Studiehjälpmedel dyslexi
9 av 10 höjer betygen Få personlig läxhjälp

Vill du ta dina betyg till nästa nivå? En certifierad privatlärare hjälper dig att få en djupare förståelse i ämnena och förbättra studieteknik och planering.

Läs mer

Studiehjälpmedel för elever med dyslexi

Dyslexi innebär att man har läs- och skrivsvårigheter. Idag finns det dock flera studiehjälpmedel som kan underlätta och förenkla studierna. Nedan har vi listat några tips på studiehjälpmedel som kan vara till stor hjälp för elever med dyslexi.

 

Viktigt att veta om dyslexi

Det viktiga att förstå om dyslexi är att det inte har någon korrelation till bristande intelligens eller motivation. En elev med dyslexi har en neurologisk skillnad som påverkar hur hjärnan bearbetar och tolkar språket. Detta leder till att eleven upplever läs- och skrivsvårigheter. Svårigheterna kan i sin tur påverka studiemotivation och självförtroende. Idag finns det dock ett flertal verktyg och hjälpmedel som kan underlätta studierna för elever med dyslexi. Våga testa olika studiehjälpmedel för att hitta det som passar just dig och dina studier!

 

Ljudböcker

Ljudböcker kan få dig att spara tid samt öka förståelsen och intresset för ämnet. Genom att använda dig av ljudböcker kan du fokusera på ämnet i fråga istället för att fokusera på att läsa texten. En del ljudböcker har även funktioner som kan snabba upp eller sakta ner uppläsningstakten. En bra övning kan vara att ha en låg uppläsningshastighet och läsa texten samtidigt som du lyssnar på innehållet. Efterhand kan du experimentera med att öka takten för att utmana dig själv.

 

Rättstavningsverktyg

Använd dig av rättstavningsverktyg på mobilen och på datorn. Om du skriver ner dina studier som en text i ett Google dokument eller i Word kan det vara en fördel att använda dig av ett rättstavningsverktyg. Detsamma gäller på mobilen när du exempelvis chattar eller smsar. När du använder ett rättstavningsverktyg kan du lättare se dina felstavningar och få förslag på korrigeringar. Genom att använda verktyget kontinuerligt kan du gradvis förbättra din förståelse för stavning och grammatik.

 

VR-glasögon och mobila appar

Det finns många appar och mobila verktyg som kan användas för att träna upp läsförmågan. Ett exempel på detta är imvi som erbjuder VR-glasögon i kombination med en app där du några minuter om dagen kan träna upp din ögonkoordination. Genom att träna upp koordinationen lär du ögonen att samarbeta med hjärnan – vilket i sin tur kan förbättra koncentrationsförmågan i dina studier samt förmågan att läsa och skriva.

 

Taligenkänning

För dig som har svårigheter med skrivförmågan kan det vara fördelaktigt att använda taligenkänningsverktyg. På datorer och mobiler finns funktioner som transkriberar det du säger till textformat. Detta kan vara ett studiehjälpmedel för elever med dyslexi som kan underlätta skrivprocessen. Om du använder dig av taligenkänningsverktyg är det viktigt att tänka på att prata tydligt och långsamt. Detta är viktigt för att verktyget ska kunna känna igen varenda ord och sedan få ner allt du säger i skrift.

 

Personlig läxhjälp

Det finns många studiehjälpmedel för elever med dyslexi men ibland kan det vara skönt att ha en fysisk person som kan hjälpa dig med dina specifika behov. Då kan det vara fördelaktigt att överväga privat läxhjälp. Med privat läxhjälp kan du få skräddarsydda lektioner tillsammans med en privatlärare på tu man hand. Ni kan tillsammans fokusera på dina studier, specifika behov och svårigheter för att sedan förbättra ämneskunskaper samt din skriv- och läsförmåga.

 

Här på läxhjälp.nu ser vi inte bara till att hitta en privatlärare som matchar dina behov och studiemål. Vi ser även till att du får en privatlärare som matchar din personlighet. På så sätt blir era lektioner tillsammans både roligare och mer effektiva. Kontakta oss så hjälper en av våra utbildningsexperter dig att hitta ett upplägg som passar just dig.

Läs mer om hjälpmedel för dyslexi här!

Få toppresultat med en personlig studiecoach från läxhjälp.nu

Höj betygen och stärk motivationen!

Kontakta oss nu för mer information

Kom igång med läxhjälp idag!

Läxhjälp.nu logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Personlig privatlärare
  • Läxhjälp i hela Sverige
  • Läxhjälp hemma eller online
  • Läxhjälp för alla nivåer
  • Börja med en prova-på-lektion
  • Ingen bindningstid
  • 9 av 10 når sina studiemål
  • Nöjdhetsgaranti