Läxhjälp I hemmet

Högre betyg
Ökad motivation
Starkare studieteknik

Läs mer

Gratis tips & skolhjälp

Guider
Studieteknik
Högskoleprovet

Gå till guide

Nya betyg

Hösten 2011 infördes en ny betygsskala i skolsystemet i Sverige för både gymnasiet och högstadiet. Elever som tidigare fått betyg enligt den gamla skalan byter inte skala, utan förändringen gäller för de som började gymnasiet HT2011 respektive årskurs 8. Den nya betygsskalan benämns ibland felaktigt som ett “nytt betygssystem”, vilket det inte är. Systemet är samma, enda skillnaden är att man har lagt till fler graderingar.

Den största kritiken mot den tidigare betygsskalan är att det vat för stora avstånd mellan betygen. Två elever som har samma betyg kan ligga på helt olika plan kunskapsmässigt. För att göra betygen mer rättvisa har man infört en sexgradig skala, med mål att betygen bättre ska representera elevens prestation. Istället för att få ett VG+ ska man kunna få ett riktigt betyg.

Nya betygsskalan

Det nya betygsskalan består av en sexgradig skala av betygen A – F. Betygen A – E är de godkända nivåerna och F motsvarar icke-godkänt.

Nationella betygskriterier finns för betygen A, C och E. Övriga betyg delas ut godtyckligt om en elev befinner sig mellan två betyg.

Till exempel erhålls betyget B om eleven uppfyller kraven för betyget C samt är på god väg att uppnå kraven för betyget A. Om eleven inte uppfyller kraven för betyget E erhålls betyget F. Om underlag för elevens kunskaper saknas ges ett streck istället för ett betyg.

Nytt betygssystem - Grafisk översikt över det nya betygssystemet

Grafisk översikt över förhållandet mellan det nya betygsskalan och den tidigare.

Den nya betygsskalan gäller för alla skolformer i Sverige. För särskolan ska bara de godkända betygen A – E användas.

Respons

Betygsskalan har fått relativt bra respons. Många lärare tycker det är bra med fler betygssteg att välja mellan. Man hoppas även få bukt med betygsinflationen. Idag finns det flertal utbildningar som kräver toppbetyg för att komma in, 20.0 respektive 22.5 inklusive meritpoäng. Till dessa utbildningar lottar man om platser bland de som söker. I och med det nya betygssystemet kommer det bli svårare att få högsta betyg, vilket förhoppningsvis gör att utbildningarna kan ta in de sökande med bäst betyg, och inte låta slumpen avgöra.

“Det kommer bli svårare att få ett A än att få ett MVG”

En negativ faktor anses vara att elever som examineras med de nya betygen missgynnas. Detta då det kommer att bli svårare att få ett A än vad det tidigare var att få ett MVG.

Undrar du vilket betygssnitt som krävs för att komma in på din drömutbildning? Besök gymnasium.se för mer info om gymnasieutbildningar, eller studentum.se för mer info om eftergymnasiala utbildningar.

Visste du att?

Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!

+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag
Din mailadress

Ditt telefonnummer

Vad är syftet med förfrågan?

Övriga upplysningar

Syfte

Sidans syfte är att vara en resurs till allt som har med skolan att göra, kunna erbjuda information och vara ett stöd till läxor och läxläsning.

Prov snart?
Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!
+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig Jag vill ha ett prisförslag
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag
Din mailadress

Ditt telefonnummer

Vad är syftet med förfrågan?

Övriga upplysningar

© Allakando