Mattelärare
9 av 10 höjer betyget Få hjälp med en privat mattelärare

Matematik kan för många kännas som ett hopplöst ämne under stora delar av skolgången. Det är därför vanligt att ta hjälp av en privat mattelärare som hjälper med ökad förståelse och ett höjt betyg!

Läs mer

Hitta en privat mattelärare för dina behov

Tycker du att matten känns svår och att du kanske inte får det resultat som du vill ha? Det är många elever i Sverige som känner samma sak. Fler och fler elever söker sig till privat läxhjälp idag och en stor andel av dessa är ute efter hjälp i matte. Det finns många aktörer som kan hjälpa till med mattehjälp. Två stycken som vi rekommenderar är Allakando mattehjälp och SmartStudies mattehjälp. Båda aktörerna ger mattehjälp över hela Sverige, men är störst i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Du kan få hjälp oavsett om du studerar på mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet eller universitet/högskola!

Rekommenderade företag för läxhjälp i matte

Allakando läxhjälp är störst i Sverige och har jobbat med mattehjälp och privata mattelärare i över 13 år. Hos Allakando kan du få privatundervisning i alla ämnen, allt från matematik till svenska. Företaget undervisar årligen över 26 000 elever där majoriteten behöver hjälp med matte. De har därmed lärt sig om hur läxhjälp ser till att höja elevers betyg i matematik, snabbt och pedagogiskt.

Den som väljer att få läxhjälp av en privatlärare från Allakando kan vara säker på att den får en skicklig studiecoach då företaget bara anställer 1 av 45 sökande. De som väl får jobbet får även gedigna utbildningar i pedagogik.

SmartStudies har över ett decennium av erfarenhet och har för tillfället över 3000 anställda privatlärare som specialiserar sig på matte. De har hjälpt 14 000 elever över åren med att höja sina mattebetyg.  Självklart ger de även läxhjälp i andra ämnen!

9 av 10 höjer betyget med en privat mattelärare

Skälen för att ta hjälp av en privatlärare som ger läxhjälp i matte eller i några andra ämnen är många. Det tyngsta och egentligen det mest relevanta är att hjälp med en privat mattelärare fungerar – 9 av 10 som väljer att ta mattehjälp får höjt betyg.

Dock lägger inte Allakandos mattehjälp och SmartStudies mattehjälp enbart fokus på att du ska nå ditt drömbetyg, utan du får även de verktyg som hjälper dig till en enklare skolgång – nu och för framtida studier. Filosofin som präglar deras läxhjälp är att alla kan mer än vad de tror. Detta är ett mindset alla deras mattelärare har när de ger privatundervisning i matte. Organisationernas mattelärare hjälper elever att studera på ett effektivt och smart sätt. De är specialister på att lära elever om riktigt bra studieteknik och studieplanering, samtidigt som de hjälper till med att öka motivationen och stärka självförtroendet. Detta ger dels kortsiktiga resultat men även långsiktiga då eleven blir mer självständig!

Vanligt med en privat mattelärare

Som vi redan har berört är det ingen ovanlighet att elever har svårt med matematiken – oavsett om det är matte på gymnasiet, universitet eller på andra nivåer. När det känns jobbigt är risken stor att man hamnar efter och det krävs inte mycket för att snabbt halka efter under mattelektionerna. Det räcker med att man missar en liten del då läraren kanske inte har förklarat matten tillräckligt bra. Dessa problem är något en privat mattelärare i hemmet eller online är expert på att lösa. De har inte bara riktigt bra ämneskunskaper i matte, utan de är även väldigt duktiga på att anpassa sin undervisning efter eleverna. Allakando och SmartStudies lägger ett högt värde i att deras privatlärare ska vara pedagogiska och engagerande. Anledningen är för att de vill hjälpa elever få en ökad förståelse i matte. Detta uppnås genom en tydlig privatlärare som kan förklara på ett sätt så att eleven förstår.

 Mattelärare för alla kurser och nivåer

Du kan få en privat mattelärare oavsett vilken kurs i matematik du läser. Det innebär att du kan få hjälp om du läser på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet eller universitet / högskola.

En mattelärare från Allakando eller SmartStudies har själv studerat på någon av nivåerna och har alltid gott ut med toppbetyg. Detta ökar chansen att du får en mattelärare som själv läst samma mattekurs relativt nyligen, vilket innebär att informationen sitter färskt i huvudet!

