det är allt för många elever idag som inte får den kvalitativa undervisning de har rätt till.

Det är oacceptabelt att många skolor inte idag levererar den utbildning som eleverna har rätt till. Många föräldrar som inte tycker att eleverna får tillräckligt med stöd och utmaningar i skolan, väljer därför att anlita en läxhjälpare. Det är ett klokt val – 9 av 10 av de elever som får hjälp av Allakandos läxhjälpare höjer sina betyg. Betygen är oerhört betydelsefulla som urval till både gymnasium och till högre utbildning, så den som vill komma in på sin drömutbildning och inte har tillräckliga betyg gör ofta klokt i att anlita en läxhjälpare.

Välutbildade läxhjälpare

Det kan kännas lockande att fråga ett syskon eller en bekant om den vill hjälpa till med läxhjälp i familjen. Men det är ofta bättre att välja en erfaren och utbildad läxhjälpare, som har erfarenhet av läxhjälp och vet vad som krävs för att du som elev ska kunna höja dina betyg. Allakando har profilerat sig genom att ha särskilt ämneskunniga och pedagogiska läxhjäpare, som anställts efter en noggrann rekryteringsprocess med flera tester, djupintervjuer och referensinhämtning. Det är bara ett fåtal av de som genomgår rekryteringsprocessen, som senare blir anställda som privatlärare i bolaget.

Läxhjälpare över hela landet

Ett vanligt missförstånd när det gäller läxhjälp är att det skulle vara ett storstadsfenomen. Visst, Allakando läxhjälp är störst i stora städer som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås, men bolaget finns över hela Sverige. Läxhjälpen kan ske hemma hos eleven, på ett bibliotek eller annan plats som eleven önskar eller genom online-undervisning.

Läxhjälparna kan bistå på både grundskolan och i gymnasiet, i samtliga ämnen. Allakando är branschens snabbaste växande företag och bolaget har läxhjälpare med ämneskompetens i samtliga ämnen som eleverna kan tänkas behöva hjälp i. Det kan vara personer som har läst precis samma kurs som du tidigare, eller som studerar på universitet och har särskilda kunskaper i just det ämne du behöver hjälp med.

Visste du att?

Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!

+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag
Din mailadress

Ditt telefonnummer

Vad är syftet med förfrågan?

Övriga upplysningar

Syfte

Sidans syfte är att vara en resurs till allt som har med skolan att göra, kunna erbjuda information och vara ett stöd till läxor och läxläsning.

Prov snart?
Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!
+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig Jag vill ha ett prisförslag
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag
Din mailadress

Ditt telefonnummer

Vad är syftet med förfrågan?

Övriga upplysningar

© Allakando