Majoriteten av deras mattelärare som ger läxhjälp i matte läser just nu på gymnasiet eller på universitet/högskola. Det är vanligt att de som får en privat mattelärare i matematik får en lärare som kommer från landets topputbildningar vilket betyder att de har väldigt goda betyg. När du får hjälp i matte av din personligt utvalda mattelärare kan du därmed vara säker på att personen har en väldigt hög kunskapsnivå.

Nedan ges några vanliga exempel på kurser i matte som en privat mattelärare kan hjälpa elever med:

  • Mattelärare i matematik årskurs 1-3 (lågstadiet)
  • Mattelärare  i matematik årskurs 4-6 (mellanstadiet)
  • Mattelärare  i matematik årskurs 7-9 (högtadiet)
  • Mattelärare  i matematik 1a, matematik 1b, matematik 1c, matematik 2a, matematik 2b, matematik 2c, matematik, 3b, matematik 3c, matematik 4, matematik 5 (gymnasiet)
  • Mattelärare  i matematik – specialisering
  • Mattelärare i matematik på universitet/högskola

En privat mattelärare– oavsett var i Sverige

Du kan få en privat mattelärare i hela Sverige, oavsett om du bor i storstad eller i en mindre ort. Läxhjälp.nu är en del av Sveriges största företag inom mattehjälp och hjälper er oavsett om ni behöver hjälp med matematik hemma, online eller på valfri plats. De rekommenderade organisationerna är störst i Stockholm, Göteborg och Malmö, men de har mattelärare som är tillgängliga i hela landet!

Så väljs din privata mattelärare ut

En sak är säker, det är inte enkelt att bli anställd som privat mattelärare hos Allakando eller SmartStudies. För att ge sina elever riktigt bra hjälp i matte ställer de väldigt höga krav på de som söker jobbet som privat mattelärare. Varje studiecoach har genomgått noggrann bedömning och har fått gå utbildningar, samt tagit certifikat för att kunna hjälpa elever med matematik. Utöver detta tittar organisationerna även på deras pedagogiska egenskaper. Med utbildningarna som ges av företagen lär de sig även om bra studietekniker och metoder för att hjälpa elever nå sina mål i matematik.

För att läxhjälp med en personlig mattelärare ska ge resultat krävs det dock inte bara goda ämneskunskaper. En avgörande nyckel är personkemin mellan eleven och studiecoachen. Allakando och SmartStudies tar alltid hänsyn till elevens personlighet och preferenser. De ser därefter till att rätt mattelärare matchas med rätt elev utefter elevens behov och önskemål. Med andra ord får varje elev skräddarsydd läxhjälp i matte.

Matematik blir förståeligt med en privat mattelärare

Alla kan bli bra på matte. Ingen föds som ett mattegeni. Det som krävs är repetition och återigen repetition. Utöver detta handlar det också om att lära sig plugga på rätt saker för att betyget i matematik ska bli bättre. Dock är det ingen ovanlighet att som elev inte veta vad som är viktigast inom matten och vad man därefter bör repetera. En privat mattelärare kan hjälpa dig med denna svårighet samtidigt som din lärare i matte hjäper dig att plugga smart och effektivt!

En privat mattelärare kan stärka självförtroendet

Något som är väldigt vanligt och som förekommer hos många elever är att man pluggar och pluggar men ändå inte uppnår sina önskade resultat. Detta leder i sin tur till att självförtroendet sänks och vi tappar motivationen till att fortsätta nöta matematik. En studiecoach i matte hjälper dig att strukturera upp plugget, sätta studiemål samt ge dig ökad motivation. Du märker själv vilken skillnad det blir när du helt plötsligt får en personlig mattelärare som kan förklara och visa på ett sätt som är förståeligt!

Med en privat mattelärare från någon av våra rekommenderade organisationer  kan du få tillbaka studieglädjen och då kommer du helt plötsligt märka att du nu klarar av de uppgifter som du tidigare tyckte var svåra. Efter varje gång du klarar en matteuppgift som du inte trodde att du skulle lösa kommer ditt självförtroende också att höjas! Alla kan klara av matten – det gäller bara att ha en mattelärare som kan förklara på ett tydligt och bra sätt.